1515
Annons

Befria lägenheter med solpaneler från skatt

DEBATT. Sverige har fortfarande regelverk som stoppar kundägd solel och energiskatten slår hårt mot både privatpersoner och företag. Alla som förbrukar el måste ha rätt att producera sin egen solel utan att drabbas av energiskatt, skriver Ikeas Sverigechef Lena Herder med flera.

SLOPA SKATTEN. I somras tog Frankrike bort sin storleksgräns och slopade energiskatten för solel. Nu är det dags för Sverige att göra likadant, skriver företrädarna för Solelkommissionen.
SLOPA SKATTEN. I somras tog Frankrike bort sin storleksgräns och slopade energiskatten för solel. Nu är det dags för Sverige att göra likadant, skriver företrädarna för Solelkommissionen.Foto:Fredrik Sandberg/TT

Sverige har ett kraftigt ökande behov av förnybar el när vi elektrifierar både industrin och bilparken, och som en följd av ökad digitalisering. Då behöver vi använda även solelen, som tack vare teknik- och prisutvecklingen har alla förutsättningar att bli en viktig del i vår framtida energimix.

Solelen kompletterar dessutom vindkraften utmärkt genom att den produceras dagtid på sommaren, medan vindkraften ger mest på vintern och även producerar nattetid.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, Telge Energi, Ikea och Solkompaniet. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030.

Vi anser att grundprincipen ska vara att all egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens eller kundens förbrukning, ska vara befriad från energiskatt. I dag använder både privatpersoner och företag modern teknik som LED-belysning och värmepumpar för att minska vårt elbehov.

Självklart betalar man inte energiskatt för den el man inte längre köper - samma princip måste gälla även för solel som används för egen förbrukning.

Villaägare och småskalig solel på större fastigheter upp till 255 kilowatt har sedan några år fått denna skattebefrielse. Och som följd av det stora intresset för solel växer också den egna produktionen av solel för dessa grupper med mer än 50 procent per år. Det är en fantastisk utveckling, men nu är det hög tid för nästa steg.

Alla som inte har ett eget tak utan i stället bygger sol- och vindel tillsammans i en förening för att täcka sitt eget behov av el får däremot betala full energiskatt. Det gör att alla som bor i lägenhet och vill ta ansvar för sin klimatpåverkan inte har samma villkor som villaägarna. Och därför byggs det inga gemensamma solelanläggningar.

Sverige har även ett stort antal byggnader med stora tak, till exempel idrottshallar, logistikbyggnader och sjukhus. Dessa fastigheter förbrukar samtidigt stora mängder energi som delvis kan ersättas av egenproducerad solel.

Men i dag får dessa verksamheter betala full energiskatt i solelanläggningar större än 255 kilowatt, även om all elen används i fastigheten. Därför finns det ingen solel på stora tak i Sverige.

EU:s nya förnybarhetsdirektiv som antogs i december 2018 ger Sverige möjlighet att införa en energiskattebefrielse för el som produceras för att förbrukas av fastighetsägaren. Och senast i somras tog Frankrike bort sin storleksgräns och slopade energiskatten för solel. Nu är det dags för Sverige att göra likadant.

Solelkommissionen får positiva signaler från riksdagen om att ändra regelverken för dessa två grupper. Både för att öka tempot i utbyggnaden av solel och skapa rättvisa mellan villaägare och de som bor i lägenhet.

Nu är det dags för regeringen att gå från ord till handling och öppna upp för solel för alla kunder.

Anders Lago, förbundsordförande HSB 

Lena Herder, landschef Ikea Sverige

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan 

Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet

Johannes Boson, vd Telge Energi

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik: Skamlöst låta hyresgästerna stå för notan

Hyreshöjningar i Stockholm om 9,5 procent som Fastighetsägarna kräver i förhandlingarna är orimliga, skriver företrädare för Hyresgästföreningen. 

Foto:Hasse Holmberg / TT

Fastighetsägarna i Stockholm gick ut i DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. Inför de stundande årliga hyresförhandlingarna gick Fastighetsägarna Stockholm ut på DI debatt med beskedet att de vill chockhöja hyrorna i Stockholm med 9,5 procent. 

Vi på Hyresgästföreningen vill vara tydliga – utspelet från Fastighetsägarna kommer inte från en bransch som kämpar för sin överlevnad. Fastighetsbranschen är en av de mest lönsamma och har länge varit gynnad av lågräntemiljö och låga energipriser. Över tid har dessutom hyresökningarna varit betydligt högre än inflationstakten. Här borde finnas tillräckligt stora marginaler att ta av. Vilken annan bransch menar att de ska kunna gå ur en omfattande samhällskris med orubbade vinstmarginaler?  

Hyresgästföreningen kommer aldrig gå med på att låta Sveriges hyresgäster stå för hela notan när hyresvärdarnas kostnader ökar i samhällskrisen. En chockhöjning av hyrorna med 9,5 procent som dessutom är permanent. Om det nu handlar om att täcka upp för tillfälliga kostnadsökningar, varför kommer då inga förslag och löften om att sänka hyrorna när inflationen minskar?

Hyresgäster lägger redan en orimligt stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende. Enligt SCB lägger kvinnor över 65 år som bor i hyresrätt närmare 40 procent av sin inkomst på boendet. För ensamstående med barn är siffran 34 procent. Med så kraftiga höjningar som Fastighetsägarna yrkar på kommer konsumtionsutrymmet minska ytterligare. Det vore oansvarigt då det riskerar att spä på den ekonomiska krisen ännu mer.  

Fastighetsägarna påstår att Hyresgästkollektivet till skillnad från dem som äger sitt boende är bättre skyddade mot kostnadsökningar. Det stämmer inte. Till att börja med är det en grupp som redan har lägre inkomster, dessutom lägger de redan en större andel av sin disponibla inkomst på sitt boende jämfört med de som äger sin villa eller lägenhet. Hyresgästerna har heller inte heller gynnats av skattesubventioner som de med ägt boende har. Lägg till det skenande mat- och elpriser och vi ser en väldigt oroande utveckling för våra medlemmar. 

Hyresgästföreningen får redan mängder av samtal varje dag från oroliga hyresgäster med ansträngd ekonomi och vi ser att allt fler kommer få det svårt att få ihop det i slutet av månaden om Fastighetsägarna får igenom sina hyreskrav. Det riskerar en situation där allt fler vräks från sina bostäder, när de inte har råd att betala hyran. Med en hyreshöjning på 9,5 procent börjar det bli kämpigt även för yrkesgrupper som poliser och undersköterskor att bo i Stockholm, där hyrorna är landets högsta och med högst antal ensamhushåll, nära 40 procent. 

Vi har ett väl fungerande förhandlingssystem i Sverige, som gett både hyresvärdar och hyresgäster trygghet och stabilitet över tid. Hyresgästerna får en rimlig, hållbar och förutsägbar hyresutveckling. Ett stabilt system gynnar också hyresvärdarna och fastighetsägarna eftersom det ökar deras möjlighet att upprätthålla god kvalitet i förvaltningen och bra underhåll av sina fastigheter. Ska det gå till så som Fastighetsägarna föreslår, med kraftiga hyreshöjningar vid varje samhällsförändring får vi det omvända: ett svajigt system med stora hyressvängningar - helt fel riktning att gå när världen är i gungning.

Fastighetsägarna säger att de avser hedra den överenskommelse som träffats mellan hyresmarknadens parter. Det är positivt. Men nu är det upp till bevis. Vi behöver ansvarsfulla parter som skapar stabilitet istället för oro. 

 

Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Sofia Kloo, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera