Annons
Innehåll från WorkivaAnnons

Nya regler sätter stopp för greenwashing

Nu måste 50 000 europeiska bolag integrera sin hållbarhetsrapportering med den finansiella. 

– Det här går inte att hantera med gamla manuella rutiner, konstaterar Bart van Praag, General Manager EMEA på Workiva.

Ny rapport: Så hanterar du ESG rapporteringen - den ultimata guiden

Nya regelverk ställer högre krav på företag att redovisa verksamhetens miljömässiga och sociala konsekvenser. EU:s nya förslag till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bygger på det befintliga ramverket Non-Financial Reporting Directive (NFRD) och omfattar alla börsnoterade företag i hela unionen.

Närmare 50 000 europeiska företag – till skillnad från 11 000 i dag – berörs av förändringen och många behöver ta fram nya processer för att samla in och verifiera icke-finansiella hållbarhetsdata. Men det är inte bara myndigheterna som höjt ribban. Även kapitalmarknaden har större fokus på hållbarhet i dag.

– Hållbarhet har klättrat upp i topp på investerarnas agenda och hur väl ett företag presterar på området kommer att påverka deras möjligheter att finansiera sig.

Det säger Andromeda Wood, Vice President of Regulatory Strategy på Workiva, en molnbaserad plattform som förenklar och kvalitetssäkrar insamling och delning av data som används i finansiell och hållbarhetsrelaterad rapportering.

Andromeda Wood, Vice President of Regulatory Strategy på Workiva
Andromeda Wood, Vice President of Regulatory Strategy på Workiva

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering speglar också en ny syn på hållbarhet som en integrerad del av ett företags verksamhet och som därför ska ingå i kvartals- och årsredovisningar.

– Direktivet framhåller att ”non-financial” är en ”tekniskt inkorrekt” term eftersom hållbarhet har en direkt påverkan på ett bolags finansiella resultat, påpekar Andromeda Wood.

Svårt att kvantifiera

Information som rör en verksamhets miljömässiga och sociala konsekvenser är till sin natur svår att kvantifiera. Den samlas dessutom in på många olika håll och uttrycks på olika sätt.

– Att samla in och aggregera denna data innebär en enorm utmaning ifråga om dataåtkomst och tillgänglighet. Mycket data är dessutom lagrad offline på lokala enheter, vilket gör det svårt att spåra och verifiera den, säger Bart van Praag, General Manager EMEA på Workiva.

Bart van Praag, General Manager EMEA på Workiva.
Bart van Praag, General Manager EMEA på Workiva.

Workiva möjliggör automatisering av datainsamling och delning inom organisationen. Och ny teknologi är nödvändigt för att många företag ska klara den ökade arbetsbördan, säger Bart van Praag.

– Det här är ett nytt område som inte går att hantera med gamla, manuella rutiner och verktyg som att mejla excel-ark kors och tvärs. Hållbarhetsdata måste systematiseras och behandlas lika rigoröst som finansiell information.

Andra nya krav från regleringsmyndigheter och revisorer är att företagen måste tagga all information i rapporteringen elektroniskt, via så kallad XBRL-taggning. Syftet är att underlätta maskininläsning och jämförbarhet, samt att informationen snabbare ska nå alla intressenter. 

Bart van Praag tror att de nya reglerna är bra för både företag, investerare och samhället i stort:

– De nya regelverken tvingar organisationer att bli mer transparenta i sin rapportering och de kan lättare benchmarka sig mot andra i samma bransch när alla tillämpar samma riktlinjer. Genom att se om sitt hus och strömlinjeforma sina interna processer för datainsamling kommer de ut starkare och får lättare att attrahera kapital och talang.

EU:s nya disclosure-förordning kommer att sätta stopp för en typ av hållbarhetsrapportering som vi sett allt för mycket av, avslutar Bart van Praag:

– Alltför många hållbarhetsrapporter har varit exempel på välpolerad och synnerligen selektiv storytelling från företagens sida, fyllda med bilder av lummig grönska och hårt arbetande volontärer. Det behöver inte vara osant, men det är sällan hela sanningen…

Webinar för koncernredovisare 23 mars: 5 tecken på en ineffektiv årsredovisningsprocess 

 

FAKTA

Det här är Workiva. Workiva är en molnbaserad plattform som används av 4 100 företag världen över – däribland 80 procent av Fortune 500-bolagen i USA. Workiva förenklar och kvalitetssäkrar insamling och delning av data som används i ekonomisk och hållbarhetsrelaterad rapportering.

 

Mer från Workiva

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Workiva och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera