1515

Arbetsgivarorganisationer i hela Norden: EU är inte ett land

Vi menar att kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände. Nivå och innehåll i den sociala välfärden tillhör kärnan i det som varje medlemsland förväntas erbjuda sina medborgare, skriver företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark och Sverige.

 

Bild:Kirsty Wigglesworth/TT

Företagen i de nordiska EU-länderna är starka anhängare av det europeiska samarbetet. Den fria rörligheten och frihandeln i EU är grundförutsättningar för välstånd och välfärd. Företagen har som jobbskapare en nyckelroll i EU-ländernas ständiga strävan att skapa bättre sociala förhållanden för sina medborgare. Kopplingen mellan människor i arbete och ett lands sociala välstånd kan inte nog betonas. Ett socialt Europa är ett Europa i arbete.

Men inom EU finns nu en oro för de nationalistiska och protektionistiska strömningar som inte ser fördelarna med samarbetet, en oro som pockar på att övergå i handling. EU:s ledare vill mer påtagligt öka sammanhållningen inom EU-länderna, och ett uttryck för det är att man vill åstadkomma ett mer socialt Europa genom centrala regleringar. Det är här det finns anledning att vara kritisk.

EU:s sociala dimension är mycket viktig för oss alla. Toppmötet för ”rättvisa villkor och tillväxt” i Göteborg den 17 november blir betydelsefullt därför att vi där får tillfälle att tala om hur EU-samarbetet på detta område ska utvecklas. Det är Sveriges statsminister Stefan Löfven som tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer för att dryfta gemensamma utmaningar och prioriteringar i utvecklingen av våra arbetsmarknader och välfärdssystem.

Kärnfrågan inom det sociala området är ganska enkel: Ska EU ses som ett enda land eller som den union EU faktiskt är?

Vår övertygelse är att utvecklingen måste utgå från varje medlemslands förutsättningar, traditioner och behov. Europas mångfald är en konkurrensfördel som måste utnyttjas bättre. Men vi måste börja i rätt ände, att företagen har förutsättningar för att skapa arbeten. Det är så vi skapar ett socialt Europa.

På EU-nivå har frågorna om ett socialt Europa redan lämnat diskussionsstadiet. Före årsskiftet vill EU-kommissionen att EU-parlamentet och ministerrådet kan enas om en så kallad social pelare med 20 principer och rättigheter. I ministerrådet antogs pelaren nyligen. Men det var först efter hårt arbete från flera länder som pelartexten ändrades så att det nu tydligt framgår att kommissionen ska respektera de enskilda medlemsländernas olikheter i förutsättningar och lösningar. Detta är ett exempel på den vaksamhet som krävs från de länder som värnar det nationella självbestämmandet.

Kommissionen hävdar att den sociala pelaren inte ska vara rättsligt bindande. Men faktum är att den redan genererar lagförslag på flera områden som berör företag eller arbetsgivare. Ett av dessa är upplysningsdirektivet. Här vill kommissionen förändra direktivet till att föreskriva minimivillkor, vilket gör det till ett anställningsskyddsdirektiv. Det ska även reglera arbetstagarbegreppet samt formen för rättsmedel och kompensation, det senare något helt nytt i EU-sammanhang. Här tas inte hänsyn till att förutsättningarna ser helt olika ut mellan medlemsländerna.

Vi menar att kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände. Nivå och innehåll i den sociala välfärden tillhör kärnan i det som varje medlemsland förväntas erbjuda sina medborgare. Om delar av det bestäms på EU-nivå, medan det är medlemslandet som måste leverera, är risken stor att spänningarna ökar både inom EU och mellan medlemsländerna. Det utmanar också vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vägen till ”rättvisa jobb och tillväxt” och vartefter bättre arbets- och levnadsförhållanden för medborgarna kan bara gå genom ekonomisk utveckling, jobb, handel och tillväxt. I vår globaliserade värld måste EU ge förutsättningar för medlemsländer, medborgare och företag att hävda sig i en allt skarpare internationell konkurrens. Det är bara genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara en positiv drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare.

Jyri Häkämies, Verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK

Jacob Holbraad, Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening DA

Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Carola Lemne, Verkställande direktör, Svenskt Näringsliv


Innehåll från SitecoreAnnons

Sitecore stärker sitt erbjudande till nordiska kunder genom nya lösningar från strategiska förvärv

James Ek, Regional VP på Sitecore.
James Ek, Regional VP på Sitecore.

Företaget Sitecore, som erbjuder ett av världens ledande DXP-verktyg, köper upp ameri-kanska företaget Reflektion, ledande på teknik för AI-förstärkt digitalt sökmotorstöd.

Det är det fjärde bolagsförvärvet i år, som uppföljning av uppköpet av Stylelabs för två år sedan. Dessa uppköp syftar liksom de andra till att stärka erbjudandet till befintliga och nya kunder.

– Vi moderniserar vår portfölj, breddar den med mer avancerade och ändamålsenliga lös-ningar och gör den mer åtkomlig för fler bolag, stora som små, säger James Ek, Regional VP på Sitecore.

Sitecore är global ledare när det gäller programvara för upplevelsehantering som kombinerar in-nehållshantering, e-handel och kundinsikter. 

Företaget är inne i en intensiv tillväxtresa och har de senaste tre åren köpt upp fem bolag, varav fyra sedan i våras. Ägarna har skjutit till 1.2 miljarder dollar i syfte att fördubbla omsättningen, genom både förvärv och nyanställningar.

2 september meddelade Sitecore att de förvärvat det San Mateo-baserade företaget Reflektion, vars AI-förstärkta sökmotorstöd används för att förstå och förutsäga mönster, sammanhang och behov hos e-handelskunder. 

– 93 procent av alla upplevelser online börjar med en sökning, vilket gör den till en integrerad del av kundens köpresa. Med lösningen från Reflektion lyfts sökprocessen till en konversationsstyrd upplevelse som ger mer personliga, lättillgängliga och skräddarsydda svar åt kunden, säger Ja-mes Ek.

Nya förvärv adderar nya lösningar

26 maj tillkännagavs att Sitecore förvärvat företaget Moosend, som har en ledande SaaS-baserad Marketing Automation-lösning. 

Tidigare i våras förvärvade Sitecore de båda bolagen Four51 och Boxever. 

Four51 har en unik Commerce-lösning som innehåller all funktionalitet som krävs för avancerad B2B-försäljning byggd med de mest moderna principerna för leverans i molnet med tjänsten Or-derCloud

– Genom detta får företag en flexibel lösning att växa med, både nu och i framtiden, säger James Ek.

Det irländska bolaget Boxever leverade en Customer Data-platform som erbjuder ett modernare sätt att skapa personalisering i kundupplevelsen.

2018 förvärvades den belgiska innehållsplattformen Stylelabs.

– Vi har gjort dessa uppköp för att våra kunder, nya och befintliga, ska kunna fortsätta växa med Sitecore, förklarar James Ek.

James poängterar att förvärven framförallt är gjorda med ambitionen att bygga den nya moderna arkitekturen Composable DXP som SaaS-lösningar, men att alla lösningar också kan komplettera och leverera värden till befintliga kunder.

– Våra befintliga kunder kommer att ha än mer nytta av Sitecore, men genom dessa förvärv kommer vi också att kunna ta in nya kunder, säger han.

Nyförvärven är lättintegrerade

Att på kort tid integrera fem nya företag in i en befintlig organisation kan ses som en utmaning, men James Ek menar att det går smidigt.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har köpt upp bolag, inte marknadsandelar. Vi har köpt dessa bolag på grund av deras teknologi, inte för att komma åt deras kunder eller något speciellt marknadssegment, säger han och avslutar:

– Vi har också köpt dem för att de är lättintegrerade. De har en öppen arkitekturen i sina lösning-ar. Vi tror att det kommer att gå snabbt att få ihop en helhet och det kommer både våra befint-liga och nya kunder att upptäcka.

Klicka här för att anmäla dig till Sitecore Symposium 2021 

Om Sitecore

Sitecore är global ledare inom programvara för upplevelsehantering som möjliggör kontextuell marknadsföring. 

Marknadsförare kan leverera innehåll i realtid i den kontext som kunder interagerar med varu-märket i alla kanaler – före, under och efter ett köp. 

Mer än 4 900 varumärken – däribland Volvo, Puma, THULE, P&G, Danske Bank – använder Si-tecore för context marketing för att leverera personaliserade upplevelser som skapar kunder för livet.

Läs mer på: http://www.sitecore.com/ 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sitecore och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?