Hoppa till innehållet

Annons

Beslutsfattare bör lyssna till oro för automatisering

DEBATT. Den snabba tekniska utvecklingen har ökat rädslan för automatisering. 

Det är en av slutsatserna i en ny rapport om hur européerna ändrat åsikter under pandemin. 

Denna oro bör ansvariga beslutsfattare ta hänsyn till skriver Oscar Jonsson, chef för det spanska forskningscentret Center for the Governance of Change.

TEKNISK UTVECKLING. Om vi ska möta de negativa makrotrenderna i samhället måste de politiskt ansvariga vara lyhörda för hur människor ser på den tekniska utvecklingen, skriver Oscar Jonsson.
TEKNISK UTVECKLING. Om vi ska möta de negativa makrotrenderna i samhället måste de politiskt ansvariga vara lyhörda för hur människor ser på den tekniska utvecklingen, skriver Oscar Jonsson.

Tilltron till demokrati som styrelseskick har länge varit på nedåtgående i västvärlden och den politiska polariseringen har ökat. Som orsaker nämns ofta hur automatiseringen förändrar ekonomins karaktär och slår ut arbetstillfällen. Sociala medier uppfattas försämra den demokratiska debatten.

Samtidigt har teknologiutvecklingen levererat enorma värden för individer och samhället genom ökat välstånd, kunskap och förbättrad hälsa. Ett vaccin mot covid-19 torde vara det lämpligaste exemplet i dag. 

Vi står nu på randen till den fjärde industriella revolutionen där artificiell intelligens, robotisering, internet of things och automatiserad analys av alla data de tillverkar kommer kombineras på kraftiga, men oförutsägbara vis. 

Den exponentiella utvecklingen kan redan ses hos vinnarna i dataekonomin. I den digitala domänen skapas nätverkseffekter som går långt utöver den fysiska ekonomin. Ett exempel är hur Apples värdering under förra året blev större än DAX30, Tysklands trettio största företag och då är Tyskland världens fjärde största ekonomi.

Med pandemin har vår flytt till den digitala domänen tagit ytterligare fart; McKinsey uppskattar att världens digitala transformering slungades fem år framåt i tiden. 

Den digitala flytten har gjort livet under pandemin enklare för många, men har även haft negativa konsekvenser. I takt med att fler spenderar mer tid på sociala medier har uppfattningen om dessa blivit mer negativ. Fler anser att de ökar den politiska polariseringen, och att de stora techbolagen bör brytas upp.

I ”European Tech Insights” undersöker vi årligen vilken teknologisk framtid européerna vill ha och vilken de är rädda för. I årets upplaga har vi analyserat hur pandemin förändrat uppfattningar och attityder bland medborgare i nio europeiska länder, inklusive Sverige. 

Vår rapport visar att:

1) Rädslan för automatiseringen ökar, men i Sverige är vi självsäkra.

Under pandemin har det blivit en stor ökning bland dem som önskar begränsa automatiseringen för att rädda jobb. 47 procent av tillfrågade européer vill begränsa automatiseringen, medan endast 34 procent är emot. Det finns ett övervägande stöd i synnerhet bland de yngre generationerna vars jobb är mer direkt hotade. 

Sverige sticker dock ut internationellt då vi är mindre oroade över automatiseringen; det är bara estländare och tyskar som är mindre benägna att lagstifta mot automatisering. 

Det går i linje med den svenska traditionen att stödja omställning och utbildning snarare än att motverka förändringar, vilket är en styrka. 

2. Oron ökar för sociala medier och de stora techbolagen.

Synen på de stora techbolagen har länge varit positiv bland befolkningen, vilket inte är speciellt förvånande. De tillhandahåller digitala varor kostnadsfritt endast i utbyte mot kundernas uppmärksamhet och data. 

Däremot verkar den folkliga opinionen nu vända kring deras inflytande och roll i samhället. Vi har registrerat ett stort skifte från förra året. Då var det endast en majoritet av tyskarna som ville begränsa eller bryta upp de stora techbolagen. I år är det majoritetens åsikt i sex av nio länder. I snitt ser 56 procent av européerna att sociala medier ökar den politiska polariseringen, medan blott 19 procent anser att de har haft en positiv påverkan. I synnerhet gör sig stormningen av Kapitolium den 6 januari påmind.

Däremot finns en begränsad aptit bland européerna för att staten ska ta ansvar för att hindra spridandet av desinformation. 55 procent av de tillfrågade anser att sociala medieplattformar bör göra det själva. 27 procent anser att staten bör hantera det. 

Facebooks användande av en ”Oversight Board”, som den 5 maj bekräftade avstängningen av Donald Trump, tycks alltså ses som en trovärdig metod. 

Pikant nog är Sverige det enda land där det finns ett större stöd för statlig hantering av desinformation (39 procent) än att låta de sociala medieföretagen ta ansvaret själva (34 procent).

3. Pandemin har fått oss att ompröva vår relation med staden.

Det hem- och distansarbete som pågått under pandemin verkar ha påverkat bilden av hur staden ska se ut. För första gången har vi noterat en majoritet för att begränsa antalet bilar i stadskärnorna genom trängselskatter eller bilfria gator. 

Förra året var 38 procent för medan 49 procent var emot, i år är 43 procent för och endast 42 procent emot. 

Det finns också ett starkt stöd för att ge finansiella incitament för att motverka urbaniseringen och koncentrationen i ett fåtal storstadsregioner; 67 procent av européerna är för sådana åtgärder, medan endast 13 procent är emot. 

Vi har nu en unik möjlighet att använda teknologin för att förbättra människors liv. Men teknologi utvecklas inte i ett vakuum utan kommer från idéer, behov och föreställningar av hur den bör användas och kontrolleras. 

Om vi ska möta de negativa makrotrenderna i samhället måste de politiskt ansvariga vara lyhörda för hur människor ser på den tekniska utvecklingen. Beslut om samhällsutvecklingen bör förankras hos den breda allmänheten för att ses som legitima. Annars finns risk för ökad politisk polarisering.

Oscar Jonsson, chef för den spanska tankesmedjan Center for the Governance of Change och fil dr. i krigsvetenskap.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från KameoAnnons

Växande intresse för investeringar i private debt: ”Attraktivt komplement till börsen”

Sebastian Harung, grundare av Kameo.
Sebastian Harung, grundare av Kameo.

När marknaden utmanar många traditionella investeringsformer växer intresset för ett tillgångsslag med hög avkastning och låg volatilitet: säkerställda fastighetslån.

– Alla våra lån är säkrade med pant, och ger investerarna månadsvisa ränteutbetalningar under en löptid på i snitt tolv månader, säger Sebastian Harung, vd och grundare för Kameo.

Extern länk: Investera i fastighetslån med månatliga ränteutbetalningar. 

I en rapport från Företagarna, publicerad i maj 2023, framkommer det att det främsta hindret för tillväxt bland små och medelstora företag är finansiering. Företagare utanför större städer drabbas hårdast. Detta har lett till att många fastighetsutvecklare nu utforskar alternativa finansieringsmöjligheter.

Och det är här Kameo, som är Skandinaviens ledande investeringsplattform för säkerställda fastighetslån, kommer in i bilden.

– Vi för samman fastighetsutvecklare som behöver finansiering med investerare intresserade av private debt. För små och medelstora företag är det utmanande att uppfylla bankernas nya krav, men vi märker att det fortfarande finns en marknad inom SME-segmentet som kan både sälja och bygga nya bostäder. Samtidigt ser vi att det finns god tillgång till kapital från både institutionella och privata investerare, säger Sebastian Harung.

Sedan juni förra året har antalet investerare på Kameos plattform ökat tvåsiffrigt, och uppgår nu till över 40 000 privatpersoner och företag. De investerar direkt i fastighetslån som har genomgått en noggrann kreditbedömning, och som är säkrade med pant. Under andra kvartalet 2023 har snitträntan legat på 10,15 procent och löptiden på investeringarna har varit i snitt 12 månader.

Alla lån synas i sömmarna

– Kameo genomför en detaljerad granskning av varje lån och har ett team med expertis inom både fastigheter och krediter. Detta reflekteras tydligt i Kameos resultat. Sedan vår start 2016 har vi inte haft några kreditförluster i Sverige, säger Sebastian Harung.

I våras säkrade bolaget 700 miljoner kronor i finansiering från en av världens största kapitalförvaltare. I samband med det gjorde kapitalförvaltaren en genomlysning av Kameos lån- och kreditprocesser. Och gav grönt ljus.

Trots de rådande omständigheterna på bostadsmarknaden uppvisar Kameos investeringsplattform en positiv utveckling. Sedan bolaget drog igång 2016 har verksamheten vuxit rejält. Fram till dags dato har man förmedlat över 970 lån till ett värde på drygt 4,4 miljarder kronor. Bara under andra kvartalet i år har Kameo finansierat lån för 273 miljoner kronor.

– Det första projekt vi finansierade var en stuga nära Göteborg. Trots att bolaget redan hade ett lån från banken, behövde de ytterligare 500 000 kronor. På två månader samlade vi in beloppet från totalt 22 investerare, säger Sebastian Harung och fortsätter:

– Det kan jämföras med att vi för ett par veckor sedan finansierade ett lån på 34 miljoner kronor till ett projekt utanför Stockholm. Det tog bara 1,5 timme att finansiera med hjälp av 2 000 investerare.

Fler fastighetsbolag söker alternativ finansiering

De traditionella bankernas enhetliga modell har påverkat små och medelstora företag negativt i det nuvarande ekonomiska klimatet. Därför vänder sig allt fler inom SME-sektorn till Kameo för finansiering.

– För det första sätter politiken många krokben för bostadsbyggare, för det andra är det svårt att få finansiering. Bankerna är fyrkantiga och ställer allt högre krav. Det är ett stort problem i både Sverige och Norge.

Han ser Kameos lösning som betydligt flexiblare och snabbare än bankerna.

– Vi kan erbjuda lån med högre belåningsgrad och har också möjlighet att vara mer flexibla i våra villkor. Om risken ökar, justerar vi med en högre ränta. Vår prioritet är att skapa solida processer, steg för steg, och att rikta oss mot etablerade fastighetsbolag med välplanerade och kvalitativa projekt, säger han.

Komplement till börsen

Det tillgångsslag som Kameo erbjuder ser Sebastian Harung som ett attraktivt komplement till börsen. Men han betonar att säkerställda fastighetslån, liksom andra investeringar, inte är helt riskfria.

– Det är som alltid viktigt att balansera riskerna, så att fastighetslån blir en integrerad del av en helhetsportfölj, säger han.

I takt med att fler investerare, företag och institutioner får upp ögonen för ​Kameo​ – och att fler fastighetsutvecklare söker alternativa finansieringslösningar – tror Sebastian Harung att hans företag kommer att fortsätta att växa stadigt.

– Om fem år tror jag att vi är en naturlig del av den traditionella finansbranschen och att vi i allt större utsträckning kan vara med och lösa bostadsbristen.

Extern länk: Investera i fastighetslån med månatliga ränteutbetalningar.  

 

Mer från Kameo

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Kameo och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera