ABB: Utvisa inte våra experter

DEBATT. Nu har även ABB drabbats av problemet att experter som arbetar på svenska företag utvisas på grund av smärre misstag. Sverige är i starkt behov av arbetskraft och det behövs en amnesti för arbetskraftsinvandrare som efter flera år i Sverige drabbas av utvisningsbeslut, skriver ABB Sveriges vd Johan Söderström.

Johan Söderström, vd, ABB Sverige
Johan Söderström, vd, ABB Sverige

ABB ABB +0,24% Dagens utveckling ser att industrins konkurrenskraft mer än någonsin är beroende av Sveriges förmåga att attrahera talanger, oavsett om det sker från den lokala eller den globala arbetsmarknaden. Det är därför djupt oroande att Sverige utvisar arbetskraftsinvandrare på grund av smärre misstag.

Förfarandena innebär såväl personliga tragedier för de individer som utvisas, som ett hinder för de företag som är beroende av en väl fungerande arbetskraftsinvandring för att bedriva konkurrenskraftig verksamhet i Sverige.

ABB vill därför uppmana regering och riksdag att införa en amnesti för de arbetskraftsinvandrare som efter flera år i Sverige drabbas av utvisningsbeslut.

Vi kan konstatera att arbetsmarknaden som vi känner den är på väg att transformeras. Sverige är i starkt behov av arbetskraft, speciellt inom teknik- och innovationsområdena där vi verkar.

Samtidigt nekar Migrationsverket varje månad flertalet högutbildade arbetskraftsinvandrare ett förlängt arbetstillstånd, oftast på grund av smärre administrativa misstag kopplade till den enskilda individens första tid i Sverige, innan alla obligatoriska försäkringar tecknats och personnummer delats ut.

Nu har även ABB drabbats, och för oss är detta djupt oroande. Vi har be- hov av att söka talanger från hela världen, och de vi letar efter har möjlighet att få jobb i stort sett var som helst.

Arbetskraftsinvandringsreformen från 2008 gjorde det lättare för icke-europeiska medborgare att invandra till Sverige för att arbeta. Lagstiftningen är tänkt att underlätta invandring för att stödja arbetslivet där det råder kompetensbrist. För fyra år sedan skärptes lagen, i syfte att komma till rätta med oegentligheter kopplade till arbetskraftsinvandringen. En olycklig förändring som då gjordes var att per automatik avslå ansökningar om arbetstillstånd ifall förutsättningarna inte var uppfyllda. Med detta togs steg bort från lagens syfte, att främja arbetskraften. Någon helhetshänsyn tas inte heller, och inga skälighetsbedömningar görs.

Migrationsverkets tillämpning av lagen har varit att minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtalsvillkor rörande lägstalön, försäkringar eller semester automatiskt leder till utvisning.

Handläggningstiderna är långa och komplicerade, för såväl nya ansökningar som förlängningsansökningar. Det finns förbättringspotential i samarbetet mellan olika myndigheter som tillhandahåller servicefunktioner för nyanlända. Skatteverket som ansvarar för personnummer, Försäkringskassan som ansvarar för de obligatoriska försäkringssystemen, och Migrationsverket som ansvarar för arbetstillstånden, saknar i dag kompatibla system.

Migrationsverket har ingen servicefunktion som kan bistå framför allt små och medelstora företag som saknar stora HR-avdelningar att undvika att göra de misstag som nu drabbar arbetskraftsinvandrarna och leder till utvisningsbeslut.

Dem vi talar om är människor, individer, som kommit till Sverige med hopp om en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De kommer hit då de fått ett jobberbjudande. De rotar sig, lär sig svenska, arbetar, betalar skatt och bidrar till samhället. De får nya vänner, deltar i det svenska föreningslivet, bygger en framtid för sina barn. Barnen, som i många fall är födda i Sverige, talar ofta bättre svenska än sitt ursprungliga modersmål.

Enligt regeringen har domstolarna tolkat lagstiftningen på ett sätt som inte går att hantera för myndigheter eller enskilda individer. Regeringen föreslog därför 2017 förändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse.

I december i fjol kom två vägledande domar från Migrationsöverdomstolen, där Migrationsverkets strikta praxis underkändes och där två utvisningsbeslut bedömdes vara felaktiga. Det råder dock stor osäkerhet kring hur lagen tolkas och praxis tillämpas.

Riksdagen har även gett regeringen i uppdrag att komma med ett förslag på hur arbetskraftsinvandrare inte ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som villkorar arbetstillståndet. Detta har utretts i Regeringskansliet men någon proposition finns ännu inte på riksdagens bord.

Vi vill därför väcka frågan om en amnesti för dem som drabbas av utvisningsbeslut innan regeringen lägger en proposition, riksdagen fattar beslut och lagen träder i kraft. Det är helt orimligt att kompetensutvisningarna får fortgå och att smärre misstag leder till utvisningsbeslut flera år senare.

Riksdagen har nyligen röstat för lagen om att de unga ensamkommande som uppgav att de var under 18 år när de kom till Sverige 2015, men fick avslag på sin asylansökan, ska få en chans att stanna i Sverige för att genomföra gymnasiestudier.

Kan regeringen föreslå och riksdagen rösta för amnesti för ensamkommande, borde det inte vara svårt att ta fram en liknande amnesti för dem som nu riskerar kompetensutvisning.

Vi vill driva på en utveckling som stärker Sverige i konkurrensen mot omvärlden och bidrar till ökad svensk välfärd. Vi hoppas att fler vill följa oss.

Johan Söderström, vd, ABB Sverige


Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till debatt@di.se. Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?