Hoppa till innehållet

Annons

Att vara gott exempel räcker inte

DEBATT. Samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, föreslår på Di Debatt den 30 oktober ett klimatprogram och fokuserar på inrikes trafik och industri.

Foto: Fredrik Sandberg

Det är rimligt då dessa svarar för varsin tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sverige kan därmed bli ”en permanent världsutställning för klimatsmart teknik” som andra länder kan ta efter.

Detta är nog en förnuftig industripolitik och teknikutveckling kan få global effekt om kostnaderna minskar och tekniken sprids. Men de flesta länder med stort fossilberoende kommer inte att ta efter Sverige på grund av billiga fossila bränslen och populism. Goda exempel blir lättare att följa om dåliga alternativ blir dyrare.

När klimatkrisen blir mer akut kommer överstatliga åtgärder bli aktuella. Vi behöver lyfta blicken från det dagsaktuella och fråga oss vilka innovativa globala styrmedel som kan vara både effektiva och legitima.

En global koldioxidskatt innebär stor inskränkning i nationell suveränitet. Handelssanktioner är smartare och användes framgångsrikt för att fasa ut freoner. Två kranar behöver skruvas åt, dels handel med fossila bränslen, dels handel med varor som tillverkats av fossila bränslen.

Importskatt av fossila bränslen. Denna kan betalas av importören, i relation till landets köpkraft. Detta är rimligtvis mer legitimt än att beskatta de fåtal länder som exporterar olja och kol. Principen är att ”public bads” ska bekosta ”public goods” så intäkterna kan gå exempelvis till Global Environment Facility som hjälper u-länder att nå globala miljömål.

Returtullar. Varor som importeras till EU kan beskattas som om de vore tillverkade inom EU:s utsläppshandel. Om exempelvis brasilianska tillverkare saknar eller har en betydligt lägre skatt på koldioxid så bör EU fylla på den vid gränsen. Denna tullintäkt återförs till Brasiliens regering som, enligt teorin för effektiv handel, borde ha tagit ut skatten från början. Sådana returtullar ger neutrala handelsvillkor med ett minimalt ingrepp i den nationella suveräniteten. EU har tidigare prövat ett liknande system med beskattning av internationellt flyg men återförde inte intäkterna, vilket ledde till protester från Indien och Kina.

Den nya regeringen bör skyndsamt utreda dessa och liknande ekonomiska styrmedel för en globalt effektiv klimatpolitik. Det kan behövas snarare än vi tror.

 

Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

 

Läs Svante Axelssons debattartikel här.

Innehåll från Nordea Private BankingAnnons

Fem fallgropar med vilande bolag – så navigerar du runt dem

Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.
Pernilla Frisk är affärjurist på Nordea Private Banking.Foto: Mikael Sjöberg

Planerar du att sälja din verksamhet och därefter låta bolaget vila? Då finns det ett antal saker som måste beaktas – annars kan det hända att ditt bolag ur skattesynpunkt inte anses som vilande.

Extern länk: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande

Många företagare som säljer sin verksamhet väljer att vänta och låter bolaget vila i fem år innan de tar ut kapitalet. Anledningen är att skatten då kan bli 25 procent istället för 55 procent. Men ibland visar det sig att det man trodde var ett vilande bolag inte alls är det.

Eftersom området rent juridiskt är relativt snårigt gäller det att vara noggrann och förutseende för att inte trampa snett, konstaterar Nordea Private Bankings affärjurist Pernilla Frisk.

– Det finns en del fällor med vilande bolag som är viktiga att känna till, säger hon.

Här listar hon fem fallgropar som du kanske borde åtgärda innan verksamheten säljs. Åtminstone om du tänkt dig att ha ett vilande bolag.

1. Fortsatt drift i annat bolag

Har du som företagare delat upp olika verksamhetsgrenar i flera bolag? Om du säljer ett av dem, men har kvar någon del av verksamheten som tidigare legat i samma koncern som det sålda bolaget, finns det risk för att du inte kan ha ett vilande bolag.

– Anledningen är du kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, förklarar Pernilla Frisk.

Detta gäller även om du har flyttat över kapital till ett annat bolag och bedriver någon typ av verksamhet i det mottagande bolaget.

2. Närstående bedriver drift i annat bolag

En annan fallgrop kan vara om man någon gång har gjort ett generationsskifte. Om ni är två syskon som delat upp verksamheten i två bolag och sedan drivit varsitt, finns det risk för att ingen av er kan sälja av sin verksamhet och ha ett vilande bolag. Det spelar ingen roll om generationsskiftet gjordes för flera decennier sedan.

Om ni däremot är kusiner som tagit över bolagen kan ni som säljare ha ett vilande bolag. Det beror på att kusiner inte ses som närstående utifrån ett skattemässigt perspektiv.

– Sedan några år tillbaka finns det en ny lagstiftning för att underlätta generationsskiften, men reglerna är ändå komplicerade, menar Pernilla Frisk.

3. Fortsatt anställning

Om du säljer samtliga aktier i ett bolag påverkas inte den skattemässiga statusen i det vilande bolaget av en eventuell anställning.

– Bedömningen blir dock en annan om du som ägare – eller någon närstående – har kvar andelar i det sålda bolaget, då kan du i de flesta fall inte ha ett vilande bolag, betonar Pernilla Frisk.

Detta gäller också om du återinvesterar i köparbolaget och någon i närståendekretsen fortsatt är anställd i bolaget.

4. Aktiv kapitalförvaltning

Hur aktiv man som ägare kan vara när det gäller att placera kapital i sitt vilande bolag är ovisst. Det finns rättsfall som visar att man själv kan fatta beslut om vissa omplaceringar, men det är oklart var gränsen går. Högsta instans har godkänt att ägare omplacerat cirka 20 procent av kapitalet och gjort cirka 50 köp- och säljtransaktioner under ett år.

För att undvika att man hamnar i en tvist med Skatteverket rekommenderar Pernilla Frisk att man förvaltar kapitalet diskretionärt, det vill säga överlåter placeringsbesluten till banken eller en annan förvaltare.

– Vi brukar även förorda att man är försiktig med att placera kapitalet i onoterade värdepapper, eftersom det kan öka risken för att bolaget inte anses vara vilande, påpekar hon.

5. Omstrukturering och enskild egendom

Slutligen, för att man ska kunna ha ett vilande bolag krävs det i vissa fall att man behöver göra en omstrukturering innan verksamheten säljs.

– Enkelt förklarat så säljer man aktierna i bolaget till underpris till ett nybildat bolag. Därefter säljer det nya bolaget aktierna i verksamhetsbolaget och köpeskillingen landar in i holdingbolaget, som man sedan låter bli vilande, säger Pernilla Frisk.

Även om aktierna i verksamhetsbolaget är enskild egendom, så innebär det inte att aktierna i det nya bolaget per automatik blir det.

– Här är det viktigt att ta hjälp av en jurist för att säkerställa så att även de nya aktierna blir enskilda.

Extern länk: Ta reda på mer om hur Private Bankings jurister kan hjälpa dig vid förändringar i ditt företag

 

Mer från Nordea Private Banking

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera