1515

Arbetsgivarna: Felaktigt om etableringsanställning

REPLIK. I en artikel den 4 december riktar Liberalerna kritik mot förslaget om etableringsanställningar. Artikeln är full av missuppfattningar.

Bild:Jessica Gow

Arbetsmarknadens parter har enats och har därefter inlett samtal med regeringen för att snabbt få en reform på plats.

Etableringsjobb inriktar sig till nyanlända och de som är långtidsarbetslösa. Det är en visstidsanställning på två år som syftar till att gå vidare till en tillsvidareanställning.

För parterna har det varit viktigt att föreslå regeringen ett enkelt och obyråkratiskt system. Faktum är att vi i dag har 17 stödformer och ingen av dem når en tillräcklig volym att kunna klara av en sådan här samhällsutmaning. Därför har det varit självklart under förhandlingarna att lyfta fram varför andra system underlevererat eller rent av havererat, lära oss av det, och inte hamna i samma fälla.

Den etableringsanställde ska få en disponibel inkomst motsvarande vad en arbetstagare typiskt sett får om vederbörande har lägsta lön. En skattefri lön på 8.000 kronor från arbetsgivaren samt ett bidrag från staten som utgår till individen.

Etableringsjobben handlar om en lösning för människor som inte kan få jobb i dag. Människor som är utestängda från möjligheten att försörja sig själva och därmed är beroende av att andra betalar. Det handlar inte om att skapa ett nytt skattefrälse som Jan Björklund och Mats Persson antyder, det handlar om att permanent bryta människor loss från skattefinansierade bidrag. Det vill säga det motsatta i relation till Björklunds skriverier.

Med tanke på att förslaget till stor del riktar sig till nyanlända så ska möjligheten att delta i svenska för invandrare underlättas. Förslaget är att sådan utbildning kan hållas i nära anslutning till arbetsplatsen och anpassat till arbetspass. Arbetsgivaren kan, om man är överens om det, även förse den etableringsanställde med utbildningar som underlättar fortsatt anställning.

Vi har som parter tagit fram ett förslag inom de ramar som vi kollektivavtalsparter råder över.

Bemanningsföretagen sysselsätter 50.000 utlandsfödda varje år. Dessa företag har visat sig vara mycket bra på att matcha nyanlända med jobb på arbetsmarknaden. Det hade varit önskvärt att Bemanningsföretagen skulle vara en del av principöverenskommelsen, men facken motsätter sig det och det var inte möjligt att åstadkomma en överenskommelse som omfattar uthyrning av etableringsanställda.

Etableringsjobben är en reform som inte tvingar vare sig företag eller enskilda till någonting. Reformen skapar möjlighet för människor som inte har anställning att få det. Arbetsgivaren erbjuds att lämna ett viktigt och avgörande bidrag till att lösa ett samhällsproblem som nu blivit akut.


Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
Tomas Undin, förhandlingschef Svensk Handel
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega
Anders Norberg, chef arbetsgivarfrågor, Transportföretagen
Mats Åkerlind, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier


Läs Liberalernas artikel här.

Läs svar från LO här.

Läs svar från IF Metall och Unionen här.

Läs Liberalernas senaste svar här.

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från ImpactfondenAnnons

Här är fonden som ger investerare en möjlighet att finansiera omställningen till hållbarhet

Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.
Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden och Marko Rado, assisterande fondförvaltare.

FN:s klimatpanel pekar tydligt på ett brådskande behov av att ställa om till långsiktig hållbarhet och begränsa den globala uppvärmningen. 

Nu lanseras Impactfonden – en högräntefond – som finansierar utvalda företags önskan att bedriva hållbara verksamheter och projekt.

Läs mer om Impactfonden 

Idag arbetar många företag aktivt med hållbarhet, men det räcker inte. Magnus Rosén, förvaltare av Impactfonden, menar att en viktig väg framåt är att öka finansieringen av hållbara projekt och verksamheter – men minska den för fossilindustrin och kravställa den för byggindustrin. 

– Byggindustrin står för cirka 38 procent av globala koldioxidutsläpp. Att via kravställd finansiering hjälpa de bolag som vill förändra detta och agera hållbart är centralt för fonden – även om det bara blir som en droppe i havet, säger han.

Hållbara obligationer ska finansiera projekt och verksamheter med positiv påverkan på miljö och samhälle och i förlängningen även klimatet. 

– Fonden investerar i företag med långsiktiga och ansvarsfulla ägare som vill vara med att driva på en hållbar utveckling, säger Magnus. 

Sker via obligationslån

Fonden följer de FN-stödda PRI-riktlinjerna och beaktar de 17 Globala Hållbarhetsmålen varav en utvald grupp av dessa som hållbara samhällen och energi, jämlikhet och välbefinnande premieras. Alla investeringar följer praxis för ESG. 

– Investeringarna sker via obligationslån till stora och företrädelsevis börsnoterade företag, där kapitalet ska användas i hållbara projekt och verksamheter. Följer företagen inte lånevillkoren ska lånen återbetalas eller innehaven avyttras, säger Marko Rado, assisterande fondförvaltare. 

Marko berättar att fonden handlas på alla fondplattformar och via PAM Capital som är det förvaltande bolaget. Fonden har relativt fria placeringsregler gällande ratingbetyg men inte avseende företagens ambitioner att bidra till hållbarhet! 

– Impactfonden är öppen för alla som söker ett hållbart investeringsalternativ där avsikten är att göra investeringar för framtiden, avslutar han.

Läs mer om PAM Capital   

Historiskt förvaltningsresultat är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som investeras i fonden - efter att investerare tagit del av fondbestämmelserna - kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Impactfonden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?