ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Ändra konkursreglerna

  • Dan Brännström och Bengt Ivarsson.

LEDARE. De företag som utnyttjar de nya statliga åtgärderna riskerar att hamna i ett läge då kontrollbalansräkning måste upprättas vilket kan leda till konkurs, likvidation och personligt betalningsansvar. Om stödpaketen ska få effekt måste reglerna ändras, anser Dan Brännström och Bengt Ivarsson.

Coronapandemin drabbar många människor i vårt land. Utöver medicinska effekter medför pandemin även ekonomiska konsekvenser. I det kortare perspektivet drabbas företag i en mängd olika branscher, i ett längre påverkas ekonomin för staten, regioner och kommuner. I slutänden får detta allvarliga konsekvenser för enskilda människor, både företagare och anställda.

Regering och riksdag har beslutat om olika åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Flertalet av dessa innebär en möjlighet för företag att få skjuta betalningar framför sig, därutöver erbjuds stöd med bland annat permitteringslöner. Att skjuta betalningar på framtiden är sällan en hållbar lösning. Här behövs större eftergifter där staten till exempel efterskänker krav på arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Annars ligger skulden i balansräkningen kvar och hjälpen till företaget riskerar att bli en björntjänst för företagaren. 

Den som driver ett aktiebolag ansvarar normalt sett inte för bolagets skulder annat än om ägaren gått i borgen för någon skuld. Men ett personligt betalningsansvar kan uppkomma när skatter inte betalas i tid eller företaget inte gör en kontrollbalansräkning då det finns anledning att anta att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Vad gäller det så kallade ställföreträdaransvaret för skatter har Skatteverket aviserat att man avser att ändra praxis under pandemin och inte kräva in betalning från bolagets ställföreträdare, dock avgränsat till fall där anstånd medgivits. Detta är otillräckligt. För att skapa trygghet för företagaren måste regeringen agera för att få till stånd ett moratorium av det personliga betalningsansvaret för skatter. Men det krävs mer än så. 

I många företag minskar nu intäkterna på ett dramatiskt sätt. Om en förlust uppkommer som innebär att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat måste bolaget omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Görs inte det får bolagets företrädare ett betalningsansvar för samtliga skulder som förfaller till betalning efter den tidpunkt kontrollbalansräkningen borde ha varit upprättad. Många företagare saknar dessvärre kännedom om regelverket, och med tanke på att aktiebolag numera endast behöver ha ett aktiekapital om 25.000 kronor uppkommer behovet att upprätta en kontrollbalansräkning fort för många företag. Detta gäller inte minst tjänsteproducerande bolag som har få materiella tillgångar som skulle kunna tas upp till högre värde. 

Från det att en kontrollbalansräkning upprättats har bolaget åtta månader på sig att få ekonomin i balans genom att återställa hela aktiekapitalet. Lyckas man inte med det måste bolaget träda i likvidation eller försättas i konkurs eller så får det drivas vidare men då med fullständigt personligt betalningsansvar för bolagets ställföreträdare, på motsvarande sätt som i en enskild firma.

För att effekterna av coronapandemin inte ska leda till ett personligt betalningsansvar för bolagens ställföreträdare krävs att reglerna om kontrollbalansräkning upphävs, i vart fall fram till utgången av 2021. Annars riskerar vi inte bara konkurser för företag utan även konkurser för företagare. Det skulle allvarligt fördröja en ekonomisk återhämtning när pandemin väl är över. 

Ett upphävande av ovanstående regler innebär inte att ett företag kan agera vårdslöst till skada för andra. Det finns skadeståndsregler i aktiebolagslagen som kan tillämpas om ett företag avsiktligt eller av oaktsamhet skadar leverantörer, kreditgivare eller andra. Om företagaren gör sig skyldig till brott kan skadeståndsansvar också uppkomma. 

Det är synnerligen angeläget att lagändringarna genomförs omgående för att bidra till att antalet konkurser blir så få som möjligt och att de företag och företagare som ska hjälpa till att få Sverige på fötter igen får tydliga och bra spelregler utan inbyggda fällor. För, som Baloo sjunger i Djungelboken, en björntjänst gör ju ingen glad!

 

Dan Brännström, vice ordf, Almega Tjänsteföretagen, tidigare generalsekreterare, FAR
Bengt Ivarsson, advokat och konkursförvaltare, tidigare ordförande, Sveriges advokatsamfund

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer