ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 23 MAR Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS

Björn Wahlroos m.fl: Marknad gynnar välfärd

  • KVALITETEN VIKTIGAST. Privata aktörer måste få driva ut ineffektiviteten från välfärdssektorn, anser Björn Wahlroos, preses i Ratioakademien som består av företagare och företagsledare och som har till syfte att diskutera hur företagandets villkor ska förbättras. Foto: Jack Mikrut

DEBATT. Privata företag måste få verka i välfärdssektorn. Konkurrens krävs för att ständigt bättre lösningar ska hittas. Utan valfrihet finns inte incitament till ökad effektivitet och kvalitet, skriver Nordeas ordförande Björn Wahlroos tillsammans med andra företagare och företagsledare.

Välfärdssektorerna lider i dag av stora kvalitets- och effektivitetsproblem. Bilden är förstås långt ifrån entydig – viktiga framgångsexempel finns – men trots att mycket stora resurser satsas på dessa områden är det uppenbart att vårdköer, undermåliga skolresultat och brister i omsorgen visar att välfärdssektorerna skulle kunna fungera mycket bättre.

Här har företagande och marknadslösningar mycket att bidra med. Vi i Ratioakademien menar att välfärdens kvalitet, och utvecklingen av fler och bättre kriterier för att bedöma denna, är det viktigaste. Slöseri med skattebetalarnas medel är problemet, inte vinster i välfärden.

I offentliga monopol uppstår regelmässigt stora problem med effektivitet, kvalitet och kostnadskontroll, något som är mycket väl dokumenterat i forskningen. Inte minst blir innovationsförmågan begränsad. Det gäller även den offentliga vården, skolan och omsorgen.

I skriften ”Marknadsdriven kvalitet i välfärden” presenterar vi en rad mekanismer och metoder som i ökad utsträckning skulle kunna användas för att kvalitetssäkra den svenska välfärden: entreprenörskap och konkurrens, varumärken och förtroendeskapande, mellanhänder och återförsäljare, certifiering och auktorisation, kvalitetsjämförelser och rangordningar, samt domstolsprövning.

Vår utgångspunkt är hur kvalitet säkras på konkurrensutsatta marknader. Motsvarande mekanismer och metoder kan utvecklas för välfärdssektorerna, och även tillämpas på offentligt utförd välfärdsproduktion. Marknadsdriven kvalitetssäkring av välfärden förutsätter existensen av privata vinstdrivande välfärdsföretag.

Konkurrens och valfrihet är kvalitetsdrivande. Blotta existensen av alternativ gör att man kan jämföra och det i sig ger incitament till förbättring både vad gäller effektivitet (valuta för pengarna) och kvalitet (kundnöjdhet etc.). Entreprenörskap skapar en ständig ström av nya sätt att lösa brukarnas behov. Flera alternativ och transparens kring dessa skapar en öppnare diskussion om vad som är bra och mindre bra, vad som kan göras bättre.

Privata och offentliga välfärdsproducenter ska behandlas och följas upp på samma sätt. Huvudmannaskapet är sekundärt. Det ett stort problem att landsting och kommuner har så skiftande kvalitet på sina tjänster.

Upphandlingar styr i dag fel och för lite mot kvalitet. En mer konkurrensutsatt upphandlingsprocess ger en bättre kvalitetskontroll. Tydliga kvalitetskriterier måste kunna användas i upphandlingar, och därefter mätas och följas upp, oavsett privat eller offentligt huvudmannaskap.

Vi har ett gemensamt mål – en så bra vård, skola och omsorg som möjligt. Då vill vi inte se att pengarna går upp i rök på grund av ineffektivitet. Den förlust som görs i det offentliga där verksamheterna inte går runt på tilldelade medel är rent slöseri.

Privata aktörer måste få verka på dessa marknader och se till att ineffektiviteten drivs ut och kvaliteten stärks. Det behövs konkurrens så att nya idéer och bättre lösningar uppstår. Svensk välfärd kan inte fungera utan privata aktörer.

Det behövs ett perspektivskifte där kvaliteten i skola, vård och omsorg ska vara styrande, oberoende av huvudmannaskap.

 

Björn Wahlroos, ordförande Nordea preses, Ratioakademien
Anastasia Georgiadou, vd, Alminia
Biörn Riese, senior advisor, Jurie
Charlotte Bohman, vd, C&A Bohman Invest
Fredrik Spendrup, vd, Spendrups Bryggerier
Mariana Burenstam Linder, ordförande, Sverige-Amerika stiftelsen
Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life
Rune Andersson, ordförande, Mellby Gård
Thomas von Koch, vd EQT
Nils Karlson, vd, Ratio
Samtliga undertecknare är ledamöter i Ratioakademien.

  

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.