Hoppa till innehållet

Annons
Innehåll från VEÅAnnons

Svenska sågverk blir leverantörer av el – tack vare biokraft

Sverige ska bli en fossilfri ekonomi 2050 och fram till dess kommer elbehovet att fördubblas. Svenska sågverk kan bidra till det cirkulära samhället och samtidigt vända ökande elpriser till en egen fördel genom att installera biokraft.

Sågverk som får stora delar av sitt elbehov tillgodosett av egna restprodukter och dessutom intäkter genom att tidvis sälja överskott av el till det allmänna elnätet – är det möjligt? Javisst. Tack vare ett samarbete mellan, i branschen välkända, teknikföretag som erbjuder robusta, kompakta och kostnadseffektiva kraftvärmeanläggningar. Dessa omvandlar sågverkens restprodukter till värme och el. Lösningen bygger på beprövad teknik och lång erfarenhet av att tillgodose sågverk och andra med ång- och hetvattenanläggningar. Det nya är att man nu adderar en elalstrande ångturbin till systemet, vilket gör att man kan leverera energi inte bara i form av värme, utan även elektricitet.

– Vi är tre företag som har samarbetat i tjugotalet år. Nu använder vi de komponenter vi är vana vid att leverera och lägger till en ångturbin i anläggningen. Vi tar omvägen att producera lätt överhettad ånga till ångturbinen. Turbinens generator producerar el och kondensatet från turbinen blir hetvatten till sågverkets torkar, berättar Thomas Claesson, försäljningschef på VEÅ, ett av företagen bakom lösningen.

”Alla måste dra sitt strå till stacken”

VEÅ – en panntillverkare från Sävsjö – har funnits sedan 1935. Deras partners i projektet – Saxwerk och IPAR – levererar bränslehanteringen och ugnen respektive styr- och övervakningssystemet. Ytterligare en viktig komponent i systemet är ångturbinen från M+M, en tysk turbinleverantör som utvecklat och byggt turbiner för ånga och elutbyte sedan 1995. De gör ett tiotal leveranser årligen och har flera referensanläggningar i Sverige

Thomas Claesson menar att det finns många fördelar med egen elproduktion.

– Det är inte bara en fråga om lönsamhet och ekonomi. Det innebär även trygghet och oberoende. Dessutom visar företagen som installerar vår anläggning att de vill bidra till en hållbar framtid. Regering och riksdag har slagit fast att vi ska bli en fossilfri ekonomi år 2050 och fram till dess kommer elanvändningen att fördubblas jämfört med idag. Då måste alla dra sitt strå till stacken, fortsätter han.

Sågverk – en idealisk plats för biokraft

Målgruppen är alla större sågverk – både privatägda och i koncern – men även kommuner som vill satsa på fjärrvärme.

– Anledningen till att just svenska sågverk är så lämpliga för biokraft är att de har ett stort och kontinuerligt behov av tillgång till säker och stabil el. Samtidigt har de eget, förhållandevis billigt, lagringsbart bränsle i form av flis och sågverksrestprodukter. De ställer också krav på robust produktionsutrustning. Vi har tagit fram två koncept med panneffekt 20MW och 12MW, berättar Thomas. 

Massor av fördelar med egenproducerad el

Mer biokraft – bland annat hos sågverken – stärker Sverige ytterligare i klimatomställningen.

– Med den här typen av innovationer och ny teknik kan vi skapa fler jobb och bidra till en starkare välfärd. Biokraft ger förnybar och klimatneutral elproduktion och kan produceras nära användarna vilket överbryggar problemet med överföringskapacitet. Sågverk som kostnadseffektivt producerar egen el blir oberoende och vänder ökande elpriser till en egen fördel.

Om VEÅ
Kraftvärmeanläggningen som beskrivs i artikeln levereras av en grupp teknikföretag. Det är VEÅ, som tillverkar ångpannan och hetvattensystemet, Saxwerk som står för bränslehantering och ugn samt IPAR som levererar styr- och övervakningssystemet. VEÅ och IPAR ingår i Nibekoncernen. 

Du hittar mer information på www.vea.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med VEÅ och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera