Annons

Corona tvingar snart industrin att stänga

Om Coronaepidemin fortsätter att förvärras kan det slå hårt mot leveranserna till fordonsindustrin. Vi behöver kunna införa korttidsvecka för att undvika varsel, skriver Per-Ewe Wendel och Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen.

LÖPANDE BAND. Drygt 55 procent av våra medlemmar svarar att om bekymren fortsätter kommer det att bli varsel i Sverige på grund av materialbrist, skriver företrädare för Fordonskomponentgruppen.
LÖPANDE BAND. Drygt 55 procent av våra medlemmar svarar att om bekymren fortsätter kommer det att bli varsel i Sverige på grund av materialbrist, skriver företrädare för Fordonskomponentgruppen.Foto:Adam Ihse/TT

Distraktionerna är många för den svenska fordonsindustrin – Brexit, handelshinder, omställning till fossilfri mobilitet med krav på industriell transformering och allra senast coronaviruset. Med omvärldsutvecklingen aktualiseras åter frågan om mer flexibla regler på arbetsmarknaden och möjligheter till kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft.

Coronautbrottet påverkar redan den globala fordonsindustrin. Fordonskomponentgruppen, FKG, har gjort en enkät bland medlemsföretagen som visar på betydande problem. Drygt 55 procent svarar att om bekymren fortsätter kommer det att bli varsel i Sverige på grund av materialbrist. Skulle dessutom våra fordonstillverkare få produktionsproblem, vilket är troligt, förvärras situationen dramatiskt. Vi hade behövt verktyget korttidsvecka, och vi hade behövt ha det nu.

Att behålla svensk produktivitet, kompetens och global konkurrenskraft borde vara prioriterat för riksdagsmajoriteten.

Istället för ännu ett senfärdigt agerande från våra politiker, när varselvågen brer ut sig inom fordonsindustrin, efterlyser leverantörsorganisationen FKG ett mer proaktivt agerande. Detta för att stärka sektorns konkurrenskraft.

Med ett smart arbets- och avtalsrättsligt upplägg mellan arbetsmarknadens parter och staten, som bygger på korttidsarbete kombination med kompetensutveckling, skulle den svenska konkurrenskraften vässas istället för att eroderas vid en konjunkturnedgång.

Det finns redan ett skarpt utredningsförslag till ett permanent och mycket flexibelt system för korttidsarbete som både fack och arbetsgivare i stort ställt sig bakom. Men trots politisk enighet och ett löfte om att det skulle vara ”klubbat och klart” i januari har inget hänt. 

Dagarna går och tumskruvarna dras åt. Vi har indikationer på 10–20 procents lägre ordernedgång från leverantörer långt fram i värdekedjan. Bland många materialleverantörer är nedgången mer än 20 procent. En tidigare splittrad marknadsbild inom värdekedjan har blivit samstämmig. Dessutom har vi den eskalerande spridningen av coronaviruset vars fulla konsekvenser för världsekonomin vi ännu inte vet.

Det finns utredningar, som Välfärdsstaten i arbete, som framhåller förtjänsterna med korttidsarbete framför uppsägningar. Redan är den svenska arbetslösheten besvärande, och den skulle bli ännu mer problematisk om även kvalificerad arbetskraft skulle tvingas lämna sina tjänster.

I spåren av finanskrisen försvann cirka 10 000 jobb inom den svenska fordonsindustrin.

Under hösten har tysk industri, som befinner sig djupare ned i konjunkturnedgången, fått igenom förslag om att använda korttidsarbetet för att stärka sin konkurrenskraft och för att påskynda den industriella transformeringen – inte minst med inriktning på hållbarhet. Enligt tyska IG Metall, är de villiga avstå lönekrav i syfte att säkra industrijobb genom att acceptera kortarbetstid i kombination med kompetensutveckling.

I vårt fall skulle fordonsindustrin med dess medarbetare och innovationskraft kunna gå stärkt ur en kris istället för att ännu en gång stukas av oförstående politiker.

Nyligen genomförde FKG en medlemsdag hos elbilstillverkaren Nevs. I samband med den blev alla deltagare varse om dels finanskrisens konsekvenser med tomma industrilokaler, dels om hur ett modernt mobilitetsföretag kan se ut och vilka krav som det finns för att klara denna transformering.

I detta sammanhang skulle korttidsarbete i kombination med kompetensutveckling, något som utredaren Anders Ferbe talat sig varm för i sin utredning ”Ett konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete”, vara en effektiv lösning för att möta den industriella transformeringen inom fordonssektorn vara en framtidsinvestering.

Enligt vår mening skulle kostnaderna fördelas mellan arbetstagare, företag och stat enligt Ferbes förslag.  Möjligen skulle staten svara för en del av utbildningskostnaderna eftersom det som förväntas komma ut ur systemet är framtida skatteintäkter.

Detta för ett för att undvika att den viktiga och tillväxtdrivande svenska tillverkningsindustrin återigen skulle tappa konkurrenskraft på grund av senfärdiga, och enligt vår mening oansvariga, politiker.

Per-Ewe Wendel, Ordförande Fordonskomponentgruppen               

Fredrik Sidahl, Vd Fordonskomponentgruppen

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera