Annons

Centern: Prioriterar klimatåtgärder som gör skillnad

Idag presenterar Centerpartiet sin budgetmotion. Klimatåtgärder står i fokus, centerns Rickard Nordin och Martin Ådahl listar fem punkter för att snabba på den gröna omställningen. 

Foto:Drago Prvulovic/TT

Rapporter från FN:s klimatpanel, skogsbränder som rasat över hela världen, torka och värmeböljor som kommer mer frekvent. Att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga är det ingen tvekan om. Den klimatpolitik som förs och de satsningar som görs nu kommer vara avgörande för vår möjlighet att ställa om samhället och nå målen i de internationella klimatavtalen. Framtiden är grön, men för att nå dit måste vi minska utsläppen, återanvända mer och lämna vårt beroende av fossila bränslen bakom oss. Förändring är möjligt men det kommer att krävas en kraftsamling och att vi genomför rätt typ av klimatåtgärder.

Samtidigt måste politiken nu hålla jämna steg med den gröna industrialiseringsvåg som drar över Sverige. Vare sig det gäller fossilfritt stål, batterifabriker, havsbaserad vindkraft eller klimatneutral cement, står många svenska företag faktiskt och stampar i väntan på att få sätta igång klimatomställningen. Det behövs tillstånd, strategisk forskning, några styrmedel men det är nu inom räckhåll att vi lyckas ställa om. Här måste nästa steg tas. Vi i Centerpartiet har drivit på för att rikta om satsningarna till konkreta resultat med minskade utsläpp. Nu är det dags att ta nästa steg för vätgas, lagring, att fånga koldioxid från biobränsle återvinna plast och få el-lastbilar på våra vägar. Klimaomställningen är inte säck och aska utan jobb och entreprenörskap.

Detsamma gäller vad vi som individer kan göra. Vårt gröna avdrag har gjort det lönsamt och lätt att göra rätt, att sätta upp solceller och laddbox. På samma sätt måste vi nu fortsätta med andra vardagsmiljöproblem som ska lösas.

Inte minst gäller det bilen, där svenskarna nu tycks redo att satsa på el, laddhybrider, gas och etanol. Men trots att miljöbilarna är på väg från en tredjedel till hälften av alla nybilsköp utgör miljöbilarna en för liten del, och klimatpåverkan är för stor. Nu är inte som regeringen föreslår läge att bromsa bonusarna och utvecklingen – tvärtom måste vi nu ta sista lyftet för att det alltid ska löna sig att köpa en ren ny bil.

Vi delar i stort regeringens gröna ambitioner, men väljer därför i vår budgetmotion att rikta förslagen mot åtgärder som gör störst skillnad för klimatet. Centerpartiet lägger 4,8 miljarder kr mer än regeringen på klimatet. Det är viktiga satsningar på miljöteknik så att vi får fram de gröna produkter som krävs, om incitament för oss alla att välja rätt alternativ. Våra satsningar främjar innovation och teknologiska framsteg, resurseffektivitet och fossilfrihet.

Vi kan göra detta samtidigt som vi skapar nya jobb i hela landet och ökar exporten av svensk miljöteknik. Våra förslag utgår från fyra viktiga beståndsdelar. 

1. Snabbare omställning av transportsektorn.

Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp och omställningen måste gå snabbare. Därför innehåller Centerpartiets budget ett paket för fossiloberoende transporter om 2,8 miljarder kronor. När antalet elbilar ökar vill regeringen dra i handbromsen genom en sänkt klimatbonus. Vi vill behålla den. Vi vill dessutom främja en ökad biogasproduktion i hela landet, höja premien för klimatsmarta lastbilar och bussar och skapa bättre förutsättningar för gröna flygresor och för cykling.

2. Stärkt konkurrenskraft för miljöteknikföretag.

Sveriges industri och övriga näringsliv genomför just nu stora ansträngningar för att ställa om till en fossilfri framtid och stärka vår konkurrenskraft inom miljöteknik. Vi behöver inkludera mer satsningar vätgas samt att fånga och lagra eller använda koldioxid, s k minustutsläpp. Där är regeringens tidsplan är för långsam. Vi vill därför sätta ett nationellt mål för minusutsläpp för att göra Sverige klimatneutralt till 2045.

3. Satsningar på återvinning och förnybara råvaror.

För Centerpartiet finns en av nycklarna i omställningen i Sveriges förnybara rikedomar. Inte minst från skogen. Där vi med hjälp av en satsning på bioraffinaderier och industrianläggningar kan tillverka morgondagens drivmedel, plaster och textilier. Inhemska råvaror från naturen och återvunnet material ska ersätta importerade fossila råvaror. 

Vår industri är dessutom beroende av importerade, så kallade kritiska material. Det rör sig om metaller och mineraler som är avgörande för att nå klimatmålen och för att göra det möjligt att byta smutsiga fossila bränslen mot ren el. Materialen ingår i batterier, solceller, vindturbiner och mycket mer. Trots att de är så viktiga för omställningen återvinns alldeles för lite av dem. Därför satsar vi på förbättrad forskning, innovation och kommersialisering kopplad till återvinning av kritiska material.

4. Fördubbla den förnybara elproduktionen genom att ta bort flaskhalsarna

Industrin ska också kunna lita på att elnätet håller jämna steg. I takt med att industri och samhället minskar användningen av fossila bränslen ökar efterfrågan på el. Vindkraften slår nya rekord och att andra typer av förnybar energi fortsätter att öka räcker det inte för att möta efterfrågan, eftersom flaskhalsar begränsar distributionen. Redan nu finns projekterat en unik potential på 130 TWh havsbaserad vindkraft, som är lönsam att bygga, motsvarande nästan en fördubbling av Sveriges elproduktion, men tillståndsgivningen släpar efter. Investeringar står på kö men byråkratin står i vägen. Så kan vi inte ha det. Vi vill därför korta tillståndsprocesserna för nya ledningar och nya produktionsanläggningar. Vi vill förstärka elnäten och öka den lokala elproduktionen, därför satsar vi även på åtgärder som förbättrar kapaciteten i elsystemen och underlättar elproduktionen. 

5. Utöka det gröna avdraget

Det gröna avdraget som framgångsrikt lett till att tusentals hushåll kunnat haka på klimatomställningen behöver nu breddas till nya områden, inte minst energieffektivisering, vattenbesparande åtgärder och konvertering av bilar.

Våra förslag tar tillvara på människans uppfinningsrikedom och innovationskraft. Det är så vi kan bryta vårt beroende av fossila bränslen och bruka våra resurser mer effektivt. Det är så vi får klimatomställningen gjord. Det är så vi går en grönare framtid till mötes.  

Rickard Nordin, klimat- och energipolitiska talesperson

Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera