1515
Annons
Innehåll från UCAnnons

”Hållbarhetsdata kommer att bli avgörande för alla bolag”

I takt med digitaliseringen och den gröna omställningen hamnar hållbarhetsfrågor allt högre på agendan. Detta gäller fler branscher, och inte minst inom kapitalets universum – bank- och finanssektorn – där det talas alltmer om hållbara investeringar och ESG-kriterier.  

ESG, som står för Environmental, Social och Governance, är mått på hållbarhet för verksamheter. I korthet handlar det om hur bolag agerar med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– Bolags hållbarhetsarbete har kommit att spela en allt större roll de senaste åren, och så kommer det att fortsätta. Omvärlden har fått en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågorna och dessutom politisk påtryckning som mynnat ut i direktiv. Är du inte ett hållbart bolag kommer du inte överleva på sikt, säger Jeanette Jäger, vd för UC vid Enento Group i Norden.

På senare tid har flertalet nya direktiv och lagstiftningar kring hållbara finanser tagits fram, bland annat EU:s taxonomin och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

– EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem om vad som är en hållbar investering. Lagstiftningen är ett redskap för att underlätta för investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. På så sätt följer alla bolag samma riktlinjer för att få kalla sig hållbara, säger hon.

Hållbarhetsrapportering för alla bolag 

I kölvattnet av nya direktiv om striktare hållbarhetsrapportering ökar marknadsefterfrågan på bättre hållbarhetsdata och mervärdestjänster. Jeanette Jäger menar att investerare jagar gröna investeringar och att ESG-data kommer att spela en vital roll för företags förmåga att klara sig framöver. De nya direktiven driver dessutom på mindre, onoterade bolag som – förr eller senare – kommer att behöva förhålla sig till hållbarhetskraven för att fortsätta vara relevanta.

– Vi vet sedan en tid tillbaka att hållbarhet är en lönsamhetsfråga. Kan du visa för dina investerare, kunder och arbetsmarknaden att du ”walk the talk” och levererar data på ditt hållbarhetsarbete gör du dig attraktiv. Vi kommer att se flera direktiv och lagstiftningar kring detta framöver, vilket får en ”spill over”-effekt på företag på alla nivåer inom näringslivet, även mindre och onoterade bolag som inte direkt omfattas av vissa krav.

ESG-rapport ska underlätta

För att få en bild av företags hållbarhet erbjuder UC en ESG-rapport med information baserad på data från olika affärsområden. Med rapporten som grund kan man göra hållbara och strategiska val för sitt företag, menar Jeanette Jäger. 

– Vår ESG-rapport är unik i sitt slag. På någon minut kan du beställa hållbarhetsdata om vilket aktiebolag som helst i Sverige, oavsett storlek och inte enbart noterade bolag. Den kan även tas på ditt eget bolag, vilket är bra om du exempelvis har mindre resurser att lägga på manuell rapportering. Har man inte redan börjat rapportera sin hållbarhetsdata, är det hög tid att man börjar nu, säger hon. 

Läs mer om UC:s ESG-rapport här 

Fakta:
Det nordiska affärsinformationföretaget Enento Group samlar in och omvandlar data till intelligens och kunskap som används i interaktioner mellan människor, företag och samhällen. Enento Group har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är Enento verksamma som UC, Proff och Allabolag. Läs mer om UC här.

Mer från UC

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med UC och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera