Annons
Innehåll från WorkivaAnnons

EU-direktiv höjer hållbarhetsribban

Henrik Sandin är ESG-specialist på Workiva.
Henrik Sandin är ESG-specialist på Workiva.

Den kommande standardiseringen för redovisning av hållbarhetsdata sätter stopp för greenwashing och ökar transparensen. Företagens kreditvärdering och finansieringskostnader påverkas. Hur redo är du?

Läs mer om Workivas plattform för finansiell- och hållbarhetsrapportering här.  

1 144 kvantitativa och kvalitativa datapunkter inom 82 områden som har betydelse för ett företags hållbarhet. Allt ska taggas elektroniskt, rapporteras enligt en gemensam standard och granskas av en oberoende revisor. Det är något av vad som krävs 2024, när EU:s nya redovisningsdirektiv CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ska omsättas i praktiken.

Men hur redo är näringslivet?

– CSRD påverkar såväl stora börsnoterade företag som mindre och medelstora företag, och innebär en stor omställning för många. Hållbarhetsrelaterad information ska behandlas lika stringent som finansiell information, säger Henrik Sandin, ESG-specialist på Workiva och tidigare riskrådgivare på Deloitte.

Workiva är en molnbaserad plattform som effektiviserar och förenklar insamling och hantering av finansiella och icke-finansiella data för års- och hållbarhetsredovisningen. EU:s nya rapporteringsstandard ESRS, European Sustainability Reporting Standards, är en följd av CSRD.

Affärsmodellens resiliens

En fullständigt integrerad redovisning av ekonomisk och hållbarhetsrelaterad information är målet. Och ambitionsnivån är hög. Så kallad dubbel materialitet är en hörnsten i ESRS. Det innebär att företaget ska beskriva hur verksamheten påverkar omgivningen och vice versa; hur omgivningen påverkar verksamheten. Även affärsmodellens resiliens och förenlighet med omställningen till en hållbar ekonomi och 1,5-gradersmålet ska redovisas.

– Syftet är att säkerställa att det finns jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information angående bolagens hållbarhetsarbete. Och att koppla den övergripande hållbarhetsrapporteringen till kommande krav enligt EU:s gröna giv, bland annat taxonomin och disclosure-förordningen, säger Henrik Sandin.

Krävande, ja, men bättre genomlysning som kommer att löna sig för de företag som tar hållbarhet på allvar, tillägger han:

– Resultatet kommer att påverka kreditvärdering, finansieringskostnader, rykte och mycket annat. De företag som är på rätt väg kommer att premieras, de som inte är det kan komma att straffas av marknaden.

Att vara på rätt väg innebär att ta fram och kommunicera en omställningsplan för de områden där man ännu inte är i mål, till exempel vad gäller utsläpp eller mångfald.

Full insyn och jämförbarhet

Både institutionella investerare och pensionssparare kräver idag full insyn och jämförbarhet på hållbarhetsområdet. Banker och andra långivare vill att lån till hållbara företag och gröna projekt ska utgöra en större andel av portföljen.

– Klimatrisken måste bedömas på samma sätt som andra risker, såsom kreditrisk. Banken måste ha tillgång till jämförbara och verifierade hållbarhetsdata för att kunna göra det. ESG-faktorer spelar in i prissättningen av krediter. Institutionella investerare måste visa vad de investerar i, pensionsbolagen och ytterst spararna sätter ökad press på dem.

Hur ska då ett företag anpassa sig till de nya kraven?

– Börja med att titta på de två områden som är obligatoriska inom ESRS: Klimatpåverkan och materialitet. Du måste veta var du står och vad som återstår. Vilka data kommer att behöva samlas in, vilka ska göra det, och hur ser processerna för det ut? Om man inte vet vad man ska rapportera vet man inte vilka processer som behövs för att samla in relevant data.

Förenklar samarbetet

En sak är säker. Betydligt fler medarbetare inom och utanför organisationen kommer att vara inblandade. Ett sätt att förenkla samarbetet och samtidigt hålla koll på att obligatorisk information samlas in är att använda en molnbaserad plattform.

– Workivas plattform möjliggör en process för både klimat- och hållbarhetsrelaterad rapportering och finansiell rapportering som går att lita på. Och som möter befintliga och kommande krav i olika regelverk och rekommendationer. Att plattformen tillhandahålls som Software as a Service innebär att den alltid är aktuell och uppdaterad, säger Henrik Sandin och tillägger:

­– En stor fördel med Workivas molnplattform är att ändringar av rapportdatan sker i realtid och därmed blir direkt synliga för alla involverade. På Workiva-plattformen finns de stora ramverken inbyggda och information om vilka uppgifter som ska lämnas för olika rapporteringsändamål.

Just nu ligger ett förslag till ESRS från EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) på kommissionens bord. 

­– Syftet med att utveckla en standard är att hållbarhetsrapporterna ska vara jämförbara och hålla hög kvalitet, avslutar Henrik Sandin.

Vill du veta mer om CSRD? Registrera dig till vårt webinar den 24 januari. Läs mer här 

 

Mer från Workiva

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Workiva och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera