ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ann Linde: Stärk handeln med Ryssland

  • Handelsminister Ann Linde (S). Foto: Maja Suslin/TT

Jag uppfattar att både Sverige och Ryssland, trots skilda uppfattningar om mycket, i grunden delar ambitionen att arbeta för att förverkliga den stora potentialen i de svensk-ryska ekonomiska relationerna, skriver handelsminister Ann Linde.

Sverige är ett land vars välstånd bygger på handel med omvärlden och investeringar i länder med tillväxtpotential. Regeringen har en viktig roll att spela för att hjälpa svenska företag att realisera den potential för tillväxt och jobb i Sverige som finns på olika marknader i världen. Vi gör detta bland annat genom att upprätthålla politiska kontakter som ger oss möjlighet att ta upp problematiska företagsärenden och bidra till lösningar.

Det är mot den bakgrunden, och med svenskt näringslivs intressen för ögonen, som jag ser fram emot min första resa till Ryssland som handelsminister den 12-13 september. Jag kommer att möta såväl min ryske motpart, industri- och handelsminister Denis Manturov, som svenska företag på plats. Jag kommer också att träffa ryska kvinnliga entreprenörer som har stärkt sina positioner i ryskt näringsliv efter att ha utbildats vid ryska filialer av Stockholms handelshögskola.

Jag uppfattar att både Sverige och Ryssland, trots skilda uppfattningar om mycket, i grunden delar ambitionen att arbeta för att förverkliga den stora potentialen i de svensk-ryska ekonomiska relationerna. Jag är övertygad om att det är vad våra företag, investerare och i förlängningen medborgare också förväntar sig att vi skall göra.

Sveriges politik gentemot Ryssland utmärks av fasthet, tydlighet och långsiktighet. Den bygger på kontinuitet, ett brett samförstånd i Riksdagen och ett ovillkorligt försvar av folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. Den återspeglar och formas utifrån de realiteter som vi har att förhålla oss till.

Till dessa realiteter hör Rysslands olagliga annektering av Krim 2014, den ännu pågående aggressionen i östra Ukraina och den försämring av säkerhetsläget i vårt närområde som Rysslands agerande lett till. Sverige har kraftfullt och konsekvent fördömt detta agerande. Vi har inom EU varit pådrivande för att sanktionerna mot Ryssland skall ligga fast så länge som skälen till att de infördes – Rysslands aggression mot Ukraina – kvarstår.

En annan realitet är den alltmer bekymmersamma utvecklingen när det gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland. Sverige har varit och fortsätter att vara tydligt i vår kritik av denna utveckling.

Samtidigt är Ryssland ett viktigt grannland som vi har ett starkt egenintresse av att ha så goda förbindelser som möjligt med. Det har alltid funnits omfattande kontakter mellan våra länder. Handel, samarbete mot organiserad brottslighet i Östersjön, kulturellt samarbete och studentutbyten är några exempel. Dessa kontakter mellan våra samhällen är mycket viktiga och regeringen vill bidra till att de ytterligare stärks och utvecklas. Vår politik är grundad i övertygelsen att det är sådana kontakter, med den ökade förståelse som de bidrar till, som i det långa loppet leder till bättre relationer mellan våra länder.

Sverige och Ryssland samarbetar på myndighetsnivå och inom områden som är av ömsesidigt intresse, som till exempel katastrofberedskap, miljö och grön teknologi. Dessa samarbeten är av vikt och intresse för både Sverige och Ryssland. Tidigare i år invigdes ett reningsverk i Kaliningrad som har finansierats gemensamt av bland annat Sverige och Ryssland. Därmed renas numera det avloppsvatten som tidigare släpptes ut orenat i Östersjön.

Svenska företag har en lång tradition av framgångsrik verksamhet i Ryssland och sysselsätter tiotusentals ryssar. Många av våra företag har under de senaste tjugofem åren gjort mycket stora investeringar i Ryssland. Sverige är den femte största utländska direktinvesteraren i landet om man räknar bort så kallade skatteparadis. Som exempel kan nämnas att ett av våra svenska företag har investerat närmare 60 miljarder kronor i Ryssland sedan 2001. Omkring 350 svenska företag är i dag aktiva på den ryska marknaden, som är viktig inte minst för den svenska basindustrin. Bland annat har verkstads-, fordons- och telekomindustrin omfattande export till Ryssland.

Liksom under tidigare ekonomiska kriser i Ryssland har de svenska företagen valt ett långsiktigt perspektiv och i huvudsak valt att stanna även när den ryska ekonomin har visat vikande siffror. Det beror givetvis på att de ser den långsiktiga potentialen i en marknad med 140 miljoner konsumenter. Handeln mellan Ryssland och Sverige uppgick 2016 till närmare 48 miljarder kronor och det finns potential för ökad svensk export och därmed till tillväxt och jobb i Sverige. Ett exempel är att den ryska regeringen har som målsättning att satsa på energieffektivisering och att stärka miljöskyddet. Jag ser fram emot att tillsammans med min ryske motpart diskutera hur vi kan stärka vårt samarbete på detta och andra områden.

ANN LINDE

Handelsminister

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till