1515

Alliansen: Miljoner svenskar får sämre tjänstepension

DEBATT. Regeringen kör över arbetsmarknadens parter. Regeringen kör över försäkringsmarknaden. Ingen är nöjd med förslaget som riskerar att leda till sämre pensioner för flera miljoner svenska arbetstagare. Därför måste regeringens nya förslag om regler för tjänstepension arbetas om i grunden.

PENSIONSALLIANS. Regeringens förslag kommer att öka kostnaderna för tjänstepensionsföretagen, konstaterar Emil Källström (C), Jakob Forssmed (KD), Elisabeth Svantesson (M) och Mats Persson (L).
PENSIONSALLIANS. Regeringens förslag kommer att öka kostnaderna för tjänstepensionsföretagen, konstaterar Emil Källström (C), Jakob Forssmed (KD), Elisabeth Svantesson (M) och Mats Persson (L).Foto:Claudio Bresciani/TT
Elisabeth Svantesson (M).
Elisabeth Svantesson (M).Foto:Fredrik Sandberg/TT

Den svenska modellen tjänar Sverige väl. När arbetsmarknadens parter gemensamt tar ansvar skapas en unik kombination av flexibilitet för företagen och trygghet för arbetstagarna. Genom kollektivavtal har nio av tio svenskar tjänstepension, vilket är en oerhört viktig del för att vi ska få tillräcklig ekonomi vid pensionering. Detta ska värnas. Men regeringens proposition om en ny reglering för tjänstepensionsföretag försvagar nu den svenska modellen. Det försämrar tjänstepensionerna för miljontals medarbetare i svenska företag och verksamheter.

I grunden finns ett EU-direktiv, med syfte att skapa en inre marknad för tjänstepensionsföretag, som nu ska införlivas i svensk lag. Men problemet är att regeringen vill genomföra direktivet på ett mer omfattande sätt än vad direktivet kräver. Förslaget ökar kostnader för tjänstepensionsföretagen, vilket i sin tur leder till sämre pensioner för flera miljoner svenska arbetstagare. Mot detta genomförande har arbetsmarknadens parter, som genom sina kollektivavtalade tjänstepensionslösningar är dominerande aktörer på tjänstepensionsmarknaden, protesterat. Samtidigt lyckas inte heller förslaget slå vakt om den fria konkurrensen på den svenska tjänstepensionsmarknaden.

Men inte bara det. Överregleringen skapar också effekter som vi undrar om de ens är avsiktliga. Den frihet som i dag finns för kollektivavtalsparterna att avtala om vilken information som tjänstepensionsföretagen ska lämna till de försäkrade ska bara finnas i försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet, men inte i tjänstepensionsföretag. Detta saknar helt logik och kommer leda till att tjänstepensionssystemet blir långt mindre överblickbart för den enskilde.

Enligt lagförslaget ska tjänstepensionsföretag inte kunna försäkra egenföretagare. Detta går helt emot dagens utveckling där fler är egenföretagare, men där dessa inte är tillräckligt försäkrade.

Vi vill att svenska tjänstepensionsföretag ska ha bästa möjliga förutsättningar att förvalta svenska medarbetares pensioner så effektivt som möjligt. Regeringens förslag går emot detta och kritiken är samlad: Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv, privattjänstemännen i PTK och LO – alla är de brett överens om att regeringens proposition i frågan inte duger utan istället har negativa effekter för tjänstepensionen - och för partsmodellen.

Regeringens hantering av frågan är under all kritik. Man lyssnar inte på kritiken från arbetsmarknadens parter eller marknaden. Man har heller inte fört någon bred dialog i riksdagen. Förslaget måste förändras i grunden. Utgångspunkten ska vara att värna den svenska modellen, stå upp för egenföretagares rättigheter och att bidra till bästa möjliga pensioner för arbetstagarna i Sverige.

Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson (M)
Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson (C)
Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson (KD)
Mats Persson, ekonomisk politisk talesperson (L)

 


Innehåll från ImagineCareAnnons

Proaktiv och digital företagshälsa ger friskare medarbetare – ImagineCare och Hedda Care i nytt samarbete

Egenmonitorering av hälsan kopplat till vårdgivaren Hedda Care ska tidigt kunna upptäcka utmattningssyndrom bland anställda, för att mer proaktivt kunna sätta in rätt medicinska åtgärder. 

Utvalda medarbetare på konfektionsföretaget Björn Borg tillhör de första användarna av lösningen.

– Företagshälsovård har tidigare varit mest reaktiv, där personal fått hjälp först efter att de börjat må sämre. Modern teknik gör att företagshälsovård kan ske i realtid genom egenmonitorering och därmed förebygga sjukdom, säger Annette Brodin Rampe, vd på ImagineCare, som utvecklat den tekniska lösningen.

Utmattning och stressrelaterad ohälsa är i dag de vanligaste orsakerna till långvariga sjukskrivningar. Det utgör också en stor kostnad, både för samhället och den enskilda arbetsgivaren. 

I efterdyningarna av pandemin, som kommit att påverka vårt sätt att arbeta, kommer detta att bli en av de viktigaste frågorna för arbetsgivarna.

Hedda Care får tillgång till hälsodatan

Den nya tekniska lösningen från ImagineCare består av en användarvänlig app, där medarbetaren regelbundet får svara på frågor om hälsotillståndet och skatta sitt välmående eller följa sina värden så som till exempel sitt blodtryck, sin puls eller glukosnivå. 

Hälsodatan analyseras och görs tillgänglig för vårdpersonalen på Hedda Care, som sedan kan kommunicera med medarbetaren och anpassa åtgärder och eventuell medicin för att förebygga ett försämrat hälsotillstånd.

– Vårdpersonalen kan lätt se, prioritera, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje individuell person, säger Sara Löfgren, VD på Hedda Care, och tillika läkare och specialist i allmänmedicin. 

De som är väldigt intresserade och de som är en riskgrupp kan mäta sitt blodtryck varje dag och mätvärdena förs över digitalt in i appen, för att själv ha koll. 

– Försämras tillståndet så får företagshälsovården reda på det i samma ögonblick, fortsätter Sara

För den medarbetare som redan befinner sig i en riskgrupp är denna lösning ett sätt att ständigt ha tillgång till hjälp.

– Det här är framtidens sätt att bedriva vård, avslutar Annette Brodin Rampe. 

Om ImagineCare
ImagineCare är ett hälsoteknikföretag som hjälper personer med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. ImagineCare har utvecklat ett digitalt stöd för att läsa av hälsotillstånd. 

Sedan 2021 har ImagineCare ett samarbete med Hedda Care, som erbjuder högspecialiserad vård inom bland annat allmänmedicin, gynekologi, kardiologi, psykiatri, företagshälsovård, barnhälso- samt mödravård.

Läs mer på www.imaginecare.com

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ImagineCare och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?