Annons

Christer Jansson: Reglerade hyror är problemet

DEBATT. Den svenska bokrisen är inte ny. Tvärtom har den varit en obehaglig realitet för många svenskar i årtionden, vilket framgår av Jan Jörnmarks artikelserie i Di. Den är mycket väl dokumenterad och antalet samstämmiga analyser och åtgärdsförslag från nationella och internationella expertorgan är oräkneligt.

Priset för att inte röra hyresregleringen stiger hela tiden, enligt Christer Jansson.
Priset för att inte röra hyresregleringen stiger hela tiden, enligt Christer Jansson.Bild:Anders Wiklund

Det är den illa fungerande hyresmarknaden som varit orsaken till den svenska bostadsbristen. Nu skapar nya politiska beslut en förvärrad bokris, eftersom även bostadsrätts- och småhusmarknaderna drabbas.

Det yviga talet om en bostadsbubbla, främst avseende bostadsrätter i storstäderna, har efter kraftfulla politiska ingripanden resulterat i en marknad med än större problem. Det som drivit det politiska agerandet är prisutvecklingen på bostäderna och hushållens ökade skuldsättning. Det man inte låtsas om från politiskt håll är att skälet till denna utveckling är den svenska bostadspolitikens heligaste ko, hyresregleringen. När hyresmarknaden i praktiken upphört att fungera, så har den stora efterfrågan på bostäder i stället riktats mot bostadsrätts- och småhusmarknaderna med stigande priser som följd. Och för att köpa till högre pris måste hushållen låna mer – samtidigt som man äger en bostad med stort värde.

I stället för att ta itu med det uppenbara, grundläggande problemet med den illa fungerande hyresmarknaden, så kastar sig regeringen över de marknader som faktiskt fungerar. Och receptet är det sedvanliga politiska – fler och mer detaljerade regleringar. Och resultatet är också det sedvanliga. Marknaderna upphör att fungera väl. Lånetaket och det redan diskonterade amorteringskravet är typiska exempel på felriktade åtgärder med allvarliga biverkningar.

De dramatiska effekterna av dessa åtgärder har nog ännu inte riktigt nått beslutsfattarna. De små prisfallen på bostadsrätter i Stockholmsregionen kan ge bilden av en önskvärd, försiktig korrigering av en överhettad marknad. Det som sker under ytan är dock betydligt mer oroväckande. De redan betydande inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden, bland annat beroende på flyttskatten, ökar ytterligare. Inga nya byggprojekt startas, eftersom alltför många inte har möjlighet att köpa nyproduktion med de nya reglerna. Och de psykologiska effekterna ska inte underskattas. Situationen på bostadsmarknaden försämras alltså ytterligare. Och dess effekter blir allt allvarligare såväl för de enskilda hushållen som för samhällsekonomin.

I förlängningen av denna hemgjorda kris, kommer vi att se bostadsbyggare i konkurs och andra byggföretag som kommer att dra ned på verksamheten eftersom inga projekt kan startas. Arbetslösheten i byggbranschen ökar. Hushåll som upplever att värdet på bostaden minskar, kommer att minska sin konsumtion.

Ökad bostadsbrist. Ökad arbetslöshet. Minskad privat konsumtion. Kanske inte ett självklart avstamp för en regering inför ett valår. Priset för att slippa röra hyresregleringen stiger.

Christer Jansson, tidigare vd, Fastighetsägarna Stockholm


Läs svar från Hyresgästföreningen här.

Läs Jan Jörnmarks artiklar här.


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera