1515
Annons

Annie Lööf: Alliansen måste inom kort ge besked i regeringsfrågan

DEBATT. Oavsett valresultat kommer allianspartierna rösta nej om Stefan Löfven prövar stödet för den nu sittande regeringen. Men vi behöver tydligt och tillsammans deklarera hur vi ser på olika regeringsalternativ, skriver Annie Lööf.

I sakpolitiken ligger allianspartierna nära varandra. Vi har många gemensamma förslag. Nu behöver vi tydligt visa hur vi ska genomföra dessa reformer under nästa mandatperiod, skriver Annie Lööf.
I sakpolitiken ligger allianspartierna nära varandra. Vi har många gemensamma förslag. Nu behöver vi tydligt visa hur vi ska genomföra dessa reformer under nästa mandatperiod, skriver Annie Lööf.Bild:Fredrik Sandberg/TT

Idag om ett år är det riksdagsval. Då behöver Sverige ett nytt ledarskap. Det bristande ledarskapet från den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen tar Sverige i fel riktning.

Trots dånande högkonjunktur riskerar Sverige att klyvas mitt itu. Klyftorna på arbetsmarknaden vidgas. Integrationen lämnas åt slumpen. Otryggheten ökar i många delar av Sverige. Under 2016 ökade klimatutsläppen. Tillgängligheten till vård försämras och vårdköerna växer.

Det har varit ett stökigt år i svensk politik. För regeringen, för olika politiska partier. Och för Alliansen. Trots att vi har en vänsterinriktad regering, så har mycket av det politiska samtalet handlat om Alliansen och dess partier. Delvis tyvärr utifrån ett destruktivt perspektiv med debatter inom partier eller mellan allianspartier, men att Alliansen har ett så stort intresse i det politiska samtalet visar också vilken dragningskraft och potential Alliansen har i svensk politik.

Vårt gemensamma agerande har betydelse. Vårt fortsatta fokus ska vara på konkret politik. Väljarnas förtroende vinns genom att vi berättar vilket Sverige vi vill se.

Alliansen har därför också under senvåren och sommaren tagit en rad olika gemensamma initiativ. I juni enades vi i finansutskottet om att ställa krav på att regeringen skulle dra tillbaka förslag om höjda skatter på jobb och företag. Detta gjorde att vi lyckades stoppa två skattehöjningar som annars skulle ha slagit hårt mot jobben och de jobbskapande småföretagen.

Vi har presenterat nya förslag om utvecklat RUT och om inträdesjobb. Dessa förslag gör att fler jobb, utan krav på längre utbildning, kan växa fram i Sverige. Vi har också lagt fram nya förslag om ökad trygghet och mer kraftfull brottsbekämpning. Och när IT-skandalen och informationshaveriet inom regeringskansliet briserade agerade vi allianspartier gemensamt, kraftfullt och ansvarstagande. Detta ledde till en regeringsombildning och att två statsråd omedelbart fick avgå.

Efter nästa val behöver Sverige en ny regering. Det enda alternativet, som har en gemensam värdegrund, som har erfarenhet, och som kan agera ansvarsfullt, är en ny alliansregering. Sverige behöver en ny alliansregering. Men det kommer inte att gå av sig själv. Flera saker måste komma på plats för att Alliansen ska vinna valet nästa år.

Vi behöver gemensamt beskriva vad det är som gör att Sverige inte fungerar tillräckligt bra, vilka risker vi ser med nuvarande politik, och vad vi vill göra åt det. Vilken framtid vi ser för Sverige och hur vi gemensamt kan bygga Sverige starkare. Centerpartiet har tydligt identifierat vad vi ser att nästa regering behöver genomföra under nästa mandatperiod.

• Vi behöver en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad. Där vi ser till att sänka tröskeln in till det första jobbet för nyanlända, unga och personer med funktionsnedsättningar. Där skatterna på arbete sänks, fler får ett jobb att gå till, för att därmed säkra välfärdens framtida finansiering. Det behövs för att stärka den svenska konkurrenskraften och för att hindra klyvningen av landet, både socialt och regionalt.

• Vi behöver korta köerna till vården och öka tillgängligheten. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att förlossningsvården är i kris, att köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin ökar och att tillgången till vård beror på var i landet man bor. Rätten till snabb vård med hög kvalitet ska gälla alla, i hela landet.

• Vi behöver säkra tryggheten på våra gator och torg. Poliserna behöver bli fler och få högre lön. Försvaret måste stärkas. Gängbrottsligheten bekämpas. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige.

I sakpolitiken ligger allianspartierna ofta mycket nära varandra. Vi har många gemensamma förslag. Nu behöver vi tydligt visa hur vi ska genomföra dessa reformer under nästa mandatperiod.

Alliansen behöver inom kort lämna ett gemensamt besked i regeringsfrågan. Alla allianspartier är överens om att vi ska pröva förutsättningarna för en alliansregering om Alliansen blir större än de rödgröna. Vi vill hålla ihop Alliansen. Oavsett valresultat kommer vi rösta nej om Stefan Löfven prövar stödet för den nu sittande regeringen.

Företrädare för samtliga allianspartier har också uttalat att vi inte vill regerings- eller budgetförhandla med Sverigedemokraterna. Eftersom Sverigedemokraternas politik står i motsats till våra gemensamma värderingar om frihet, öppenhet och medmänsklighet.

Utifrån detta kan vi lämna ett gemensamt besked. Vi behöver göra det tydligt och tillsammans, så att vi kan lägga fokus på våra politiska förslag om hur vi vill göra Sverige bättre.
Fram till valet behöver vi lägga all gemensam kraft på att argumentera mot våra gemensamma politiska motståndare. Stundtals höjs röster som menar att Alliansen inte kan vinna valet 2018, även inom våra fyra partier. Att det är kört. Men med en så defensiv inställning vinner man inga val.

Under mandatperioden inför valet 2010 framfördes åsikten att "Alliansen var rökt” när opinionsmätningarna såg trista ut. Men Alliansen var inte rökt. Tvärtom ökade Alliansens samlade röststöd 2010 och Alliansen kunde regera Sverige ytterligare fyra år. Det kan vi göra igen. Men då behöver våra gemensamma allianskrafter arbeta åt samma håll.

Under hösten stundar ett antal viktiga partisamlingar för samtliga allianspartier. Då utmejslas viktiga nya politiska förslag. Samtidigt behöver vi gemensamt påbörja ett målmedvetet gemensamt arbete för att förbereda en valseger för Alliansen 2018. För vi är den starkaste värdegemenskapen i svensk politik. Tillsammans står vi för det nya ledarskap som Sverige behöver.

ANNIE LÖÖF, partiordförande för Centerpartiet

 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från WihlborgsAnnons

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).
Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).

Flera svenska företagsjättar har infört ett internt pris på koldioxidutsläpp. Nu hoppar Wihlborgs på tåget. ”Det känns roligt att vi kan driva utvecklingen i vår bransch”, säger miljö- och klimatchefen Staffan Fredlund.

Nu inför fastighetsbolaget Wihlborgs ett internpris på koldioxidutsläpp. Priset sätts till 1000 kronor per ton och kommer inledningsvis att testas vid investeringsbeslut kring renoveringar och hyresgästanpassningar. 

– Det här är en nyckel för att omsätta klimatpåverkan till ett finansiellt värde som vi kan använda i kostnadskalkylen. Tanken är att det interna priset ska underlätta för oss att fatta kloka och relevanta beslut, och premiera leverantörer som erbjuder det klimatbästa alternativet när vi genomför upphandlingar, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs. 

Verktyg för att nå halveringsmål

Genom införandet av internpriset på koldioxid lägger bolaget i en högre växel för att minska utsläppen som sker i samband med byggprojekt, det som räknas som indirekt klimatpåverkan i värdekedjan. 

För att pressa ner klimatpåverkan ytterligare sätter Wihlborgs även upp ett så kallat målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Gränsvärdet ligger på 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Nyfiken på Wihlborgs klimatarbete? Ta reda på mer här. 

– Vi har liksom branschen i stort haft svårt att mäta och målsätta klimatpåverkan vid byggnation och renoveringar, alltså den del av vår verksamhet som har störst klimatpåverkan, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, och fortsätter:

– Internprissättningen och målgränsvärdet hjälper oss att angripa detta. Förhoppningen är att satsningarna ska göra stor skillnad för de totala utsläppen och bidra till att vi uppnår vårt halveringsmål för 2030.

Tar steget – innan det blir ett hygienkrav

Arvid Liepe och Staffan Fredlund hoppas att verktygen kommer att användas brett i organisationen och i både små och stora projekt.

– Vi kommer att testa detta och utvärdera om det styr oss på rätt sätt. Genom att ta steget nu hinner vi också med en lärandeprocess kring intern prissättning innan den här typen av åtgärder blir ett hygienkrav på marknaden. Det känns roligt att vi kan visa ledarskap och driva utvecklingen i vår bransch, säger Staffan Fredlund. 

Om Wihlborgs
Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. 

Läs mer om Wihlborgs fastighetsutveckling

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wihlborgs och ej en artikel av Dagens industri

Debatt: Farliga argument i valrörelsen

Sverige är beroende av engagerade entreprenörer. Vi är tillgångar och inte mjölkkossor eller problem, skriver entreprenörerna Thomas Sonesson och Pigge Werkelin.

Foto:Pax Engström Nyström för Dagens Industri

När man lyssnar på den politiska debatten är det svårt att som entreprenör att inte reagera. Vi ska tydligen lösa alla samhällsutmaningar själva. Vi ska ansvara för vår egen säkerhet – justitieministern tycker till exempel att företagen själva skall skydda sig bättre mot kriminella. Vi ska finansiera försvaret med beredskapsskatt. Vi ska ansvara för att integrera nyanlända (vilket statsministern nämnt om en lösning på integrationsutmaningarna) och många andra pålagor i en ständigt växande karta av administrativa och tvingande regler. I vår vardag ska vi dessutom vara statens ständigt skattebetalande mjölkkossa för att finansiera välfärden och skapa arbeten. 

Det klart att man då funderar på vad som sägs och hur det påverkar mitt företagande och andras vilja att starta företag. Signalerna är frekventa när det pratas om vad vi som entreprenörer skall ansvara för - men regeringen lyfter inte så mycket vad vi skapar. 

Vi som företagare har naturligtvis ett stort ansvar att vara förebilder och visa vägen framåt genom att skapa arbeten, ha schyssta villkor och driva innovation. De flesta entreprenörer använder dessutom sin drivkraft till ideella uppdrag och blir otroligt stolta om de kan bidra till samhällsnytta oavsett var det är. Vi ser entreprenörskapet som kittet i samhället eftersom det har både närheten till de anställdas vardag och drivkraften mot att bygga vidare. Som entreprenör är man en del av samhällets alla olikheter. Något som torde vara unikt i dagens samhälle. 

Entreprenörer älskar utmaningar. Framför allt går vi i gång på att skapa konkreta och handlingskraftiga lösningar. Det kan vara allt från att ideella initiativ som gratis aktiviteter för barn i utsatta områden till kommersiella företag som tjänar pengar på att stärka tryggheten i samma område.  

Men vi entreprenörer ogillar omotiverad byråkrati, orimliga skatter och en företagarfientlig attityd.  Därför är det bekymmersamt att den nuvarande regeringen verkar gå till val på populistiska vallöften som beredskapsskatt och att bekämpa vinster företag. Som entreprenör är man aldrig populist – för då försvinner kunderna. Just nu verkar dock väldigt många politiker vara det. När man hör statsministerns hårda kommunikation och sätt att angripa motståndare är det väl populism om något. 

Som entreprenör lyssnar man inte så mycket på ideologi som på sakfrågor. Vi är mer hands-on och funderar på hur vi skall lösa ett problem än att fundera på vems fel är. Där är vi entreprenörer långt mer tränade än många politiker. Samtidigt hoppas och tror vi att det finns de politiker som jobbar med att få saker och ting gjorda på riktigt. Vi tror de allra flesta väljare vill ha politiker som är genomförare i stället för att de driver plakatpolitik, har högt tonläge eller har målat in sig i ett hörn. 

I dagens samhälle får man inte heller missa att entreprenörer också är mobila. Vårt arbetsfält och kontaktnät är internationellt. Vi kan arbeta från ett kontor i New York, en co-working i Uppsala eller en strand i Thailand. Något som allt fler väljer att göra. Det betyder också att vi är känsliga för politisk klåfingrighet och en attityd där man vill straffa entreprenörerna. Känner vi oss inte välkomna här i Sverige är det lätt att låta flyttlasset gå till mer företagsvänliga länder. Vi har sett det förr. Socialdemokraterna lyckades få framgångsrika entreprenörer som Kamprad och Rausing att lämna landet. Nu är det lättare än någonsin att lämna Sverige och med den retorik som statsministern och hennes kollegor bedriver är risken stor att vi hamnar i samma läge som vi en gång var. Det vore förödande för landets utveckling.

Sverige behöver nyfikna, kunskapssökande och kreativa människor som ser möjligheter när andra ser problem. Kort och gott – vi behöver entreprenörer och företagare som är risktagare, innovatörer och samhällsbyggare. Att samtidigt vilja sitt eget, medarbetarnas och Sveriges bästa är inget motsägelsefullt utan en unik kombination som är värd att värna. Om Sverige bara skulle ha politiker skulle inget skapas, om vi bara hade entreprenörer skulle det bli rörigt. Vi behöver varandra, men då måste statsministern och hennes allierade se oss som tillgångar och inte som mjölkkossor eller problem. 

Thomas Sonesson, entreprenör och under många år vd för Gallerix

Pigge Werkelin, entreprenör och initiativtagare till bland annat Gotlandsflyg 

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera