ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Att vara gott exempel räcker inte

  • Foto: Fredrik Sandberg

DEBATT. Samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, föreslår på Di Debatt den 30 oktober ett klimatprogram och fokuserar på inrikes trafik och industri.

Det är rimligt då dessa svarar för varsin tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sverige kan därmed bli ”en permanent världsutställning för klimatsmart teknik” som andra länder kan ta efter.

Detta är nog en förnuftig industripolitik och teknikutveckling kan få global effekt om kostnaderna minskar och tekniken sprids. Men de flesta länder med stort fossilberoende kommer inte att ta efter Sverige på grund av billiga fossila bränslen och populism. Goda exempel blir lättare att följa om dåliga alternativ blir dyrare.

När klimatkrisen blir mer akut kommer överstatliga åtgärder bli aktuella. Vi behöver lyfta blicken från det dagsaktuella och fråga oss vilka innovativa globala styrmedel som kan vara både effektiva och legitima.

En global koldioxidskatt innebär stor inskränkning i nationell suveränitet. Handelssanktioner är smartare och användes framgångsrikt för att fasa ut freoner. Två kranar behöver skruvas åt, dels handel med fossila bränslen, dels handel med varor som tillverkats av fossila bränslen.

Importskatt av fossila bränslen. Denna kan betalas av importören, i relation till landets köpkraft. Detta är rimligtvis mer legitimt än att beskatta de fåtal länder som exporterar olja och kol. Principen är att ”public bads” ska bekosta ”public goods” så intäkterna kan gå exempelvis till Global Environment Facility som hjälper u-länder att nå globala miljömål.

Returtullar. Varor som importeras till EU kan beskattas som om de vore tillverkade inom EU:s utsläppshandel. Om exempelvis brasilianska tillverkare saknar eller har en betydligt lägre skatt på koldioxid så bör EU fylla på den vid gränsen. Denna tullintäkt återförs till Brasiliens regering som, enligt teorin för effektiv handel, borde ha tagit ut skatten från början. Sådana returtullar ger neutrala handelsvillkor med ett minimalt ingrepp i den nationella suveräniteten. EU har tidigare prövat ett liknande system med beskattning av internationellt flyg men återförde inte intäkterna, vilket ledde till protester från Indien och Kina.

Den nya regeringen bör skyndsamt utreda dessa och liknande ekonomiska styrmedel för en globalt effektiv klimatpolitik. Det kan behövas snarare än vi tror.

 

Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

 

Läs Svante Axelssons debattartikel här.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies