Hoppa till innehållet

Annons

Björn Wahlroos m.fl: Därför behövs ett nytt samhällskontrakt

DEBATT. Sverige behöver framtidstro och idéer. Ett idévakuum har uppstått som fyllts av bakåtsträvande idéer från höger och vänster. Fem reformer behövs nu, som kan utgöra ett nytt svenskt samhällskontrakt. Och det måste bli ett slut på att utmåla företagare som busar, skriver Björn Wahlroos och elva andra ledamöter i Ratioakademien.

NY ANSVARSFÖRDELNING. Sverige behöver framtidstro och en fokuserad stat, skriver Björn Wahlroos, preses i Ratioakademien, som på torsdagen presenterar en skrift om ett nytt samhällskontrakt.
NY ANSVARSFÖRDELNING. Sverige behöver framtidstro och en fokuserad stat, skriver Björn Wahlroos, preses i Ratioakademien, som på torsdagen presenterar en skrift om ett nytt samhällskontrakt.Bild: Emma-Sofia Olsson

Det svenska samhällskontraktet behöver reformeras. Trots höga skatter levererar inte politiken sin del av kontraktet på viktiga områden. Vi får dålig valuta för pengarna. En orsak är en enögd tro på att mer politik, höjda skatter, fler regleringar och offentliga monopol är svaret på alla samhällsproblem. En stat som försöker göra allt, klarar snart ingenting riktigt bra. Välståndet, tryggheten och friheten undergrävs.

Inför valet framstår den traditionella politiken som trött, samtidigt som en majoritet av väljarna anser att Sverige utvecklas åt fel håll. Ett idévakuum har uppstått som fyllts av bakåtsträvande föreställningar från både höger och vänster. Marknader, vinster och fri rörlighet förtalas. Socialism, populism, nationalism, protektionism och andra irrläror har växt i popularitet. Gemensamt är en stark tro på stat, styrning och politik som lösningar på samhällets problem. Ofta är syftet att gynna vissa grupper framför andra. Detta är en farlig och negativ utveckling, inte bara i Sverige.

Det är viktigt med nya idéer om vilket Sverige vi vill ha. Det måste bli slut på att utmåla företagare som busar. Det behövs en bättre balans mellan stat, marknad och gemenskaper.

Med den nya skrift som Ratioakademien presenterar på fredagen, ”Frihet, trygghet, välstånd – ett nytt samhällskontrakt”, vill vi bidra till en diskussion som bejakar företagandets och välfärdsinnovatörernas kraft och förmåga – även inom områden som traditionellt hanterats av politiker. Det gäller vård, skola och omsorg, men också utmaningar inom miljöområdet och att finna bättre former för integrationen av nyanlända.

I dag finns stora problem med företagens kompetensförsörjning, arbetsmarknadens flexibilitet, skatter på företagande och individer, myndighetsutövning och regeltillämpning, offentlig upphandling, bostäder och infrastruktur. Vården och omsorgen har brister vad gäller tillgänglighet, köer och information. Inom skola och utbildning finns allvarliga problem med kvalitet, effektivitet och relevans.

Kopplingen till arbetslivets behov är svag och alltför många klarar inte att slutföra grundskola och gymnasieskola med godkända betyg. Allvarligast är bristerna i statens kärnuppgifter. Försvaret är eftersatt och underfinansierat. Rättsväsende och polis har ett lågt uppklarande av brott och svårt att lösa ett ökat dödligt våld bland kriminella grupper i storstadslänen.

Det är hög tid att se staten som ett utvecklingsprojekt. Ansvarsfördelningen mellan stat och individ, mellan offentligt och privat behöver tydliggöras. Vi efterfrågar reformer på i fem områden:

1. Det behövs en fokuserad stat. Politiken måste bli bättre på att klara sina kärnuppgifter. Det handlar om genuint kollektiva nyttigheter som försvar, rättsväsende och grundläggande socialt skydd. Skattetrycket och regelbördan behöver minskas för att stärka välståndsskapandets och gemenskapernas villkor.

2. Vi efterlyser vingarnas trygghet. Det innebär en trygghet i förändring – att känna trygghet att kunna gå vidare till ett nytt jobb när digitalisering, globalisering och andra omvärldsförändringar oundvikligen omvandlar den svenska arbetsmarknaden. Det behövs ett nytt helhetsperspektiv som bejakar flexibilitet, kompetens, trygghet och jobbskapande.

3. Det behövs ett perspektivskifte inom välfärdssektorerna – en polycentrisk välfärd. Kvaliteten i skola, vård och omsorg ska vara styrande, oberoende av huvudmannaskap. Såväl privata och ideella som offentliga producenter behövs för att utveckla välfärdstjänsterna. Blotta existensen av alternativ gör att man lättare själv kan jämföra och ger tydliga incitament till förbättring. Privata och offentliga välfärdsproducenter måste behandlas och följas upp på samma sätt. Även privat finansiering och försäkringslösningar behöver bejakas. Det tillför nya resurser och är kvalitetsdrivande.

4. Sverige behöver stärkt utvecklingskraft. Vingarnas trygghet och polycentrisk välfärd förutsätter att välståndsskapandets villkor är goda. Det är entreprenörer och företagare som skapar de nya jobben och det är vinstdrivande välfärdsinnovatörer är centrala för att utveckla vården, skolan och omsorgen. Marknader är väsentliga för den frihet som är en förutsättning för samhällskontraktet.

5. Slutligen behövs ökad rättvisa. Det svenska samhällskontraktet behöver bejaka procedurrättvisa, med en stark rättsstat och tydliga spelregler, liksom proportionell fördelningsrättvisa och en betoning på lika möjligheter. En sådan politik är inkluderande och främjar social rörlighet.

När det gäller integrationen av nyanlända, Sveriges mest akuta utmaning, är näringslivets insatser avgörande. Utan arbetsplatspraktik kan varken språk eller sociala normer läras in. Företagens nytänkande har samma roll för innovationer på miljöområdet. Sverige behöver framtidstro och en dynamisk företagssektor, ett vitalt civilsamhälle och en fokuserad stat som levererar det som förväntas av den, ett möjligheternas land.


Björn Wahlroos, ordförande, Nordea och preses i Ratioakademien
Rune Andersson, ordförande, Mellby Gård AB
Charlotte Bohman, vd, C&A Bohman Invest
Mariana Burenstam Linder, entreprenör och grundare, Burenstam & Partners
Peje Emilsson, entreprenör och grundare, Kreab, Kunskapsskolan m fl
Anastasia Georgiadou, vd, Alminia AB
Nils Karlson, vd, Ratio
Thomas von Koch, vd, EQT
Dan Olofsson, ägare Danir
Biörn Riese, advokat, Jurie
Susanne Sidén, vd, Frösunda Omsorg AB
Fredrik Spendrup, vd, Spendrups Bryggerier AB


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Innehåll från Autolease DNBAnnons

”Vi håller kunderna i handen på vägen mot en eldriven fordonsflotta”

Allt fler företag har i dag en bilpolicy med målet att ha 100 procent elfordon i företagsflottan. Detta trots att nybilpriserna ökar, räntan stiger och elbilsbonusen är avskaffad. Men som så ofta i en omställning finns många frågor kring allt det praktiska.

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

Omställningen till laddbara fordon går snabbt och trenden förväntas även att öka i takt med att fler vill bidra till den gröna omställningen. Många företag har också krav på sig från sina kunder att gå mot en eldriven fordonspark. 

– Den gröna omställningen drivs av företagen och deras bilpolicy. Det syns också i vår orderportfölj som växer i rask takt, framför allt elektrifierade personbilar där det finns ett stort utbud, säger Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige. 

Autolease är en del av norska DNB Bank och äger i dag över 400 000 fordon – såväl personbilar som lätta lastbilar. Av dessa är 86 procent laddbara varav 50 procent är rena elbilar.  

Tryggt och smidigt 

Ett viktigt verktyg i Autolease arbete för att hjälpa kunderna i deras omställning är konceptet Greenlease. Där mäter Autolease utsläppen i kundens befintliga flotta, sätter tydliga mål tillsammans med kunden och håller dem sedan i handen för att göra övergången till en elektrifierad fordonsflotta så smidig som möjlig.  

– Vår ambition göra det enkelt för företag att ställa om till en eldriven fordonsflotta. Därför är det också viktigt för oss att välja rätt samarbetspartners. Tillsammans med dem har vi ännu bättre möjligheter att stötta och ge råd till våra kunder. En av dem är OKQ8, säger Stefan Andersson. 

– De allra flesta tycker att omställningen till elektrifierat är bra och spännande, men har man aldrig kört elbil är det inte konstig om man har en del undringar. Några kanske även har en del farhågor. Men den oron stillas i regel när man kliver ur sin komfortzon och testar, säger David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8. 

Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige och David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8.
Stefan Andersson, Administration Officer på Autolease Sverige och David Forsberg, Key Account Manager E-Mobility på OKQ8.

Satsning på supersnabbladdare 

En vanlig fråga är om det finns tillräckligt med laddstationer längs vägarna. Utbyggnaden av svensk laddinfrastruktur pågår för fullt i dag och skapar hela tiden nya möjligheter. För att öka tillgängligheten gör dessutom OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft, en stor satsning med publika supersnabbladdare på 300 stationer från Kiruna till Trelleborg Alla med 100 procent förnybar el.

En supersnabbladdare har en effekt på 150 kW vilket innebär att det tar cirka 20 minuter att ladda bilen – lite beroende på antalet bilar vid samma laddstolpe, batteriets status och storlek samt batteriets möjlighet att ta emot hög effekt.

– Det gör det enklare för elbilsförare i hela landet. Men kör du långa sträckor kan det vara smart att planera lite inför resan, säger Stefan Andersson.

Dessutom är laddbox hemma ett bra komplement till de publika laddstationerna och laddning på arbetsplatsen. Den är smidig att använda och kan knytas till ett företagskort. Även en del bostadsrättföreningar och vissa hyresvärdar erbjuder elbilsladdning. 

Appar visar vägen till laddarna

För att få en bra överblick över de laddare som finns kan föraren ladda ner appen OKQ8 Elbilsladdning. 

– Den visar cirka 1 300 laddstationer över hela Sverige – såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör i vårt nätverk. Förare som har ett OKQ8 företagskort för elbilsladdning kan starta och betala för laddningen med kortet på alla laddstationer som visas i appen, säger David Forsberg.

Något som tidigare vållat huvudbry för många företag är faktureringen och milersättningen och hur denna ska göras enligt Skatteverkets regler. Administrationen har tidigare varit lite krånglig, i synnerhet om man har en mixad fordonsflotta. 

– Där har OKQ8 kommit med en helhetslösning som underlättar mycket. Ett företagskort samlar alla drivmedelsköp och stöttar dessutom alla ersättningsmodeller för drivmedel, det vill säga delat drivmedel, komplementsregeln och huvudregeln, säger Stefan Andersson. 

På så vis kan de anställda få ersättning för de mil de kör i tjänsten på samma sätt som tidigare – oberoende var de laddar sina fordon och vilka drivmedel som tankas. Allt i enighet med Skatteverkets regler.  

Extern länk: På jakt efter ett grönare, billigare och enklare avtal – läs mer här. 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera