1515
Annons

SD: Så kan alliansen regera med vårt stöd

Om det fortfarande efter valet finns en sådan ängslighet att man inte vill prata med oss är inte det avgörande. Det viktiga är att en kommande alliansregering tar hänsyn till vår politik i för oss viktiga frågor och att alliansens migrationspolitik inte är Centerpartiets. Det skriver Mattias Karlsson, gruppledare för SD i riksdagen.

Bild:Stefan Jerrevång/TT

Hösten 2014 använde Sverigedemokraterna sin vågmästarroll för att rösta ner regeringens budgetproposition. Förhoppningen om ett nyval grusades dock som bekant av den kontroversiella decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Därefter har vi Sverigedemokrater gjort allt som stått i vår parlamentariska makt för att fälla Stefan Löfvens regering, vilket bland annat har tagit sig uttryck i form av budgetomröstningar och misstroendeförklaringar. Varje gång regeringen riskerat att falla har Alliansen backat undan och låtit statsministern sitta kvar. 

De borgerliga partierna har signalerat att efter valet i september kommer de att byta fokus och verka för ett maktskifte. Frågan är dock vad som blir alternativet till Stefan Löfvens rödgröna regering.

För att Sverigedemokraterna ska kunna stödja en borgerlig regering efter valet krävs att vi får inflytande över politiken. Om det fortfarande finns en sådan ängslighet att man inte vill prata direkt med oss ser vi inte det som direkt avgörande, utan huvudsaken är att vi ser i regeringens budgetproposition att man tagit hänsyn till våra önskemål. Framförallt gäller detta på våra kärnområden: Invandring, trygghet, sjukvård, sammanhållning och äldrefrågor.

Invandringen är en av de frågor som väljarna rankar som allra viktigast inför valet i höst. Invandringspolitiken är en nyckelfråga för att komma till rätta med de flesta stora samhällsproblem i vår tid. Den är förknippad med mycket stora kostnader, och avgör således vilka resurser som finns över till välfärd och skattesänkningar. Invandringens storlek har också en avgörande påverkan bland annat på skolresultaten, kriminaliteten och bostadsbristen.

Sverigedemokraterna kommer med andra ord inte att stödja någon regering som verkar för en ökad invandring till Sverige. I klartext innebär det att Sverigedemokraterna inte kommer att ge sitt stöd åt en regering där Annie Lööf får inflytande över migrationspolitiken.

På bara några decennier har Sverige förvandlats från ett av världens tryggaste länder till ett samhälle där allt fler utsätts för brott, och där upplopp utbrister med jämna mellanrum i vissa stadsdelar. Sverigedemokraterna är det parti som vill gå längst ifråga om att återställa lag och ordning. Vi är i stort sett överens med de borgerliga partierna om en rad straffskärpningar. Även Moderaterna ställer sig numer bakom våra förslag om möjlighet att återta medborgarskap vid viss brottslighet. Här borde finnas utrymme för att hitta gemensamma förslag. 

Sverige har en sjukvård i världsklass, men den är svårtillgänglig. Vårdköerna är bland de längsta i Europa. Arbetsmiljön för undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och övrig vårdpersonal är ofta oacceptabel. Vi sliter ut vårdens viktigaste resurs och tvingar personalen att kompromissa med patientsäkerhet och sin egen hälsa. Det är allt annat än acceptabelt, och vi kräver rejäla resurstillskott för att stärka arbetsmiljön och korta köerna. I Moderaternas vårbudget finns förslag om att omprioritera resurser från invandring och bidrag till sjukvård. Även på detta område ser det ut som att vi skulle kunna komma överens.

Där andra pratar integration föredrar Sverigedemokraterna att tala om sammanhållning. Det krävs för att Sverige ska må bra, och det gäller inte bara ifråga om invandrare utan också mellan stad och land, rik och fattig eller gammal och ung. 

Sverigedemokraterna vill ta ett helhetsgrepp kring detta och genomföra ett helt paket med åtgärder för att stärka den generella sammanhållningen i Sverige – i fråga om invandring föreslår vi språkkrav, undervisning i samhällsorientering och medborgarplikt. Att man uppfyller detta ska gälla som krav för att kunna erhålla medborgarskap. Medborgarskapet ska i sin tur vara det som kvalificerar för full tillgång till välfärdssystemet.

Vi tycker att människor bör få större makt över när man vill gå i pension och hur man vill fördela sina pensionsrätter. Ett flexibelt system ger fler möjlighet till en tryggare pension. I takt med att vi blir äldre behöver vi skapa förutsättningar och incitament för de som vill stanna på arbetsmarknaden efter pensionsåldern. Detta vill vi göra bland annat genom att sänka skatter och avgifter för den som väljer att arbeta några år efter pensionen, samt möjliggöra för dessa att gå ner på deltid. 

Att vi ens har någonting i Sverige som kallas fattigpensionärer är skamligt. Sedan tidigare har vi sagt att den regering som vill ha vårt stöd efter valet 2018 måste stärka fattigpensionärernas situation rejält.

Att vi har olika syn i frågan om medlemskap i NATO hindrar inte att vi samverkar i andra frågor. Kristdemokraterna var negativa till NATO-medlemskap under i stort sett hela regeringen Reinfeldt utan att det ansågs utgöra något hinder. Vi anser dessutom att ett medlemskap måste föregås av en folkomröstning, och frågan ligger alltså därmed inte på förhandlingsbordet i höst.

I vår budgetmotion har vi föreslagit några av de mest omfattande skattesänkningarna för småföretag. Vi tycker att moderaternas förslag om bidragstak är intressant, och diskuterar gärna en konkret lösning. Sverigedemokraterna budgeterar för en kraftig höjning av försvarsanslagen och även i fråga om energipolitiken framstår förutsättningarna som goda för att komma överens i sak.

För oss är det avgörande att den regering som vill ha vårt stöd genomför rejäla reformer för att strama upp invandringspolitiken och anslår resurser för att kunna verkställa de utvisningar som redan beslutats om. Man måste också kraftigt förbättra för de allra fattigaste pensionärerna, genomföra reformer för att förbättra arbetsmiljön inom sjukvården och korta vårdköerna.

Vår realistiska förhoppning är sedan tidigare att efter valet få möjlighet att förhandla om detta med en regering bestående av Moderater och Kristdemokrater. Vi föredrar alltså en regering utan Centerpartiet, men det är inte avgörande så länge de inte ges inflytande över invandringspolitiken.

Mattias Karlsson

Gruppledare i riksdagen för Sverigedemokraterna.


Debatt: Staten måste möta näringslivet i Sälen

När basindustrin ropar ställer staten upp med resurser. Det är hög tid att staten också förstår vikten av en fungerande besöksnäring, skriver företrädare för besöksnäringen i Sälenfjällen.  

Foto:Jack Mikrut

Sälenfjällen är norra Europas största fjälldestination (världens 16:e största) och befinner sig i en expansionsfas av aldrig skådat slag och med ett investeringstryck som vi tidigare inte trott var möjligt. Från att ha varit en vinterdestination sker i dag en snabb förflyttning mot en omfattande helårsverksamhet. Den närmaste tioårsperioden kan vi räkna med nya investeringar motsvarande 480 000 kronor/kommuninvånare vilket torde vara unikt i vårt land. Samma investeringstakt i Stockholms stad skulle innebära 480 miljarder kronor.

Besöksnäringen nämns allt oftare som en framtidsbransch med hög tillväxttakt och ökad sysselsättning. Den nämns som en basnäring med allt större betydelse både nationellt och regionalt. Besöksnäringen kan inte flyttas, den skapar jobb och tillväxt där den befinner sig. Tillväxttakten i Sälenfjällen är hög och i dag sysselsätter näringen i vår kommun drygt 8.000 personer vintertid. Det är en extremt hög siffra för en kommun med 10 000 invånare. Omräknat i årsarbeten motsvarar dagens sysselsättning drygt 2 500 årsarbeten.  

Sälenfjällen är under stora delar av året Dalarnas i särklass största stad. Vi hyser under högsäsong en befolkning motsvarande Västerås och brukar tala om en ”stad på fjället”. En stad på fjället behöver sin infrastruktur och den har vi till största delen skapat på egen hand. Vår kommun kan i dag erbjuda näringen både el-, avlopp- och vattenförsörjning i en omfattning som är relevant och utbyggnaden fortsätter i snabb takt. 

Men möjligheten att ta sig till och från Sälenfjällen följer inte riktigt den utvecklingstakt som näringen och kommunen kunnat förvänta sig. Vi för en ständig dialog med Trafikverket om förbättring/investering i vägnätet och arbetar i dag fokuserat med tillkomsten av ytterligare laddinfrastruktur längs våra tillfartsvägar liksom frågan om etablering av järnväg fram till Sälenfjällen. 

När den traditionella basindustrin kallar, då ställer statsmakten upp mangrant och bygger vägar och tågräls, man erbjuder trafikplikt för flyg, utbildningar och allt annat som kan vara bra för den lokala utvecklingen. 

Men vi har en annan upplevelse. Även om vår näring på högsta politiska nivå framhålls som viktig och prioriterad är det oftast enbart en läpparnas bekännelse. Vår näring är inte lika konkret och påtaglig som den traditionella med sina stora skorstenar och mullrande fabriker. Vår näring bygger till stor del på tjänsteleverens, den är fördelad över många arbetsställen och blir därför inte lika påtaglig och konkret.

Hade det varit fråga om en nyetablering av en aktör från traditionell basindustri, med tusentals arbetstillfällen uppe på en fjällsida, hade det sannolikt varit en smal sak att säkra både relevanta väguppgraderingar, rälsbyggnation och att säkra tillgängligheten via en allmän trafikplikt till vår flygplats. 

Men nu är det inte den traditionella basindustrin vi driver och utvecklar, utan landets största och mest avancerade besöksnäringsdestination. Då hamnar frågan, plötsligt, i en annan dager. Vi ser ofantliga möjligheter för en fortsatt, och hållbar, utveckling i Sälenfjällen. Vi kommer att kunna anställa ännu fler medarbetare året runt och kommer att kunna locka ytterligare spetskompetens till våra företag. 

Få besöksorter kan mäta sig med Sälenfjällen vad beträffar möjligheter till att bedriva aktiv hälsofrämjande verksamhet för unga, medelålders och äldre besökare.

Vi kommer att kunna erbjuda en säker framtid med nytt boende och en prioriterad skola för dem som vill flytta till oss. Vi kommer att kunna utvecklas som destination tillsammans med dem som kommer hit.

Men då måste staten möta upp på samma sätt som man gör när den traditionella näringen kallar. Vi ser framför oss att staten:

Genomför nu planlagda väginvesteringar.

Beslutar om trafikplikt till Scandinavian Mountains Airport.

Stöder oss i våra satsningar på en ökad elektrifiering och vätgasdrift/produktion.

Bistår oss i etableringen av järnvägen från Malungsfors fram till Sälen. 

Stefan Sjöstrand, VD SkiStar AB

Tomas Berg, Destinationschef SkiStar Sälen

Johan Thorn, VD Stöten i Sälen AB

Gustav Eriksson, VD Kläppen Ski Resort AB

Gunnar Lenman, vd Scandinavian Mountains Airport 

Anders Bjernulf, VD Destination Sälenfjällen 

Hans Unander, KSO Malung-Sälens kommun

 

 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?