1515

Avtal ingen facklig organisation kan acceptera

REPLIK. Parterna mottog en ny framställan från medlarna i hamnkonflikten i lördags. Medlarna själva uttrycker det som att det inte handlar om ett nytt förslag utan om ett förtydligande av det tidigare. Därför är det inte överraskande att Hamnarbetarförbundet åter tackat nej. 

FELAKTIGT. Det stämmer inte, som Transportföretagen påstår, att det finns formella hinder mot att ingå lokala uppgörelser även med den fackliga part som tecknat andraavtalet. Skrivningen i medlarbudet saknar stöd i svensk lag och rättspraxis, skriver Hamnarbetarförbundet i en replik.
FELAKTIGT. Det stämmer inte, som Transportföretagen påstår, att det finns formella hinder mot att ingå lokala uppgörelser även med den fackliga part som tecknat andraavtalet. Skrivningen i medlarbudet saknar stöd i svensk lag och rättspraxis, skriver Hamnarbetarförbundet i en replik.Foto:Sven-Erik Svensson

Framställan slår fast ett antal saker som varit självklara även under höstens förhandlingar, exempelvis gällande skyddsombud och facklig tid. Vi uppskattar tydligheten, men den klargör också att arbetsgivarnas krav på avvikelser från gällande rätt avseende andraavtal på svensk arbetsmarknad står fast.

Nu har man formulerat kravet på att vi ska uteslutas från lokala förhandlingar såhär: ”Rätten och skyldigheten att ingå i förhandlingar om lokala avtal tillkommer enbart parterna i förstahandsavtalet.” 

Det är inget normalt avtalsvillkor vid tecknande av likalydande andraavtal. Tvärtom är det en unik särbehandling av Hamnarbetarförbundet, där vi som självständig avtalspart ändå skulle utestängas från merparten av vardagsfrågorna på arbetsplatserna. Ett sådant avtal kan ingen facklig organisation acceptera.

Skrivningen i medlarbudet saknar stöd i svensk lag och rättspraxis. Det stämmer inte, som Dahl påstår, att det finns formella hinder mot att ingå lokala uppgörelser även med den fackliga part som tecknat andraavtalet. 

Arbetsdomstolen har till och med uttalat att om det först ingångna avtalet, i det här fallet Hamn- och Stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport, inskränker rätten för annan facklig organisation att träffa verksamma kollektivavtal för sina medlemmar, så kan det ifrågasättas om sådana avtalsbestämmelser är giltiga eftersom de kan anses strida mot grunderna i förenings- och förhandlingsrätten. (AD 1978 nr 75.)

Den andra tvistefrågan handlar om hur länge avtalet ska sträcka sig. Medlarna beskriver sitt bud som ett självständigt kollektivavtal som löper till nästa år, precis som det gällande Hamn- och Stuveriavtalet. 

Så långt är allt väl. Men i avtalstexten anges samtidigt att överenskommelsen ”vid var tid” ska ha samma löptid som Transports avtal. Det är en formulering som är typisk för så kallade hängavtal. Den innebär att om Transport och Sveriges Hamnar nästa år förhandlar om och förlänger sitt avtal med tre år, så förlängs även Hamnarbetarförbundets avtal utan att arbetsgivarorganisationen ens behövt prata med oss om saken. 

En följd av detta skulle bli att arbetsgivarsidans värsta farhåga besannas, nämligen att avtalen glider isär. Det är en helt orimlig ordning. Självständiga avtalsparter måste själva förfoga över hur länge man tecknar avtal med varandra.

Det här två frågorna är vad hamnkonflikten handlar om i dag. För att försöka nå en snabb lösning har vi i dagarna framlagt ett motbud, där vi helt enkelt strukit två meningar samt ytterligare tre ord i medlarnas tvåsidiga dokument. Vi bedömer att detta är tillräckligt för att överenskommelsen ska kunna betraktas som ett rent andraavtal. Det är allt vi begär för att åta oss heltäckande fredsplikt. 

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot Svenska Hamnarbetarförbundet

Läs tidigare inlägg:

Sverige har inte råd med Hamnarbetarförbundets oresonliga agerande 


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?