1515
Annons

Avskaffa företrädaransvaret

DEBATT. Syftet med företrädaransvaret var att komma åt de riktigt kriminella aktörerna, men det lyckas inte. Vill staten på allvar ge sig i kast med dem krävs istället lag om skadestånd precis som i en rad andra länder. 

Foto:Johan Nilsson/TT

Reglerna om det personliga ansvaret för ett bolags skatter är föga känt bland de som äger och driver företag. De flesta entreprenörer lever i tron att åtskillnaden mellan en juridisk person och det egna personliga ansvaret skyddar individen för fel och brister som begås av bolaget. Så är det i alla tillfällen utom när det gäller bolagets icke betalda skatter, då gäller helt andra spelregler. 

En företagare vars bolag inte senast på förfallodagen betalar bolagets skatt löper risken, om bolaget inte senare klarar av att betala, att själv stå för hela företagets skatteskuld plus skattetillägg på 40 procent. Dessutom ska notan betalas med redan privat beskattade pengar ur entreprenörens egen ficka vilket i sig är djupt stötande.  

För att undvika detta kan entreprenören betala in skatten eller sätta bolaget i konkurs före förfallodagen. Genom att prioritera skatteinbetalningen framför att låta alla fordringsägare dela lika i en konkurs legaliserar staten en sorts mannamån mot övriga borgenärer som i andra sammanhang skulle upplevas som omoraliskt och förkastligt.

Under 2019 gick 6 687 företag i konkurs i Sverige. I Tyskland (som inte har regler om företrädaransvar) var motsvarande siffra 6 718. Att svensk företagsamhet, som motsvarar ca 10 procent av den tyska, har lika många konkurser borde få var och en att inse att ”det är något ruttet i staten Sverige”. En rimlig förklaring är att entreprenören till varje pris vill undvika ett personligt betalningsansvar för skatterna och då väljer utvägen frivillig konkurs. 

Valet att sätta ett bolag i konkurs för att undgå personligt betalningsansvar är skadligt och traumatiskt av flera skäl. Det innebär oftast en personlig tragedi med små chanser att starta på nytt, lämnar leverantörer utan ersättning och riskerar att personal får gå från sina jobb. Än värre är att konkursen kanske är onödig. En konkurs är inte liktydigt med att ett bolags verksamhet är dålig och saknar rimliga framtida förutsättningar att utvecklas positivt. Det handlar som regel om likviditetsbrist som kan vara temporär. 

Aktiebolagslagen har andra mer rättvisande regler, bland annat med kravet på att styrelsen för att undgå ansvar måste göra två kontrollbalansräkningar inom åtta månader när det bedöms föreligga risk att halva aktiekapitalet gått förlorat. Den analysen fastställer om ett bolag är robust och har kapital som gör att långivare eller leverantörer kan räkna med att bolaget kan betala sina skulder. Reglerna medger att bolagets tillgångar i kontrollbalansräkningen får tas upp till verkligt marknadsvärde vilket ger en väsentligt mer rättvisande bild av bolagets soliditet och styrka. Företrädaransvar beaktar inte alls detta, eller andra, viktiga nyckeltal.

Syftet med företrädaransvaret har ursprungligen varit att komma åt de riktigt kriminella aktörerna, dvs inte entreprenörer som begår oskyldiga fel som att missa en betalningsdag eller kryssa i fel ruta i en blankett. De riktigt fula fiskarna som med uppsåt bedriver undandragande av skatt nås inte av denna lagstiftning. Dessa sätter in målvakter och klarar sig på så vis enkelt från personligt företrädaransvar. Vill staten på allvar ge sig i kast med problematiken behövs istället lagstiftning om skadestånd precis som i en rad andra länder. 

Skatteverket framhåller ofta regelverkets effektivitet genom att föra fram statistik på hur stora belopp som utdömts genom företrädaransvar. Däremot visas aldrig siffror på hur mycket som faktiskt kan drivas in av entreprenörer som gått i personlig konkurs till följd av företrädaransvaret. Inte heller de totala samhällsekonomiska konsekvenserna av onödiga konkurser. Kanske får staten in mindre än vad den fått om entreprenören fått en andra chans, kommit på fötter och i framtiden kunnat betala skatt.  

Eftersom reglerna även omfattar styrelseledamöter försvåras också möjligheten att rekrytera erfarna och kompetenta individer som, inte minst i bolags tidiga skeden, kan vara till stor nytta. Vem vill sitta i en styrelse när du i princip ska kontrollera den dagliga bokföringen i bolaget för att undgå att drabbas personligen om bolaget får ekonomiska svårigheter?

Kritiken mot reglerna har varit omfattande under flera år men staten med den socialdemokratiska regeringen i spetsen har hållit emot. Förra året, under trycket av flera partiers krav, tillsattes dock ytterligare en utredning i frågan. Ledstjärnan i direktiven var att komma med förslag på hur bedömningen skulle kunna göras mer omsorgsfull och beakta alla omständigheter i det enskilda fallet. Det handlade även om att komma till rätta med tolkningen av begreppet ”grov vårdslöshet ” som i realiteten kommit att tillämpas slentrianmässigt som ett strikt ansvar av Skatteverket och förvaltningsdomstolarna. 

Utredningens resultat är tyvärr en fiskal och akademisk produkt. Det bidde en tummetott som saknar förankring i verkligheten och inte förbättrar villkoren för entreprenörerna. När det t ex ska bedömas om grov vårdslöshet föreligger menar utredningen att den skattskyldige ska ha insett felet ”eller bort insett”. Är det någon som tror att domstolen inte konsekvent kommer att fastslå det enklare, vad någon bort insett istället för att bevisa vad en person faktiskt insett? Slamkrypare av detta slag skapar en enkel bedömningsgrund för Skatteverket när det egentligen borde krävas en allsidig analys och bedömning. 

En annan absurditet är att om bolaget – åratal efter den händelse som skapar ett skattekrav – blir föremål för omtaxering kan företrädaren krävas på företrädaransvar på historiska händelser denne inte känt till. Här finns inte ens en chans att betala in skatten före förfallodagen. 

De enda regelförändringar som föreslås som kan ha praktisk betydelse är reglerna om rådrum och en utökad krets av företrädare som kan få direktåtkomst till bolagets skattekonto – men det föreslogs redan i Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72) för fem år sen!

Hundratals entreprenörer drabbas av dessa absurda regler och dess drakoniska tillämpning varje år. Företrädaransvaret är i grunden orättvist, djupt stötande och borde avskaffas helt. 

Rune Andersson, entreprenör 

Lars Backsell, entreprenör och ordförande i Entreprenörskapsforum

Saeid Esmaeilzadeh, entreprenör

Lovisa Hamrin, entreprenör

Dan Olofsson, entreprenör


Innehåll från Transfer GroupAnnons

Experten: Säkerhet allt viktigare för företag

Skjutningar och sprängdåd är vanligt förekommande i Sverige, visar statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 

Det har fått många verksamheter att se över sin säkerhet.

– Många av de som i dag efterfrågar våra tjänster har ingen egen hotbild mot sig – de har bara fel grannar, säger säkerhetsexperten Magnus Ahde från Altum Security AB.   

 

Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå

En studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, konstaterar att Sverige är det värst drabbade landet i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. I studien har svenska dödsskjutningar jämförts med 22 andra europeiska länder under perioden 2000 till 2019.

Även sprängdåd har varit vanligt förekommande under de senare åren, visar statistik från polismyndigheten. 2021 anmäldes 79 stycken i Sverige.

Ökad efterfrågan på säkerhet

En konsekvens har blivit att efterfrågan på fysisk säkerhet har ökat. Det berättar Magnus Ahde, som har arbetat över 20 år i säkerhetsbranschen och i dag är säljare på Altum Security AB.

– Eftersom det är svårt att rikta bomber mot en speciell mottagare riskerar alla inom en viss area att bli drabbade vid en explosion. Man behöver alltså inte ha en hotbild mot sig för att drabbas. Och det betyder att allt fler inser att de behöver skydda sig mot den typen av händelser, säger han.

Snyggt – och farligt

Från att tidigare framför allt haft ambassader och myndigheter som kunder så märker Magnus Ahde och hans kollegor, som är experter inom säkerhetskonsultation och skalskyddslösningar, att även andra typer av verksamheter efterfrågar deras tjänster.  

– Exempelvis kan en sådan sak som att ha en glasfasad på sitt huvudkontor idag utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är snyggt – men väldigt farligt om det skulle ske en explosion.

Kombinationslösningar

Altum Security är en del av säkerhetskoncernen Transfer Group AB som förutom skalskyddslösningar erbjuder allt inom fysisk säkerhet; från bevakning och säkerhetskontroller till larm, och mjukvarulösningar som förenklar och effektiviserar helhetserbjudandet. 

– Vår styrka är att våra bolag täcker olika delar av fysisk säkerhet och att vi därför kan erbjuda olika typer av kombinationslösningar, förklarar Transfer Groups vd Pernilla Jennesäter.

– Vi gjorde exempelvis nyligen en kombinationslösning på en ambassad tillsammans med vårt systerbolag Sensec AB för att skydda både byggnaden och inpassering. Sensec stod för röntgen och metalldetektion, och Altum för beskjutnings- och explosionsskydd, berättar Magnus Ahde. 

Unika inom högsäkerhet

Magnus Ahde menar att det finns få andra bolag i branschen som jobbar så heltäckande med skalskyddlösningar som Altum Security. 

– Många fokuserar på en specifik produkt eller lösning, medan vi kan leverera en mängd olika produkter inom högsäkerhet, allt från skottsäkra fönster och dörrar till panic rooms. På så sätt sticker vi ut, säger han. 

 Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå 

 

 

 

Mer från Transfer Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Transfer Group och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?