Hoppa till innehållet

Annons
Innehåll från Tieto EvryAnnons

Bara 20 procent av all data nyttjas – en outtömlig resurs

Mängden data som omger oss är gigantisk. Trots det förblir så mycket som 80 procent av all industridata outnyttjad, enligt Europeiska kommissionen. Men nu ska nya lösningar göra det lättare att använda mer av informationen.

Läs mer om datasuveränitet och möjligheter inom dataekonomin 

För många industrier finns det ett stort dolt värde i data, som till skillnad från många andra resurser kan återanvändas i all oändlighet. Ändå är nyttjandegraden bristfällig. Ett skäl är att tekniken för att utvinna värdet ur datamaterialet inte används fullt ut, ett annat att lagar och förordningar för lagring och överföring av data förändras.

– Detta är något som de flesta branscher måste förhålla sig till. Oavsett om man driver en liten nätbutik med kunduppgifter, eller arbetar i en multinationell koncern, så blir tillgången till molnlagrad data allt viktigare, säger Wenche Karlstad, Head of Strategic Differentioation Program vid Tietoevry Connect.

En lösning på Privacy Shield-problematiken

Den så kallade Schrems-II domen från 2020 gjorde att ”Privacy Shield” inte längre är giltig som överföringsgrund för personuppgifter mellan europeiska och amerikanska myndigheter. Detta förstärkte behovet av digital suveränitet över både data och molntjänster, det vill säga rätten att äga data, bestämma var den ska lagras och vem som har kontroll över den.  .

De sektorer och branscher som påverkats mest är de som är mest reglerade, särskilt den offentliga sektorn, hälso- och sjukvårdssektorn och finanssektorn. Men i praktiken har domen påverkat alla företag som omfattas av GDPR och andra bestämmelser.

En lösning på den juridiska problematiken kan vara på väg då EU och USA nyligen nått en principöverenskommelse om en ny transatlantisk dataflödesförordning. Det banar väg för ett uppdaterat Privacy Shield-avtal. Samtidigt arbetar Europa med att stärka sin position på datafronten. Europeiska kommissionens datalag är ett initiativ som nu är ute på remiss.

2 700 miljarder svenska kronor i ökad BNP före 2028 

Syftet med datalagen är att göra fler uppgifter tillgängliga, samt reglera tillgången och användningen av uppgifter inom både den offentliga och privata sektorn. Lagen ska också stimulera ökad konkurrens genom datadriven innovation.

De nya reglerna förväntas leda till 2 700 miljarder svenska kronor i ökad BNP före 2028. De innehåller också kriterier kring hur molntjänster levererar sin beräknings- och lagringskapacitet utifrån hur dataekonomin byggs upp.  

Den ökade användningen av enheter med IoT-tjänster, Internet of Things, kommer exempelvis att generera en ökad mängd data under en kort tidsperiod. I smarta hem eller smarta kontor kan flera enheter ansluta till en och samma infrastruktur för att reglera ljus och värme baserat på förutsägbar data med hjälp av AI. 

En annan aspekt är att förbättra förutsättningarna för företag och konsumenter att konsumera molntjänster. Datalagen underlättar mer rättvis och öppen konkurrens mellan små- och medelstora företag och större aktörer. 

– Det kommer att bli lättare att byta mellan olika tjänsteleverantörer tack vare att begränsningarna för utbyte och utnyttjande av data mellan olika sektorer minskar. Samtidigt ska vi kunna lita på att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt, säger Wenche Karlstad.

Gaia-X-medlemskap

Tietoevry anslöt sig nyligen till Gaia-X, ett europeiskt partnerskap som syftar till att skapa ett enhetligt ekosystem för moln- och datatjänster i enlighet med europeisk lagstiftning. 

Tanken är att ett gemensamt digitalt ekosystem som självregleras av medlemmarna - med principer om öppen källkod – ska stimulera delning och tillväxt i en bred miljö.

Innovationspotentialen är enorm, men komplexa regleringar har hittills satt käppar i hjulen för framförallt mindre aktörer. Genom att förenkla och bygga upp bra standarder för datautbyte kan det bli lättare att utnyttja en större del av den data som finns tillgänglig.

Ökad innovation, smartare samarbeten

Ett närmare samarbete mellan europeiska molnleverantörer kan, tillsammans med datalagen, också stärka Europas betydelse inom ett område där framförallt amerikanska och kinesiska aktörer dominerar.

För de som äger och bearbetar stora mängder data är smidighet och öppenhet viktigt. Genom att främja nya, gemensamma lösningar kan det bli lättare att använda data på nya sätt. 

Små och medelstora företag behöver ofta extern expertis för att kunna dra nytta av datahavet. Gaia-X, datalagen och ett nytt avtal om skydd av privatlivet kan bidra till smartare samarbeten, större flexibilitet och snabbare omstrukturering.

– Ju lättare det är att få olika system att kommunicera, desto lägre blir tröskeln för att utveckla och anta nya lösningar. Utrymmet för möjligheter är enormt, oavsett om det gäller handel, industri, jordbruk eller forskning - bara för att nämna några. Tekniken utvecklas ständigt, och i takt med det kommer värdet av informationen bara att öka, säger Wenche Karlstad.

Läs mer om datasuveränitet och möjligheter inom dataekonomin 

Fem sätt för att välja rätt – och skydda den ökade mängden data

Tietoevry upplever en ökande efterfrågan på suveräna moln som kan säkerställa de nordiska organisationernas behov och uppfylla rättsliga krav. Oavsett om det är ett offentligt, hybrid eller privat molnsystem måste data skyddas på rätt plats och i rätt molntjänst. 

Skalbara tjänster för att anpassa behovet av ytterligare kapacitet under kortare perioder, som vid tidsfrister vad gäller att till exempel lämna in skattedeklarationer på nätet, eller särskilda försäljningskampanjer som ”Black Friday”.

Stabil infrastruktur med hög drifttid och tillgänglighet för grundläggande tjänster, vilket garanterar säker drift av stora datamängder.

Snabbhet, som lägger grunden för snabb utveckling, från idé till produktion, som  i sin tur stimulerar ökad innovation av nya produkter och tjänster med smidiga verksamhetsmodeller.

Besparingar genom skalbara tjänster och automatiseringar, samt genom att minska den totala ägandekostnaden med egna lokala datacenter.

Hållbara lösningar i datacenter och kontor med grön energi, där en cirkulär användning av hårdvara räknas till en av de viktigaste värderingarna.

Läs mer om Tietoevrys Sovereign Cloud-lösning 

 

Mer från Tieto Evry

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tieto Evry och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera