100 000-tusentals jobb hotas i tjänstesektorn

Regeringens förslag om korttidsarbete för företag som drabbas av Coronakrisen kommer tyvärr inte att fungera i de branscher där verksamheten helt upphört. Företag måste få möjlighet att permittera anställda helt en tid. Annars kommer det att bli konkurser och massuppsägningar, skriver Marcus Kristiansson, Thomas Erséus och Andreas Åström från arbetsgivarorganisationen Almega.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.
Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.Foto:Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319

Fredagen den 20 mars beslutade Volvo Cars att stänga sin produktion i Sverige. Tidigare i veckan beslutade även Scania att stänga sina fabriker i Sverige. Coronakrisen har nu nått industrin på allvar och kommer därmed att slå hårt mot bland annat tekniska konsulter, IT-företag, bemanningsföretag, facility management-leverantörer och andra viktiga tjänstebranscher som tillsammans med industrin bär upp den svenska exporten. 

Detta tvärstopp i verksamheten riskerar att leda till att livskraftiga företag går i konkurs och kritiska investeringar går förlorade. Kompetenta medarbetare i produktiva verksamheter riskerar att sägas upp och hamna i långvarig arbetslöshet.

Regeringens förslag om korttidsarbete, där arbetstiden kan reduceras med upp till 60 procent och arbetsgivaren och staten delar på kostnaden, kan fungera för många företag. Volvo kommer, enligt uppgifter i media, att använda denna lösning för sina medarbetare. Korttidsarbetet fungerar däremot inte för personalintensiva företag vars efterfrågan utan förvarning helt upphört. 

De senaste decennierna har outsourcingen av industrins produktion till underleverantörer inom tjänstesektorn ökat kraftigt. Det handlar bland annat om teknikkonsulttjänster, IT-konsulttjänster, ekonomiska och juridiska konsulttjänster och olika typer av supporttjänster. När industrier stänger riskerar många av dessa företag att snart stå helt utan arbete och intäkter. För dem kommer inte korttidsarbetet att fungera. Utan intäkter kan inte ett tjänsteföretag betala halva lönekostnaden som korttidsarbetet i nuvarande form kräver.

I många länder, exempelvis Finland, kan de drabbade företagen istället permittera sin personal helt. Arbetsgivarna betalar inte ut lön under permitteringen istället får arbetstagarna ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under tiden.

Vi har sett stora varsel om uppsägningar i besöksnäringen under den senaste veckan. Almegas telefonjour får nu varje dag hundratals samtal från tjänsteföretag i en rad andra branscher som har mycket stor, ofta total, arbetsbrist och behöver säga upp sin personal. Företagen vill rädda sin verksamhet och sina medarbetares jobb, men ser ingen annan utväg när intäkterna försvunnit.

Almega kräver att regeringen skyndsamt – inom en vecka - inför ett system som gör det möjligt för företag i drabbade branscher att permittera sin personal helt och hållet under dessa exceptionella omständigheter. Anställningen för den anställde i företaget består, men staten bör ta hela ansvaret för medarbetarna genom att ge dem rätt till arbetslöshetsersättning.

Om företag som idag inte har någon verksamhet och snart inga intäkter inte får denna möjlighet att omedelbart anpassa sina kostnader och rädda verksamheten riskerar det att leda till att 100 000-tals arbeten går förlorade och 1000-tals företag går i konkurs. Dessa företag och arbetstillfällen måste säkras, inte minst då de kommer att vara kritiska för att näringslivet och samhället i stort så snabbt som möjligt ska kunna komma tillbaka när vi väl är igenom den akuta situationen med Corona.

Marcus Kristiansson, ordförande Almega

Thomas Erséus, vd Almega

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega


Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från VerizonAnnons

Kompetenserna för en digital arbetsstyrka

Sedan i början av året har sättet vi lever och arbetar på förändrats dramatiskt och de flesta skulle nog säga att vi nått paradigmskifte, speciellt när det kommer till företagens digitala arbetsmiljö. Från att ha varit ett bekvämt alternativ för några få, har distansarbete blivit en nödvändighet för många, nästan över en natt.

Upptäck hur du kan leda arbetet annorlunda på framtidens arbetsplats.

Att skapa en hybrid arbetsmiljö där fysiska och digitala platser kombineras är själva kärnan i rekommendationerna i en färsk rapport från Harvard Business Review Recreating Work as a Blend of Virtual and Physical Experiences.

Samverkan mellan människa och maskin

Att använda ny teknologi för att öka effektiviteten är vettigt, men det är bara ena sidan av myntet –i framtiden handlar det om att se till att människor och maskiner samverkar. Det är en av anledningarna till att allt fler företag prioriterar de anställdas kompetensutveckling.

Hur bygger du då denna ”nya arbetsstyrka” på distans? Hur hanterar du utmaningarna med distansarbete? Hur infriar du de anställdas förväntningar på en flexibel arbetsplats samtidigt som du tillgodoser behovet av fysisk interaktion och kreativa dialoger mellan kollegor? En annan viktig fråga är vilka kompetenser arbetsstyrkan behöver för att vara framgångsrik i den nya digitala miljön? Detta är några av de frågor som framtidens ledare funderar på just nu.

Emotionell intelligens viktigare än tekniska intelligens

I den senaste rapporten från Verizon Business på ämnet framtidens arbete säger 66 % av seniora chefer att det är avgörande att införa ny teknologi. Samtidigt är det ännu fler som ser emotionell intelligens och social kompetens som nyckelfaktorer för framgång.

”När företagsledare skapar framtidens arbetsplats är den kanske mest kritiska uppgiften att se till att de anställda känner sig motiverade och involverade. Det är avgörande för att nå framtida affärsframgångar,” säger Fredrik Hallenborg, Nordenchef på Verizon Business. ”Här är det viktigt att stödja de anställda i sin personliga och professionella utveckling. Våra resultat visar att kompetensutveckling är ett nyckelområde bland 75 % av cheferna som tillfrågades. De anser också att digitala kompetenser har blivit ännu viktigare efter att pandemin slog till. Pandemin har även tvingat oss att inse att vi behöver hantera problem med smidighet och anpassningsförmåga samtidigt som vi lär oss att hantera affärsrisker utifrån vad som är rimligt och på ett sätt som gör att företaget utvecklas även under de nya omständigheterna.

Rapporten visar också att precis över tre fjärdedelar (76 %) nämner anpassningsförmåga som en nyckelkompetens tillsammans med problemlösning (72 %) och riskhantering (72 %).

En framtidsblick

Det viktigaste vi tar med oss från rapporten är att företag inte har råd att endast fokusera på det som händer idag. Det tydliga budskapet från de tillfrågade i undersökningen är att bättre tekniska kunskaper, att investera i människor och att samtidigt förändra arbetskulturen inte bara kommer göra företag mer robusta, det kommer att göra dem mer lönsamma i framtiden.

”Ledare behöver fundera på vad företaget har gjort bra och var det finns utrymme för förbättring, vilka nya rutiner de kanske vill behålla, och vilka initiativ de vill ska fortsätta, stanna av eller införas”, säger Fredrik Hallenborg. ”Slutligen, och än viktigare, behöver de gå från ord till handling kring hur dessa punkter kan kommuniceras, artikuleras, aktiveras eller vävas in i organisationen så att de är redo när krisen klingat av, för att påskynda återhämtningen. De som gör denna transformation på ett genomtänkt sätt och sätter sina anställda i första rummet, kommer att vara bäst rustade för framgång.

Framtidens arbete kommer inte bara drivas av ny teknik. Kulturen ute hos organisationerna och de kompetenser de anställda har kommer att vara precis lika avgörande för en framgångsrik digital transformation.

Om the Future of Work-rapporten

Rapporten, som producerades i två omgångar, identifierar fyra viktiga, sammankopplade dimensioner som chefer ombads att rangordna: teknologi, kompetens och beteende, ledarskap och nya sätt att arbeta på. I januari i år tillfrågades 1 102 seniora chefer i olika sektorer och geografiska områden om deras åsikter. När pandemin kom, utförde forskarna en andra undersökning bland 664 seniora chefer för att bedöma om det fanns förändringar bland åsikterna. 

För mer information om rapporten och för att läsa mer om vilka kompetenser som behövs för den digitala arbetsstyrkan, besök vår hemsida här. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?