Hoppa till innehållet

Annons

Dags att vårda friskolereformen

För att det fria skolvalet ska fungera behövs tillförlitliga kunskapsmått, möjligheter för populära skolor att expandera vid behov och lättillgänglig information för elever och föräldrar. I dag saknas alla de förutsättningarna, skriver Benjamin Dousa och Emanuel Örtengren, Timbro. 

En fungerande skolmarknad kan inte ha en kringskuren valfrihet och otillräcklig kvalitetskontroll., skriver Benjamin Dousa och Emanuel Örtengren, Timbro.
En fungerande skolmarknad kan inte ha en kringskuren valfrihet och otillräcklig kvalitetskontroll., skriver Benjamin Dousa och Emanuel Örtengren, Timbro.

Likvärdighetsutredningen, vars remisstid gick ut den 30 november, har lett till en intensiv skoldebatt. Debatten har fokuserat på två av utredningens förslag: att förändra grunderna för hur skolpengen beräknas och att kötid inte ska få användas som urvalsgrund när det finns fler sökande än platser. Båda förslagen skulle främst påverka friskolor. 

Dessa förslag har, med rätta, mötts av kritik från borgerligt håll. Slutsatsen att friskolor skulle vara överkompenserade bygger på en bristfällig analys, som överskattar merkostnaderna som följer av att kommuner måste erbjuda alla elever skolplats och därför ha överkapacitet i sina egna skolor. Dessutom är det svårt att utforma en urvalskvot baserad på föräldrarnas bakgrund som inte är diskriminerande. 

Samtidigt är det ett underbetyg till de borgerliga partierna som en gång drev igenom friskolereformen att de inte har presenterat tydliga alternativ för att förbättra dagens system. För att dagens skolmarknad har tillkortakommanden råder det inga tvivel om. Köerna till friskolor begränsar valfriheten för elever som flyttar nära skolstart, och är också ett tecken på att populära skolor inte kan expandera i den takt som behövs. 

Dessutom finns det inga mått som visar hur mycket en skola höjer elevernas resultat från ett år till ett annat, så kallade förädlingsvärden. I stället ökar betygen stadigt även om elevernas kunskaper inte nödvändigtvis gör det, trots den nya betygsskalan A–F som infördes 2011.

En fungerande skolmarknad kan inte ha en kringskuren valfrihet och otillräcklig kvalitetskontroll.

Kritiker till friskolesystemet brukar påpeka att skolan inte är en marknad som alla andra utan en så kallad kvasimarknad, där det saknas en direkt relation mellan producenten (skolan) och konsumenten (eleven). Utbildningen finansieras i stället indirekt, genom skattsedeln, eftersom skolan i huvudsak ska vara avgiftsfri. Men att skolan är just en kvasimarknad, som politiken bär ansvaret för, innebär också att de problem som skolan dras med är politiskt konstruerade.

Därför är det upp till politiker att förbättra skolvalet och se till så att de resurser som läggs på utbildning faktiskt främjar kvalitet snarare än betygsinflation. Nedan är några åtgärder som skulle förbättra skolmarknaden och göra kunskapsmåtten mer pålitliga:

1. Externt rättade nationella prov och ramar för slutbetyg.

I oktober redovisade Skolverket hur de nationella proven kan rättas externt i stället för av elevernas egna lärare. Att införa externt rättade nationella prov räcker dock inte så länge slutbetygen kan variera betydligt från provresultaten. I dag menar Skolverket att lärare ska ”särskilt beakta” resultaten på de nationella proven i betygssättningen. Rektorer och lärare pressas dock ofta av elever, föräldrar och kommuner att sätta högre betyg. För att på allvar motverka betygsinflation måste extern rättning kombineras av gränser för hur mycket slutbetygen får avvika från resultaten på de nationella proven. Med mer tillförlitlig rättning och betygssättning skulle det också bli lättare att ta fram förädlingsvärden. 

2. Underlätta för populära skolor att expandera.

Precis som köerna till hyresbostäder är köerna till friskolor resultatet av regleringar. För medan kommunala skolor kan expandera genom att till exempel etablera nya filialer behöver friskolor ett nytt tillstånd av Skolinspektionen för att öppna på en ny plats, även om man redan har en skola i samma kommun. I dag får en friskola med tillstånd inte expandera i nya lokaler om de inte ligger inom 100 meter från den redan existerande verksamheten. Det är en orsak till att vissa friskolor, främst i storstäderna, har fler sökande än platser. Om friskolor tilläts expandera inom en kommun på samma villkor som i dag gäller inom 100 meter från den befintliga skolan skulle en stor del av denna efterfrågan kunna mötas. Reglerna för köerna bör också förändras – till exempel med en åldersgräns för när ett barn får ställas i kö och att kommuner inför gemensamma antagningssystem där familjernas val rangordnas – men köerna behöver alltså inte vara ett särskilt stort problem till att börja med. 

3. Gör skolstatistik tillgänglig igen.

Förra året beslutade SCB om en ny sekretesspolicy, vilket ledde till att uppgifter som skolors betygsresultat och andelen behöriga lärare blev sekretessbelagda eftersom de ansågs vara affärshemligheter. I oktober kom regeringen med en sekretessbrytande bestämmelse som tillfälligt säkerställer att kommuner och myndigheter har den skolinformation de behöver för att utföra sina uppdrag. Men en mer långsiktig lösning behövs så snart som möjligt, för utan relevant information kommer elever och föräldrar att göra skolval i blindo. Offentlighetsprincipen har använts som ett slagord i debatten om friskolesektorns öppenhet, men det finns andra sätt att göra uppgifter på huvudmanna- och enhetsnivå tillgängliga igen. Skolverket har till exempel presenterat förslag som innebär att uppgifter som rör enskildas ekonomiska och personliga förhållanden skyddas av sekretess, men ändå kan lämnas ut till myndigheten för att sammanställa uppgifter om skolors förutsättningar och resultat. I stället för att ”skjuta mygg med kanoner” med offentlighetsprincipen, som en skolledare uttryckte det, behövs sådana mer precisa lösningar på sekretessproblemet. 

Friskolor och det fria skolvalet är i dag en grundmurad del av den svenska välfärdsmodellen. Nu är frågan inte om utan hur dessa inslag ska tillvaratas. Skolmarknaden ska utvecklas, inte avvecklas.

Benjamin Dousa, vd Timbro

Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig Timbro 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från XledgerAnnons

Experten: Så samlar du all data – och ökar lönsamheten

Allt på samma ställe, högre effektivitet – och ökad lönsamhet.

Här är expertens bästa råd för att lyfta företaget.

– Med rätt underlag kan du snabbare ta beslut och framför allt ta rätt beslut, säger Thomas Falk, vd hos molnbaserade affärssystemet Xledger.

Få kontroll och översikt över din verksamhet med ett affärssystem i molnet

Hur många system har ni på företaget? Ett för HR, ett annat för ekonomi, ett tredje för tidsrapportering och ett fjärde för CRM?

– En del vill inte lägga alla ägg i samma korg, men har du inte behov av superspecialiserade system för just din industrivertikal, går det absolut att samla all nödvändig och relevant data i samma affärssystem, säger Thomas Falk och fortsätter:

– I de fall man ändå behöver olika affärskritiska plattformar tror jag på en modell där dessa kan prata med varandra. Då får man leva med att vissa delar kanske inte kan skräddarsys exakt, men allt är ändå molnbaserat.

Enligt honom har just molnbaserade affärssystem stora fördelar mot andra varianter:

– Jag talar i egen sak, men du kan alltid lita på datan. Du har alltid rätt data och du kommer snabbt åt den. Vi gillar ordet realtid och det är precis vad du får. Vi har kunder vars bokslutsprocesser gått från sju-åtta dagar till en-två. Du kan agera på ett helt annat sätt.

Thomas Falk är vd hos molnbaserade affärssystemet Xledger.
Thomas Falk är vd hos molnbaserade affärssystemet Xledger.

Den digitala hotbilden mot företag och organisationer är ett annat argument för molnbaserade system, anser Falk:

– Det pratas mycket om säkerhet idag, med rätta. En äkta molnlösning har stora fördelar gällande säkerheten. Det är kraftfulla hårdvarusystem som i princip aldrig går ner och vi har flera höga säkerhetscertifieringar.

Dessutom tillkommer kostnader för säkerhet och IT om du själv ska ansvara för. Det är en kännbar post i utgifterna som man slipper, säger han.

En annan fördel är att manuellt redovisningsarbete kan automatiseras, påpekar Thomas:

– Många manuella processer, som fakturering, är bortbyggda. Det kan AI ta hand om. Istället kan medarbetarna titta på trendanalyser, förstå verksamheten bättre och i slutändan få ett effektivare företag, säger han och lägger till:

– Det är svårt att sätta exakta siffror, men vi har kunder som kunnat sänka sina kostnader med 20-30 procent inom de här områdena tack vare automatiseringen.

I slutändan kokas valet av affärssystem ner i kronor och ören – där har Xledger ytterligare fördelar mot andra, menar Falk:

– Det är fördelarna med skalbaret som avgör. Du får allt i samma databas, en hög grad av automatisering och AI, det är lätt att skapa insikter och rapporter. Det är ett modernt och högeffektivt system med en ärlig affärsmodell, du betalar bara för det du använder. Och behöver du skala upp eller ner så går det enkelt att lösa.

Varför väljer företag Xledgers system, tror du?

– När vi frågar nya kunder om anledningarna till att byta system återkommer nästan alltid tre huvudargument: Effektivisering, digitalisering, modernisering. Därefter listar många kostnad och säkerhet. Personligen tycker jag alla punkterna väl sammanfattar det Xledger vill stå för.

Allt i ett system – läs mer om Xledger här

 

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera