ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Dags för näringslivet att punktmarkera utredningar

  • "Det är av avgörande betydelse att vara aktiv i arbetet med att påverka de utredningar och politikområden där målsättningar nu formulerats", skriver en rad pr-konsulter. På bilden Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Foto: Henrik Montgomery/TT

Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna spänner över ett mycket brett fält. Mängder av reformer utlovas under den kommande mandatperioden, många av dem på områden som är viktiga för näringslivet, skriver Markus Uvell, med flera.

Ett stort antal aktuella politikområden omfattas, från bostadspolitik och skatter till anställningsskydd och transportpolitik. Vilka resultat överenskommelsen i praktiken kommer att få återstår dock att se. Konkret handlar det om att förutsättningarna för en lång rad reformer ska utredas.

Sammantaget innehåller fyrpartiöverenskommelsen uppskattningsvis 72 olika utredningar, analyser och kommissioner som ska genomföras mellan 2019 och 2021, för att därefter kunna resultera i propositioner mot slutet av mandatperioden.

Det är knappast förvånande att svaret på de politiska tvistefrågorna blivit utredningar. Utredningar är en förutsättning för att reformer ska kunna genomföras på ett fungerande sätt. Men de är också en klassisk modell för att lösa politisk oenighet: man kan inte enas om skarpa förslag utan endast vagt formulerade målsättningar, hur dessa exakt ska tolkas får offentliga utredningar försöka bringa klarhet i. 

Ur ett näringslivsperspektiv leder detta till åtminstone två slutsatser. Dels att betydande delar av villkoren för att driva företag kan komma att förändras under mandatperioden. 

Och dels att det är av avgörande betydelse att vara aktiv i arbetet med att påverka de utredningar och politikområden där målsättningar nu formulerats. 

En rad olika branscher berörs, bland de mest uppenbara kan nämnas följande:

•För bygg- och fastighetsbranscherna kommer de tre aviserade utredningarna om hyressättning att bli viktiga.

•Såväl fordonstillverkare som transportföretag och transportköpare kommer beröras av de aviserade utredningarna om förändrade villkor för godstransporter och skärpta utsläppskrav.

•Många tjänsteföretag kommer att påverkas av vad de två aviserade utredningarna om utökat RUT-avdrag exakt resulterar i.

•För svensk skogsindustri kommer utredningen om äganderätt och cirkulär bioekonomi, innefattande frågor om nya ersättningsformer vid skydd av mark, att kunna få betydelse.

Till detta kan läggas ett antal mer övergripande utredningar som kommer att kunna påverka många olika branscher, som till exempel utredningarna om reformerad arbetsrätt, ändrade 3:12-regler och arbetskraftsinvandring.

Sedan överenskommelsen presenterades har det förts en intensiv diskussion om huruvida dess innehåll är bra eller inte. Åsikterna går naturligtvis isär beroende på politisk grundsyn. 

Ur ett näringslivsperspektiv är svaret på frågan att det beror på utfall. Vad de många utredningarna kommer att resultera i går inte att veta på förhand och skillnaden mellan olika utfall kan bli betydande. De branscher som har intresse av att reformer blir av och utformas på sätt som fungerar för de enskilda företagen har mycket starka incitament att nu börja arbeta med underlag och förslag till såväl utredare som beslutsfattare. 

Näringslivet har också ett ansvar för att bidra till idéarbetet om hur deras verksamheter bör regleras. Att försumma det ansvaret innebär betydande risker för att reformer förhindras eller genomförs med bristande kvalitet. 

Det svenska näringslivet har nu både en möjlighet och en skyldighet att påverka innehållet som ska fylla målsättningarna i regeringsöverenskommelsen. Ett antal viktiga politikområden som berör näringslivet kommer att utredas, och mycket står på spel för svenska företag.

Helena Dyrssen

Johan Jakobsson

Martina Lind

Markus Uvell

Artikelförfattarna är verksamma i konsultföretaget Nordic Public Affairs.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies