Annons

Debatt: Även gasanvändarna behöver skyddas från kraftiga prisstegringar

Politiken måste visa handlingskraft och satsa på ett högkostnadsskydd också för företag som är beroende av gas, skriver företrädare ur näringslivet. 

Tillgången till rimligt prissatt energi för företag och hushåll är en central politisk fråga, inte minst under valrörelsens slutskede. En rad förslag till högkostnadsskydd för att lindra effekterna för elkunderna presenterades. Men en viktig grupp glömdes bort – gasanvändarna. För över 20 procent av sydsvästsvenska företag och hushåll är gasen helt nödvändig. Skenande gaspriser slår nu kraftigt mot jobb, företag och deras omställningsarbete. Gaskunderna måste därför inkluderas i högkostnadsskyddet.

Elpriserna har under en längre tid ökat kraftigt och förväntas nå nya rekordnivåer i vinter, primärt i elprisområdena 3 och 4. Att politikerna vidtar åtgärder för att mildra dessa effekter är fullt förståeligt. Samtidigt missar politiken att gaspriserna i Europa och Sverige ökat ännu mer än elpriserna. Detta har stor betydelse, inte minst för viktiga företag i sydvästra Sverige. Gasanvändarna måste skyddas från kraftiga prisstegringar, annars hotas åtskilliga företags existens, konkurrensen snedvrids och omställningsplaner såsom långsiktiga satsningar på biogas hotas.

I sydvästra Sverige utgör gas runt 20 procent av energimixen och spelar en avgörande roll i viktiga industriella processer för många företag. Nordion Energi är ansvarig för det svenska gasnätet och får dagligen samtal från kunder – tung industri, mindre företag men också privatpersoner – som är mycket oroliga. Perstorp och Pågen är exempel på företag, där gas är helt nödvändigt för produktionen, i detta fall av livsmedel och kemikalier, men gaskrisen drabbar en mängd olika företag; kafferosterier, bryggerier, växthus, restauranger, tvätterier och transporter i sydvästra Sverige, som likt oss, behöver gas i tillverkningen, som uppvärmning eller som drivmedel.  

I dag utgör biogas över 35 procent av gasen i det svenska nätet, en andel som förväntas öka under kommande år tillsammans med nya satsningar på vätgas. Industrin har redan gjort stora satsningar för att ställa om från olja till biogas. Perstorp vill bli klimatneutralt genom att tillverka hållbar metanol i Stenungssund med hjälp av biogas och vätgas. Även Pågen använder nu 100 procent biogas i brödproduktionen. Men med dagens stigande gaspriser riskerar industrin i praktiken att straffas för den omställning som redan har genomförts.

Det förslag som Socialdemokraterna presenterade före valet – ett stödpaket på först 60 miljarder, senare kompletterat med ytterligare 30 miljarder – riktade sig enbart mot elkonsumenter och hushåll och tog inte hänsyn till södra och västra Sveriges väsentligt större behov av gas. Förslagen från Moderaterna och deras stödpartier lider, såvitt vi kunnat utläsa, av samma brist – företag som använder gas omfattades inte av högkostnadsskydd. Vår uppmaning till en ny regering är att rätta till den bristen.

Vi anser att likabehandling är en viktig rättsstatlig princip. En inkludering av gasen har marginell påverkan på stödpaketet som sådant, men skulle utgöra en avgörande skillnad för de enskilda företagen. Det skulle skicka en tydlig signal om att gasanvändares oro också tas på allvar samt ge konkreta effekter i form av minskad osäkerhet för åtskilliga företag. 

Sverige är det land i Europa som har kommit längst när det gäller utbyggnaden av biogas. Biogas har en betydande framtida potential. Biogas är en gas som Sverige självt kan vara med och producera Biogas har en positiv inverkan på klimatet då den framställs med hjälp av restprodukter från bland annat jordbruk och avlopp. 

Under senare år har det anslagits ekonomiska medel för att bygga ut biogasen. Men dessa medel har hittills tagits i anspråk i relativt liten omfattning. En ny regering bör ta initiativ för att tydliggöra att satsningarna åtnjuter brett politiskt stöd och att de därmed är långsiktiga. Den nuvarande tidsfristen för att söka stöd för biogasutbyggnad måste förlängas.  

Om politiken nu visar handlingskraft, genom ett högkostnadsskydd också för gasanvändare och genom att skapa förutsättningar för främst biogasens framtida utveckling, så är vi beredda att göra de investeringar som krävs. Vi driver på den gröna omställningen och menar att det finns en väg ut ur energikrisen.

Hans Kreisel, VD Nordion Energi

Jan Secher, VD Perstorp

Anders Carlsson Jerndal, VD Pågen

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera