ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Bygg ihop Stockholm och Uppsala med magnettåg

  • HÖG FART. Den föreslagna ”FinEst-länken” mellan Helsingfors och Tallinn minskar restiden mellan städerna till 15 minuter. Detta är bara möjligt med ett magnettåg eftersom sträckan är cirka 10 mil, vilket förutsätter en hastighet på 500 kilometer i timmen, skriver Rune Wigblad. Foto: Eugene Hoshiko

DEBATT. Om Sverige ska kunna skapa en långsiktigt hållbar framtid med modern infrastruktur måste man tänka nytt. Lär av magnettågssatsningar i Kina, Japan, USA, Finland och Estland, skriver Rune Wigblad, professor i industriell ekonomi.

Visionära politiska ledare runt om i världen talar allt oftare om satsningar på existerande magnettågsteknik för topphastigheter över 400 kilometer i timmen. Det är snabba resor för ökad kapacitet i transportsystemet och en förtätning mellan orter.

Det snabbaste tåget i kommersiell drift är i dag magnettåget i Shanghai med en topphastighet på 430 kilometer i timmen. Kina har också en färdig design för snabba vagnar och planerar för ett magnettåg med topphastigheten 550 kilometer i timmen.

Även Japans premiärminister Shinzo Abe vill se en övergång till ”2000-talets infrastruktur”, med magnettåg som kraftigt ökar kapaciteten för pendlare. 2016 startade Japan bygget av en magnettågsbana mellan Tokyo och Nagoya.

Det är en utbyggnad från existerande 43 kilometer till 286 kilometer, som beräknas vara färdigbyggd 2027. Topphastigheten kommer att bli 505 kilometer i timmen.

I november publicerade delstaten Maryland i USA en väl genomarbetad rapport avseende en japansk typ av magnettåg mellan Washington DC och Baltimore. Guvernören Larry Hogan har uttalat stöd och förespråkar dessutom fortsatt utbyggnad mellan Washington DC och New York.

I december uttalade sig så den estniska ekonomi- och infrastrukturministern Kadri Simson visionärt i estnisk radio om en liknande tågförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn.

”FinEst-länken”, som delvis skulle gå genom en tunnel under finska viken, skulle om den byggs minska restiden mellan de två städerna till 15 minuter. Detta är bara möjligt med ett magnettåg eftersom sträckan är cirka 10 mil, vilket förutsätter en hastighet på 500 kilometer i timmen.

Samtidigt har entreprenören Peter Vesterbacka (FinEst Bay Area Company) gjort klart att han vill bygga en ny stad för omkring 50.000 invånare längs sträckan, på en ö i finska Skansfjärden. Han har redan säkerställt runt 1 miljard kronor i extern finansiering från Dubai.

Föreställ dig ett liknande upplägg med magnettåg mellan Stockholm och Uppsala på omkring 13 minuter, och därmed en pendling som avlastar det vanliga tågsystemet och bilköerna.

Med en eller två nybyggda städer längs med banan skapas en förtätning mellan Uppsala, Arlanda och Stockholms innerstad. En möjlig vision är mellan 30.000–70.000 invånare i en eller två nya citystäder med mellan 8 och 15 minuters resa till Stockholms central och hög turtäthet.

Politiker vill i dagsläget i stället bygga fyra tågspår mellan Märsta och Uppsala, men ett fyrspår sväljer inte Arlandas växande kapacitetsbehov.

Nyttan av en magnettågsförbindelse med hög kapacitet mellan Stockholm och Uppsala är stor. Det är dags att avskaffa trängseln norr om huvudstaden och bygga ihop städerna. Utred magnettågsalternativen.

Rune Wigblad, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Skövde

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies