ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Bemanningsbolagen: Låt oss fixa etableringsjobb

  • SAMHÄLLSRESURS. Bemanningsföretagens specialitet är att kunna gå i god för personer som saknar kontakter eller ett bra cv. Branschen skulle kunna göra en ännu större insats för utrikes födda, men fackförbunden har uteslutet bemanningsföretagen från uppgörelsen om de nya etableringsjobben. Foto: Janerik Henriksson

DEBATT. Avtalen om de nya etableringsjobben inkluderar inte bemanningsföretagen. Vår bransch sätter årligen 50.000 personer med utländsk bakgrund i arbete, och är naturligtvis en viktig del av lösningen för att ge jobb åt dem som står längst från arbetsmarknaden, skriver tio representanter för bemanningsföretag.

Just nu slutförs förhandlingar mellan fack och 33 arbetsgivarförbund för att få fler nyanlända i arbete. Man kallar det etableringsanställningar.

Eftersom facken har valt att utesluta bemanningsföretagen ur avtalet är risken överhängande att resultatet blir ytterligare en anställningsform utan anställda. Om vi ska lyckas med att få fler i arbete krävs det att alla parter samverkar.

Att ställa specialisterna på rekrytering av utrikes födda, bemanningsföretagen, utanför gör att man inte kommer i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats.

Då facken har valt att utesluta bemanningsföretagen ur avtalet riskerar överenskommelsen om etableringsanställningar att bli verkningslös. Risken är att den istället leder till färre jobb och att förslaget snedvrider konkurrensen, blir oproportionerligt och i förlängningen ett otillåtet statsstöd.

Tröskeln in på arbetsmarknaden är hög och tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång. Enligt SCB var antalet arbetslösa i Sverige i september 332.000, vilket är 6,2 procent. För utrikes födda är siffran ännu högre, men skillnaden är störst i gruppen som saknar gymnasial utbildning. Tittar man närmare på de arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande så motsvarar det 395.000 heltidsarbeten eller 15,8 miljoner timmar per vecka. Att få dem i jobb är en utmaning som vi bara kan lösa tillsammans.

Nu pågår slutförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter om hur nya svenskar ska få arbete och hur vi kan skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är en del av lösningen och gör redan det politikerna vill, vi anställer utrikes födda till riktiga jobb, och vi skulle kunna anställa många fler om vi fick förbättrade förutsättningar.

Bemanningsföretag bidrar som en del av den svenska modellen till en fungerande arbetsmarknad och ser till att rätt person hamnar på rätt jobb, med både trygghet och flexibilitet. Alla medlemsföretags anställda omfattas till 100 procent av kollektivavtal, jämfört med 88 procent på övriga arbetsmarknaden. Samtliga 14 LO-förbund, Unionen och Akademikerförbunden är kollektivavtalsparter med oss. Alla företag är auktoriserade i en partsnämnd där även fackliga representanter deltar i arbetet. Auktorisationen ställer krav på att följa avtal, lagar och regler och på ordning och reda i ekonomin.

Varje år sätter bemanningsbranschen cirka 50.000 personer med utländsk bakgrund i arbete. 80 procent av dem får ett jobb inom en månad från att en kontakt har etablerats, de är nöjda eller mycket nöjda med sina jobb och skulle rekommendera bemanningsföretaget de jobbar för till en nära vän enligt vår omfattande medarbetarundersökning från 2017. Det är uppenbart att våra medarbetare trivs, ser jobbet som en möjlighet att avancera i sin yrkeskarriär och att bemanningsbranschen för många är den enda möjliga vägen till arbete för att integreras i det svenska samhället.

Bemanningsbranschen är bara intresserad av kompetens. Inte bakgrund. Integrationsfunktionen finns inbyggd i bemanningsföretagens affärslogik: den som har kompetens men saknar kontakter eller ett bra cv behöver någon som går i god för dem. Där ligger rekryterings- och bemanningsspecialisternas viktigaste fördel: i att screena, testa och gå i god för stora grupper av kandidater som andra arbetsgivare inte har resurser eller erfarenhet att rekrytera ifrån.

Bemanningsbranschen är en viktig del av lösningen för att skapa fler vägar in i arbete för utlandsfödda, unga och andra grupper som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Bemanningsföretagen välkomnar möjligheter att diskutera nya anställningsformer och regelförenklingar som gör det möjligt att anställa fler, särskilt för dem som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. Våra företag har mycket att bidra med.

Att utestänga en sektor, som varje år sysselsätter cirka 50.000 personer med utländsk bakgrund, öppnar inte fler vägar in till jobb, tvärtom så riskerar det att stänga vägar in till jobb för många människor.Eva Domanders, styrelseordförande, Bemanningsföretagen, vd, Rent a Doctor and Nurse in Scandinavia
Jan Bengtsson, vice ordförande, Bemanningsföretagen, vd Uniflex
Susanne Bagger, vd, Amendo Bemanning och rekrytering
Klas Bonde, vd, Centric Professionals
Åsa Edman Källströmer, vd, TNG
Lars Forseth, Regional Managing Director Nordic Region, Manpower
Jacob Lundberg, vd, Adecco Group
Gabriella Pifrader, kvalitetschef, Alpha CE
Magnus Wingmark, vd, Academic Work Sverige
Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen
(ledamöter i Bemanningsföretagens styrelse).


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies