1515

C: Skyddet av den enskilde bör stå i fokus, Skogsstyrelsen

SLUTREPLIK. Äganderätten är en viktig grundbult i Sverige och egendomsskyddet finns upptaget i så väl grundlagen som Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är en fråga som berör inte minst alla de skogsägare som finns i vårt land. Många har skött sin skog i generationer och andra har gjort sitt livs investering, lånat pengar från banken för att kunna investera i skogsmark.

FEL FOKUS. Det är märkligt att Skogsstyrelsens generaldirektör försöker tillrättavisa två riksdagsledamöter i vad man får och inte får säga om myndighetens agerande. Det viktiga borde snarare vara att redogöra varför man ser det som lämpligt att inskränka skogsägares äganderätt och samtidigt vägra ersättning, skriver Helena Lindahl och Peter Helander (C) i en slutreplik.
FEL FOKUS. Det är märkligt att Skogsstyrelsens generaldirektör försöker tillrättavisa två riksdagsledamöter i vad man får och inte får säga om myndighetens agerande. Det viktiga borde snarare vara att redogöra varför man ser det som lämpligt att inskränka skogsägares äganderätt och samtidigt vägra ersättning, skriver Helena Lindahl och Peter Helander (C) i en slutreplik.Foto:Ruud, Vidar

Oavsett vilket, så är det ett problem när myndigheter hindrar människor från att bruka sin skog samtidigt som man inte vill betala ersättning. Det sätter äganderätten ur spel. 

Det är detta som fallet med fjällskogen handlar om.  Därför känns det märkligt att Skogsstyrelsens generaldirektör i sin replik till oss börjar med att försöka tillrättavisa två riksdagsledamöter i vad man får och inte får säga om myndighetens agerande. Det viktiga borde snarare vara att redogöra varför man ser det som lämpligt att inskränka skogsägares äganderätt och samtidigt vägra ersättning.

Däremot får vi veta att Skogsstyrelsen överklagat mark- och miljödomstolens beslut då man vill säkerställa att ett teoretiskt scenario där skogsägare beviljas ersättning flera gånger inte riskerar att uppstå. 

Men om man har farhågor runt ett sådant hypotetiskt scenario vore det så klart rimligt att reda ut det med politiken i stället för att ruinera enskilda medborgare. Att man tagit kontakt med regeringen i frågan är visserligen bra, men det legitimerar likväl inte agerandet mot skogsägarna. 

Mer rimligt hade naturligtvis varit att betala ut ersättningen och därefter jobba med att få fram ett förtydligande om hur man ska hantera mark där ersättning redan betalats ut för stoppad avverkning.

Även mark- och miljödomstolen slog i sitt beslut fast att det är statens uppgift att ta ansvar för en eventuell risk att behöva betala flera gånger – det är inte den enskilde som ska bära risken och konsekvenserna för statens räkning. I motsatsförhållande till Skogsstyrelsens myndighetsutövning har konsekvenserna för den enskilde en central betydelse i domstolens bedömning: ”Vid bestämmandet av skadans storlek för den enskilde saknar det betydelse vilka eventuella negativa effekter för statskassan som lagstiftaren eventuellt kan ha förbisett.”

Det grundläggande syftet med bestämmelserna om att stämma staten inför domstol och möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut är att skydda den enskilde. Hur svårt och otydligt det än kan upplevas är det Skogsstyrelsens uppgift som central expertmyndighet att ha en uppfattning om rättsläget och att utifrån det ta ställning i svåra beslut. 

Att då ta initiativ för att driva en process vidare mot enskilda och hänvisa till en vilja att få vägledning, är vare sig nödvändigt, ansvarsfullt eller rimligt, särskilt inte när myndigheten dessutom ägnar sig åt att försöka få fram nya och kreativa inslag som att till exempel inte betrakta skogsbruk i fjällnära skog som pågående markanvändning.

Skogsstyrelsen ska arbeta utifrån de regelverk som finns. Det innebär inte att myndigheten kan välja vilka bestämmelser som man vill tillämpa och inte. Det är inte lätt att tillämpa det samlade regelverket, men det är faktiskt så att både grundlag, förvaltningslag och sektorslagstiftning ska tillämpas tillsammans. Om man inte behärskar det så är det kompetensutveckling som behövs, inte att man driver domstolsprocesser riktade mot enskilda. 

Helena Lindahl, riksdagsledamot, C, Västerbotten

Peter Helander, riksdagsledamot, C, Dalarna

Läs tidigare inlägg:

Skogsstyrelsen: C snedvrider och sprider konspirationsteorier 

Staten bedriver korståg mot svenska skogsägare


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?