ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Begränsa livebettingen

  • Foto: Patric Söderström

DEBATT. Vid årsskiftet införs en ny spelreglering, samtidigt blir livespel allt viktigare för spelbolagen. Väljer Lotteriinspektionen vägen med självreglering lämnar man fältet öppet för den organiserade brottsligheten, skriver RF:s ordförande Björn Eriksson, SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson och SIF:s ordförande Anders Larsson.

Att kriminalitet dras dit det finns pengar är ingen nyhet. När dessutom upptäcktsrisken är låg och straffen begränsade, blir dragningskraften för brottslingarna svår att stå emot. Spelbolagens utbud på idrott är i allt för många fall ett öppet mål för organiserad brottslighet.

Vid årsskiftet kommer Sverige att få en ny spelreglering som bygger på att alla utländska spelbolag, som dagligen översköljer oss med reklam, erbjuds söka licens att lagligt verka på den svenska marknaden. Åtgärden är nödvändig för att staten ska kunna återta kontrollen över spelmarknaden.

Vi vill att Lotteriinspektionen ger en tydlig vägledning om vilka spelobjekt som inte är lämpliga på den svenska spelmarknaden. Vårt förslag är att det:

* Inte ska tillåtas spel på sådan lägre tävlingsnivå som berörd idrott har motsatt sig, till exempel där alla utövare är att betrakta som amatörer.

* Inte ska tillåtas spel på matcher och tävlingar där en inte obetydlig del av idrottarna är under 18 år.

* Inte ska tillåtas att spela på regelbrott.

* Inte ska tillåtas spel som inte har en tydlig koppling till slutresultatet.

Att spel om pengar lockar till sig kriminella element och är en grogrund för fusk, mutor och hot är inte ett nytt fenomen som kommit med internet eller mobiltelefoner. Men det har accelererat i en okontrollerbar hastighet de senaste 15–20 åren.

De senaste åren har problemet med matchfixning ökat kraftigt inom svensk idrott. Ökningen är helt kopplad till förändringarna på spelmarknaden. Det är i dag möjligt att spela på fotbollsmatcher där många av spelarna är under 18 år. Det uppmärksammade fallet i Södertälje nyligen, där två personer dömdes för att ha mutat en 15-åring för att fixa en match, visar på den problematik som är förenad med spel på ungdomsidrott. Mutor och hot, med koppling till kriminella element, har flyttat in på skolgården i takt med att spelbolagens vinster ökar.

Vi har svårt att ta spelbolagens vackra ord om ansvarstagande på allvar när de erbjuder spel på så låga divisioner att det är osäkert om klubbarna alltid har fullt lag i varje match när matchen blåses i gång. Erfarenheten visar att idrottare som inte kämpar om medaljer eller mästerskap eller har idrotten som yrke är mer sårbara ur en matchfixningssynvinkel.

Dessutom visar forskningen att kriminella personer använder sig av spel på delmoment i matcher och tävlingar, såsom gula kort och hörnor, för att locka till sig idrottare. Den som väl har fixat en hörna eller ett gult kort fastnar i de kriminellas klor och har mycket svårt att ta sig loss. Sådana spelobjekt som fungerar som dörröppnare för kriminella till idrottare borde inte få finnas.

De som har klivit fram och vågat berätta om matchfixning de senaste åren har fått bra stöd från Polismyndighetens aktionsgrupp mot kriminella fokuspersoner i idrottsmiljön.

Men det är ett slöseri med resurser att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten framöver ska behöva ägna sig åt att utreda matchfixning i fotbollens sjätte och sjunde division.

Nu finns i stället ett gyllene tillfälle att försvåra för matchfixarna och låta rättsväsendet använda sina begränsade resurser till annat. När den nya spellagstiftningen träder i kraft den 1 januari tar staten tillbaka kontrollen över spelmarknaden. Med grund i lagstiftning och förordning ska tillsynsmyndigheten, Lotteriinspektionen, ta fram föreskrifter som reglerar vilka spel som ska vara tillåtna i Sverige.

Det är inte bara idrottsrörelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som vill få bort de spel som främjar matchfixning. Enligt en ny undersökning av Ipsos är det tydligt att inte heller allmänheten vill ha spel på barn/ungdomar under 18 år. Bara 20 procent av allmänheten vill ha spel på hörnor, gula kort och andra enstaka händelser och bara var fjärde tycker att det är okej med spel på matcher där idrottarna inte är heltidsproffs.

Lotteriinspektionens uppdrag att få alla delar på plats innan nyår är mycket svårt. Enligt myndigheten själv är det orealistiskt att nödvändiga föreskrifter finns färdiga till dess. Vi är mycket oroliga att vi kommer att gå in i den nya regleringen utan instrument för att stävja matchfixning i praktiken.

Lotteriinspektionen har två val fram till dess att detaljerna är klara. Antingen överlåter man till spelbolagen att självreglera sig de första åren med en stilla bön att inte erbjuda olämpliga spelprodukter. Eller så markerar man i besluten från början att spelutbudet ska vara begränsat fram till dess att föreskrifterna är på plats.

Väljer Lotteriinspektionen vägen med självreglering lämnar man fältet öppet för den organiserade brottsligheten att förstöra för idrotten ett par år till.

 

Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet

Karl-Erik Nilsson, ordförande, Svenska Fotbollförbundet

Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies