Annons
Innehåll från Tieto EvryAnnons

Vårdens framtid börjar och slutar med människor

Modern vårdutveckling handlar om att frigöra mer tid för människor. Därför måste också förändringarna börja där den unikt mänskliga kompetensen finns – hos vårdpersonalen.

En fungerande och effektiv vård är en central del i ett stabilt samhälle. Det är något som blir extra tydligt när trycket på vården är hårt. Och precis som i övriga delar av samhället handlar en stor del av utvecklingspotentialen inom vårdsektorn om digital teknik. Men förutsättningarna inom vården är unika, vilket kräver väldigt specifik kompetens och förståelse för att driva förändringen.

– Vården är redan digitaliserad. Nu gäller det för vårdens organisationer att förstå hur de ska ta digitaliseringen vidare så att både verksamheten och personalen får maximal nytta. Då behövs en brygga mellan IT och verksamhet. Någon som förstår båda sidorna och pratar samma språk som vårdpersonalen, säger Niclas Elverdam, verksamhetskonsult och förändringsledare på TietoEVRY, och som själv har en lång vårderfarenhet som specialistsjuksköterska inom akutsjukvården och chef i primärvården.

Han har stor förståelse för utmaningarna med att införa nya system i vården, oavsett om det handlar om nya arbetsmetoder eller IT-lösningar.

– De som utbildar sig till vårdyrken är inte alltid beredda på att de kommer att jobba med IT-system i den utsträckning som de sedan förväntas göra. Det kan göra att de ser det mer som ett nödvändigt ont än som arbetsverktyg som hjälper dem att göra sitt jobb bättre.

Men det betyder inte att de inte har viktig kunskap – tvärtom.

– Nyckel till att driva framgångsrik förändring inom vården är att lyssna på medarbetarna och involvera dem tidigt i processerna.

En vanlig fallgrop är att förändringar och nya system kommer från delar av organisationen som inte har tillräcklig kontakt med kärnverksamheten. Det gör att vårdpersonalen inte känner sig delaktiga och lyssnade på. Och det kan leda till system som inte används eller ens fungerar.

– Medarbetarna kan sin organisation bäst och har ofta bra idéer. Men de har sällan förutsättningar i sin vardag att genomföra de förändringar de ser behöver göras, säger Niclas Elverdam.

Och det är där som Niclas ser att han som konsult kan göra viktig skillnad. Genom att komma in med sin vårderfarenhet i kombination med kompetens inom förändringsledning, projektledning och kommunikation kan han och hans kollegor hjälpa till att förverkliga initiativ som personalen inte mäktar med i den vanliga verksamheten.

Inom sitt specialistområde akutsjukvården ser Niclas en tydlig utmaning framöver.

– Hög personalomsättning är ett stort problem för akutmottagningar idag så en avgörande sak att fokusera på är arbetsmiljön. Det är den som får personalen att stanna kvar. De som jobbar inom vården har valt yrket för att de tycker det är kul och intressant. Men de måste orka annars försvinner de. Och då är en god arbetsmiljö, fysiskt, psykiskt och digitalt, helt avgörande.

Och där finns goda möjligheter för de organisationer som kan kombinera digital teknik med djup kunskap om verksamheten.

Niclas Elverdam ser tre sätt som digital teknik kan hjälpa vården i stort att utvecklas framöver; artificiell intelligens, robotic process automation och digital process automation.

Artificiell intelligens används redan inom diagnostik och beslutsstöd men kan

också användas för att få ny förståelse för vårdens processer och var flaskhalsar eller förbättringsområden finns.

Robotic process automation, eller RPA, handlar om att automatisera repetitiva och tydligt definiera uppgifter för att frigöra tid för personalen.

Och digital process automation, DPA, går ut på att automatisera mer övergripande processer eller serier med uppgifter som är beroende av varandra.

– Tillsammans frigör dessa insatser tid för personalen att ägna sig åt patienterna, och för chefer och administratörer att ägna sig åt personalen. I slutändan blir arbetsplatsen mer attraktiv.

Att utveckla vården med människors kunskap och behov i centrum gör vardagen bättre för såväl patienter som personal.

Läs mer på tietoevry.com 

Om TietoEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet, med nordiska värderingar och ett nordiskt arv som styr framgången. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

Mer från Tieto Evry

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tieto Evry och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera