ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Innehåll från Vattenfall

Hur miljövänliga är elbilar egentligen?

Elbilar framhålls ofta som lösningen på utsläppen från våra transporter.
Samtidigt riktas kritik mot hur batterierna framställs och att elbilar därför inte alls är så miljövänliga som vi tror.
Så vad gäller egentligen? Vi tog hjälp av en expert för att reda ut.


Se Vattenfalls klimatcoach förklara varför elbilar är ett bättre alternativ

 Marknaden för elbilar ökar och utvecklingen går hela tiden framåt vad gäller räckvidd och prestanda. Priset på elbilar går också ner och inom bara några år spås vi ha nått ett läge där kostnaden är den samma för en elbil som för motsvarande bil med förbränningsmotor. Biltillverkaren Volkswagen säger exempelvis att det kommer att ske 2020 och många experter tror att det kommer att bli en brytpunkt för genombrottet av elbilar.

 Men hur miljövänliga är elbilar egentligen? Det är en fråga som har lyfts fram de senaste åren.

En bild som sprids är att det inte spelar någon roll för klimatet om man kör en elbil eller inte, eftersom batteritillverkningen släpper ut så mycket koldioxid. Men den bilden är felaktig och bygger på undersökningar med gammal data, menar Per Holmberg, senior forskningsingenjör på Vattenfall.

– Batteriutvecklingen går med rasande fart. De batterier som satt i gårdagens elbilar är redan föråldrade. Om du jämför data från 2015 med dagens bästa batterier har energiåtgång och därmed koldioxidutsläpp halverats. Om tillverkningen av batterierna sen sker med fossilfri el så blir bilden ännu bättre.

 Elbilar är ett bättre alternativ
Om man tittar på elbilars klimatpåverkan ur hela deras livscykelperspektiv framgår det tydligt att elbilar redan i dag är ett bättre alternativ än bilar med förbränningsmotor.

Det som faktiskt har allra störst påverkan på miljön är vad du laddar batteriet med.

– Om du tar svensk elmix till exempel blir utfallet väldigt positivt eftersom vi har i princip helt fossilfri el från sol, vind, vatten och kärnkraft, säger Per Holmberg.

 En undersökning från Trondheims tekniska universitet visar att elbilar är ett bättre alternativ än bilar med förbränningsmotor så länge du inte använder enbart kolkraft i alla led av bilens livscykel.

 Förutom att minska koldioxidutsläppen har elbilar en annan stor fördel och det är den lokala miljön vilket är en allt viktigare fråga för städer. 

– Elbilar minskar utsläppen i luften lokalt och minskar bullret och skapar därmed en bättre stadsmiljö. Det är också viktiga aspekter, säger Per Holmberg.

 Mindre kobolt i batterierna


En annan kritik mot elbilar är materialen som används för att tillverka litiumbatterierna. I dag används kobolt, precis som i batterier till mobiltelefoner och datorer. Kobolt används för att få batterier med lång livslängd och stabilitet men materialet är kontroversiellt på grund av hur det framställs samtidigt som tillgången är begränsad. Men precis som utvecklingen går framåt för batteriernas effektivitet är det bara en tidsfråga innan vi får helt koboltfria batterier.

– De senaste Tesla-batterierna innehåller till exempel mycket små mängder kobolt. Man jobbar med andra metoder för att stabilisera batteriet och därmed minska mängden kobolt. Exakt hur är väl fördolda hemligheter i labben, säger Per Holmberg.

 Återvinningen kommer att öka
Mer effektiva batterier ger lägre priser på elbilar och som en konsekvens av det större volymer. Att volymerna ökar leder i sig till lägre kostnader men är även något som i framtiden krävs för att i högre grad kunna återvinna batterierna. Detta är en viktig utveckling  för att bilarnas livscykel ska få en ännu lägre klimatpåverkan.

– Det sker en återvinning i dag men den är ganska simpel, där man bara tar vara på vissa delar av batteriet. I dag finns det ännu ingen ekonomi i en fullständig återvinning eftersom volymerna är så små. Men de kommer att öka och därmed återvinning att öka, något som är ett måste för ett slutet kretslopp för materialen och säkerställa att råmaterialet räcker till.

 – Sammanfattningsvis vill jag bara understryka att elbilar redan i dag är ett bättre alternativ än bilar med förbränningsmotor, och att eftersom utvecklingen på batteritekniken går så fort så blir skillnaden hela tiden ännu större, avslutar Per Holmberg.

 Så når vi en miljon elbilar 2030

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Vattenfall och ej en artikel av Dagens industri

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies