1515

Anders Ekblom: Nyansera bilden av NKS

DEBATT. Karolinska universitetssjukhuset är framstående och högpresterande. När en del av sjukhuset nu flyttar in i en ny byggnad i Solna framkommer mycket kritik. Det är bra med granskning, men vi vill nyansera bilden och vidga debatten, skriver Anders Ekblom, ordförande i sjukhusets styrelse.

 

NYCKELFÄRDIGT. Låt oss avvakta med att bedöma det nya huset och dess funktionalitet tills det är fullt inflyttat, anser Karolinskas ordförande Anders Ekblom.
NYCKELFÄRDIGT. Låt oss avvakta med att bedöma det nya huset och dess funktionalitet tills det är fullt inflyttat, anser Karolinskas ordförande Anders Ekblom.Bild:Carin Tellström

Karolinska universitetssjukhuset har i Stockholm läns landstings framtidsplan fått i uppgift att göra något nytt och att stärka patientens roll i vården. Sjukhuset är mitt i leveransen men mycket återstår. Vi stöder den av landstinget beslutade förändringen och står bakom ledningen i genomförandet. Vi kräver fortsatt utveckling och handlingskraft från alla inblandade.

Ambitionerna i framtidens hälso- och sjukvårdsplan är höga och adresserar många av sjukvårdens utmaningar. Planen ställer stora krav på att bygga ut vårdplatskapacitet, ändra uppdrag för många vårdgivare och flytt av verksamheter.

Karolinskas nya högspecialiserade uppdrag innebär att vård som är mindre högspecialiserad ska flyttas från Karolinska till andra vårdgivare i landstinget. Det är en förändring som kan vara svår för många att acceptera och genomföra, internt och externt, men i planen ingår att övriga vårdgivare står redo som goda mottagare av denna vård. Sammantaget ska det bli mer och bättre vård för stockholmarna.

En så stor förändring har aldrig tidigare genomförts i sjukvården, och det behövs en effektiv landstingsövergripande koordinering för att Karolinska universitetssjukhuset ska kunna utföra sitt nya uppdrag, i samverkan med övriga sjukhus och vårdgivare.

Den nya byggnaden i Solna har planerats under mycket lång tid och med många inblandade. Den nuvarande sjukhusledningen har fått ett nyckelfärdigt hus att ta i bruk och börja bedriva sjukvård i. Det är ett enormt projekt som kräver stora förberedelser och noggrann planering. Till detta kommer nu utmaningar i form av brister inom it och telefoni liksom exempelvis brist på omklädningsrum och skrivrum i anslutning till vårdutrymmen. Detta drabbar sjukhuset hårt och vi utgår från att leverantörerna och landstinget centralt snabbt bistår med att rätta till problemen. Såväl personal som sjukhusledning finner situationen mycket påfrestande.

Flytten till det nya sjukhuset pågår här och nu, så låt oss avvakta med att bedöma det nya huset och dess funktionalitet tills det är fullt inflyttat. Just nu är en tredjedel av den verksamhet som är planerad i huset flyttad dit. Det motsvarar redan ett helt Södersjukhus, ändå återstår mycket, till exempel att ta forskningsbyggnaden, BioClinicum, i drift denna vecka. Detta är fantastiska möjligheter som förtjänar en rättvis bedömning och inte dagens kölhalning, redan innan inflytt.

I debatten missas ofta att Karolinska är ett sjukhus beläget på två ställen, Solna och Huddinge, med en sjukhusledning och en organisation. Uppdraget från landstinget har formulerats som en tematisk organisation med ett tydligt patientfokus. Ett övergripande mål är att styra arbetet mot bättre resultat och ökad delaktighet för den enskilde patienten. Detta uttrycks ofta som ökat ”värde för patienten”. Hur kan detta vara kontroversiellt? Kanske ligger utmaningen i kopplingen till just begreppet ”värdebaserad vård”.

Låt oss vara tydliga: Karolinskas arbetssätt har ingen koppling till vilken ersättning man får för utförd vård från landstinget. Den enskilda patienten ges vård endast baserat på den medicinska bedömningen av ansvarig läkare. Vården av den enskilde patienten påverkas inte av andra patienters behov; det finns alltså inte någon undanträngningseffekt där svårare eller ”olönsamma” patienter inte kommer att få sin vård.

Parallellt med detta finns sedan många år tillbaka i hela landet en stor brist på personal, speciellt sjuksköterskor. Sjuksköterskor är avgörande för att kunna hålla vårdplatser öppna och undvika köer. Det är en av ledningens viktigaste arbetsuppgifter att säkerställa bemanningen och flera positiva åtgärder genomförs. Vi vill se en ännu större frihet för sjukhuset att självständigt kunna vidta åtgärder kring till exempel löner och schemaläggning för att optimera insatserna där de verkligen behövs, såsom till exempel i 24/7-verksamheten.

Vi vill se att den stora energi och det engagemang som finns lokalt, regionalt och nationellt leder till en debatt som fokuserar på universitetssjukhusets roll i framtidens hälso- och sjukvård och ger svar på följande:

* Hur organiserar och leder vi vården så att den ger patienten allt större nytta?
* Hur styr vi mot bättre vårdresultat genom att transparent jämföra oss med andra vårdgivare för att konstant leverera en allt bättre och mer jämlik sjukvård?
* Hur inför vi ny effektiv behandling och fasar ut gammal och/eller ineffektiv vård utan onödig fördröjning?
* Hur utvecklar ledning och fackliga organisationer tillsammans sjukvården till en attraktiv arbetsplats?

Vi vill till sist rikta ett stort tack till all personal på hela Karolinska universitetssjukhuset för det fantastiska arbete ni gör, alla årets dagar och nätter, samtidigt som ni är med och genomför en unik förändring för att kunna ta er an ett nytt högspecialiserat uppdrag, ständigt med patientens bästa för ögonen.


För Karolinska Universitetssjukhusets styrelses förtroendevalda ledamöter
Anders Ekblom, ordförande


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Innehåll från RCO Security ABAnnons

Så kommer mobilen och elektroniska taggar att förändra fastighetsbranschen

Fastighetsägare vill i dag få bort dyrbar nyckelhantering och istället låta mobiltelefoner och elektroniska taggar fungera som elektroniska nycklar. Några som möjliggör det här är RCO Security AB som erbjuder lösningar inom passer- och säkerhetssystem. Nu skapar företaget ytterligare valmöjligheter för sina kunder genom sitt nya samarbete med den globala leverantören av identifieringsmjukvara – Precise Biometrics. 

Genom samarbetet med Precise Biometrics kan RCO Security AB nu integrera produkten YOUNiQ med sitt passersystem. Det här innebär att man med ansiktsigenkänning säkert och bekvämt kan hantera tillträde till olika typer av fastigheter. Tekniken bakom produkten baseras på artificiell intelligens som bekräftar individens identitet genom dess unika ansiktsdrag. 

– Det här är en produkt om ligger helt rätt i tiden. Digitaliseringen genomsyrar alla former av branscher och dess lösningar och det är viktigt för oss att ligga i framkant och erbjuda våra kunder smarta lösningar med hög säkerhet och utmärkt användarupplevelse, säger Patrik Dugge produktchef på RCO Security AB.

Digitala lås öppnar nya möjligheter

Digitala lås med mobila nycklar har funnits en tid, men lösningen har saknat smidig skalbarhet. Kontroll av access till enskilda dörrar innanför det yttre skalskyddet på en fastighet har varit besvärligt att administrera. Det har lett till att digitala lås mest har varit lämpliga för kommersiella fastigheter, kontor, coworking-utrymmen, gym och parkeringar.

Men i dag finns lösningar som RCO numera erbjuder tillsammans med sin partner Accessy, som gör att fastighetsägare på ett betydligt enklare sätt kraftigt kan skala upp digitaliseringen av låslösningarna i sina bestånd, till fler typer av fastigheter och dörrar längre in. Därmed uppnås stora tids-, resurs-, och kostnadsbesparingar som kommer att skapa mervärde för användarna. När man väl har ett digitalt passersystem på plats, kan man därefter integrera andra funktioner som möjligheten att reglera belysning och värme beroende på om någon befinner sig i en lokal eller inte. 

Integrera olika tekniska system i en fastighet

Andra typer av system som ska kunna knytas ihop kan till exempel vara inbrottslarm, fastighetsboxar och olika typer av administrationssystem. Att få bort flera nivåer av administration är ofta målet. 

Magnetkontakter kan ytterligare skala upp digitaliseringen. Om en magnetkontakt indikerar att ytterdörren inte är stängd blir det ineffektivt om värmen är på, och skulle då kunna justeras automatiskt genom integration mellan passagesystemet och styr och regler.

– Vi ser en väldigt stark utveckling just nu inom digitala låslösningar vilket skapar många nya möjligheter för fastighetsbranschen. Möjligheter vi vill fortsätta erbjuda med vårt växande produktutbud, avslutar Patrik Dugge.  

Om RCO Security AB

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Genom deras närhet till sina kunder skapar de en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.

Läs mer på www.rco.se

 

Mer från RCO Security AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?