ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Agneta Broberg: 67-årsregeln är diskriminerande

  • Agneta Broberg. Foto: Tomas Gunnarsson

DEBATT. En uppgörelse om höjd pensionsålder tycks vara nära förestående. I anslutning till detta talas också om att höja 67-årsregeln i Lagen om anställningsskydd, Las, från 67 till 69 år. Men att enbart höja åldern i Las innebär fortfarande att en av staten sanktionerad diskriminering tillåts fortsätta, utan hållbara skäl. För att stoppa diskrimineringen måste regeln, i sin nuvarande utformning, slopas.

 

 

Det talas alltså både om en höjning av den ålder då den enskilde kan börja ta ut pension, och den åldersgräns i Las som möjliggör för arbetsgivaren att säga upp en anställd utan saklig grund. För mig som diskrimineringsombudsman är det den senare som är problematisk. 67-årsregeln kom från början till som en möjlighet för arbetsgivare att avsluta en anställning utan att behöva hänvisa till bristande prestationer. Att säga upp en anställd med hänvisning till den uppnådda åldern ansågs alltså som ett mer värdigt slut på arbetslivet.

Jag har många gånger påpekat att 67-årsregeln är diskriminerande, men det betyder inte att den är förbjuden eftersom EU:s rättsordning tillåter undantag från förbudet om skälen är tillräckligt starka. EU-domstolen konstaterade i ett mål 2011 (Hörnfeldt mot Posten Meddelande AB, C-141/11) att regeln var tillåten och att Sverige utan hinder av förbudet mot åldersdiskriminering kunde fortsätta att använda regeln. De skäl som då anfördes av regeringen var dels det ovan nämnda, alltså att möjliggöra ett värdigt avslut på ett långt arbetsliv, dels att ”tvångspensioneringen” av äldre möjliggjorde för yngre att komma in på arbetsmarknaden.

Både värdighetsargumentet och det sysselsättningspolitiska argumentet brister i grunden. Forskning har visat att det i mångt och mycket är en myt att pensioneringar ger fler unga jobb.

Anders Forslund, professor i nationalekonomi, har i en analys för SNS konstaterat att fler äldre på arbetsmarknaden inte utgör ett hot mot ungdomars möjlighet att få arbete. Idén att det går att pensionera bort ungdomsarbetslösheten bygger alltså på felaktiga antaganden.

Och bland annat genom anmälningar till DO vet vi att det kan upplevas som minst lika kränkande att inte bli bedömd som den individ man är utan att bli av med sitt arbete enbart för att man uppnått en viss ålder.

67-årsregeln måste alltså avskaffas, och att enbart höja åldersgränsen löser inte problemet med regelns diskriminerande utformning. Att införa en höjd åldersgräns innebär enbart att man skjuter problemet framför sig.

Grunden för arbetsgivares möjlighet att säga upp arbetstagare på grund av ålder ska bygga på individens prestationer. Att bli uppsagd för sin ålder är inget annat än diskriminering.


Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer