1515
Annons
Innehåll från TietoevryAnnons

It-experten: Data ska inte kunna användas som en affärstillgång utanför individens kontroll

Koncentrationen av digital makt till globala digitala jättar är ett hot mot den europeiska ekonomin och demokratin. När en molntjänst ligger på suverän mark under suverän jurisdiktion är datahanteringen skyddad mot externa intressen. Frågan om man kan lägga alla data i ett offentligt moln är mer aktuell än någonsin.

Läs mer om suveräna moln 

Den digitala tidsåldern har gjort data till en internationell handelsvara, och det är en större utmaning än någonsin att hålla personuppgifter skyddade. EU:s dataskyddsförordning GDPR har också visat sig otillräcklig på den globala marknaden. 

– I Europa vill vi trygga en respektfull behandling av medborgarnas personuppgifter så att data inte kan användas som en affärstillgång utanför individens kontroll. Men på de vanligaste digitala marknadsplatserna och sociala medieplattformarna ser det annorlunda ut. Amerikanska Cloud Act tvingar till och med amerikanska teknikföretag att på vissa villkor lämna ut data från molnet på begäran, säger Ronnie Rajalin på Tietoevry som implementerar molntjänster utifrån europeiska värderingar. 

Digital maktkoncentration medför många hot

Koncentrationen av molntjänster till stora tjänsteleverantörer gör många organisationer beroende av dessa datajättar, vilket äventyrar européernas självbestämmanderätt. Europeiska unionens lagar gäller inte amerikanska företag, och därmed överförs makten över den egna informationen till tredje part.

– I stället för lokal teknik investerar européerna stora summor i tjänster hos amerikanska företag i jakten på kostnadseffektivitet och den senaste tekniken. Stora aktörer har ett försprång på teknikmarknaden, eftersom utvecklingen av ny teknik kräver enorma investeringar. 

– Att testa ny teknik i marknadens framkant kan bli dyrt om det sker på bekostnad av säkerheten.

De senaste årens händelser har visat att Europa inte längre kan lita blint på externa aktörers marknadsföringslöften. 

– Maktrelationerna har förändrats, och många organisationer är utlämnade till de stora molnleverantörernas välvilja, eftersom de egna resurserna inte räcker till för att göra motstånd eller bevaka sina rättigheter. Av denna anledning behöver dataekonomin regleras för att skydda individens intressen. 

Den digitala tidsåldern har gjort data till en internationell handelsvara och skyddet av personuppgifter till en större utmaning än någonsin.
Den digitala tidsåldern har gjort data till en internationell handelsvara och skyddet av personuppgifter till en större utmaning än någonsin.

Målet är digital suveränitet

Som ett ledande nordiskt molnteknikföretag vill Tietoevry stärka den europeiska teknikkompetensen och utveckla ansvarsfull teknik, så att rättigheterna till informationen blir kvar hos ägarna. Tietoevry söker lösningen på datasäkerhetsutmaningarna och värnandet av integriteten i ett suveränt moln, där konfidentiella uppgifter hanteras helt och hållet inom Europas gränser. 

– Om det genomförs på rätt sätt kommer till exempel svensk data att behandlas enligt svensk lag i ett datacenter i Sverige, och utländska aktörer kan inte få tillgång till den ens via nätet. Det suveräna molnet ligger alltså på suverän mark och administreras som en helt egen ö, där man kan kringgå det öppna nätet vid behov.

I det suveräna molnet kan konfidentiell information behandlas på ett tillförlitligt sätt enligt en och samma lagstiftning, oavsett omständigheterna.

– Digital suveränitet kräver dock att även operativ data och metadata ligger på suverän mark. Som det är nu kan utländska tjänsteleverantörer ha ett datacenter i Sverige, men metadata förvaltas ändå på distans utanför svenska gränser. Om förbindelserna till Sverige bryts finns risken att uppgifterna inte längre är tillgängliga.

Reglering ger skydd

Gaia-X-projektet som startade 2020 ska förnya det europeiska ekosystemet där en gemensam värdegrund definierar standarderna för datadelning och infrastruktur.

– Målet för 2020-talet är att stärka it-sektorns kompetens och EU:s oberoende ställning i framtidens dataekonomi. Samtidigt utvecklar det strategiska programmet för det digitala decenniet en ny reglering av dataanvändningen med det yttersta målet att stärka européernas välbefinnande, hållbarhet och konkurrenskraft.

För att uppnå målet med regleringen krävs att organisationerna engagerar sig och har tillräcklig förståelse för data- och cybersäkerhet. Det är inte lätt att hänga med i den flerdimensionella regleringsdjungeln, och försummelser på grund av bristande kompetens kan bli dyrt. 

Inhemsk rådgivning 

Själva ansvaret kan inte läggas ut på entreprenad, men i sakkunniga händer kan riskerna med behandling och delning av data minimeras. Implementering av framtida regelskärpningar slukar resurser och det blir allt mer arbetskrävande att hänga med i den ständigt förändrade lagstiftningen. Tietoevry lättar bördan och svarar proaktivt på kundernas förändrade behov och löser även krävande molnbehov hos organisationerna.

– Som långsiktig partner är det vår uppgift att hitta en plats och en miljö för informationen som är anpassad efter kundernas behov utifrån den dataklassificering vi gör. Ytterligare ett begrepp som har blivit vanligt i den alltmer komplicerade miljön är multimoln, det vill säga en kombination av flera molntjänster. Det viktigaste är att molntjänsten ligger på den lämpligaste platsen när det gäller datasäkerhet och kostnader, säger Ronnie Rajalin. 

Läs mer om suveräna moln 

Mer från Tietoevry

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tietoevry och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera