1515
Annons

AF-reformen drabbar de fattiga och kommunerna

DEBATT. Arbetsförmedlingens tillkortakommanden används nu som förevändning för att slå sönder välbeprövat arbete med stöd i forskning. Kommunernas kostnader för försörjningsstöd kan väntas öka kraftigt till följd av den reform som Martin Ådahl (C) ligger bakom, skriver Vänsterpartiets Ulla Andersson och Ali Esbati.

REFORMIST. Martin Ådahl har bestämt sig, det nyliberala tankegodset ska förverkligas. Detta trots att partikamrater försöker få honom att förstå att kommersiella bolag har få incitament att etablera sig i kommuner i lands- och glesbygd, skriver Ulla Andersson och Ali Esbati.
REFORMIST. Martin Ådahl har bestämt sig, det nyliberala tankegodset ska förverkligas. Detta trots att partikamrater försöker få honom att förstå att kommersiella bolag har få incitament att etablera sig i kommuner i lands- och glesbygd, skriver Ulla Andersson och Ali Esbati.Foto:Janerik Henriksson/TT
Ulla Andersson.
Ulla Andersson.Foto:Jessica Gow/TT
Ali Esbati.
Ali Esbati.Foto:Lise ≈serud / TT

När nyliberala dogmer som sedan länge borde vara kastade på historiens sophög i stället får styra svensk politik och förvaltning, då blir det ofta kaos. 

Det är precis det som nu sker med Arbetsförmedlingen. Januarikamraterna – regeringen med S och Mp, med Centerpartiet och Liberalerna som förvirrade vägvisare – skyfflar runt ansvaret utan att vilja kännas vid sina egna handlingar och positioner. 

Å ena sidan är allt M- och KD-budgetens fel, trots att 73-punktsgänget kunde ha lagt tillbaka bortdragna pengar i sin vårändringsbudget. Å andra sidan är det generaldirektörens fel. Och nu verkar det bli kommunernas fel. 

Minst ansvar av alla tar huvudarkitekten bakom hela ödeläggelsen, Centerpartiets Martin Ådahl, som ser det som sin uppgift att nedsänka verklighetsoberoende ekonomiska teorier till den trista verklighet där handläggare och arbetslösa envisas med att vara människor av kött och blod.

De exempel från verkligheten som Ådahl lite motvilligt lyfter fram till stöd för de servettskisser som nu har blivit regeringspolitik, är hämtade från länder med helt andra system för arbetsmarknaden (England, Australien). Men också där dras systemen med stora bekymmer när arbetslösa gjorts till en handelsvara i enlighet med nyliberala principer. 

Politisk ideologi styr nu hela omstöpningen av Arbetsförmedlingen. Forskning, erfarenhet och insikter om konsekvenserna tycks inte bita på upphovsmannen. Att de borgerliga redan under Reinfeldt-åren prövat ett liknande system med katastrofala följder, verkar inte avskräcka från att driva igenom experimentet i full skala. 

Alla problem som påtalas ska få sin lösning genom marknadsmekanismer och olika former av ”kontrollsystem”, som riskerar bli groteskt dyra och byråkratiska.

Bristerna hos Arbetsförmedlingen har varit många. Ironiskt nog har många av dem skapats av politisk klåfingrighet, detaljstyrning och den politiska viljan att bygga kontrollsystem i stället för att lägga all kraft på att få människor in i arbete.

Nu används dessa brister som förevändning för att också slå sönder välbeprövat arbete med goda resultat och stöd i forskning. Professionella handläggare kastas bort som om deras arbete och resultat inte hade något värde alls. 

Martin Ådahl har bestämt sig. Oavsett vad priset blir så ska hans nyliberala tankegods förverkligas. Normalt beredningsarbete verkar inte styra arbetet. Hans partikamrater och andra försöker få honom att förstå att kommersiella bolag kanske inte är så intresserade av att etablera sig i kommuner i lands- och glesbygd.

Det är de arbetslösa, särskilt de som står långt från arbetsmarknaden, som kommer i kläm när arbetsförmedlingens olika insatser dras in. Men också kommunerna, vars kostnader för försörjningsstöd kan väntas öka kraftigt. I Malmö räknar man exempelvis med ökade kostnader på 140 miljoner kronor. 

Människor ska alltså tvingas bort från arbetsmarknadspolitiska insatser och statliga försäkringssystem, för att i stället tvingas in i behovsprövade stöd på lägsta nivå. I Sandviken beräknas hundratals färre få stöd och hjälp av kommunen och Arbetsförmedlingen. 

Drygt 130 av landets lokala kontor försvinner, ett stort antal redan denna höst. Men inte heller det vill Ådahl ta ansvar för, trots att det är hans parti som förhandlat den budget som styr myndigheten. 

I nuläget verkar Martin Ådahl och Liberalernas Gulan Avci slåss om hur kommunerna likväl ska påföras ansvar när arbetsförmedlingens insatser försvinner. Dogmen om att ett LOV-system ska införas kvarstår. Nu verkar det innebära att kommunerna i så fall måste bilda bolag som ska konkurrera med de privata om statens pengar för insatser för arbetslösa. 

Insyn, transparens, att det är skattemedel vi pratar om, verkar ingen av dem bry sig om. Privatiseringen är det centrala.

Detta är en nationell skandal. Ansvarskänslan och samhällsanalysen väger lätt när man som Martin Ådahl har bepansrat sig bakom de nyliberala dogmerna.

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V) 


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga.

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan.

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor.

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven 

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav.

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa.

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget.

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor.

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut.

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?