Hoppa till innehållet

Annons
Innehåll från Tele2Annons

Transparens, tillit och tydlighet är nycklar till hybridkontoret

Pandemin har inneburit det stora genombrottet för digitala arbetssätt. De flesta är övertygade om att detta kommer ha stor inverkan på vårt arbete framåt och även på vad som efterfrågas i form av produkter. Hos Tele2 ser man en utveckling där hybridkontor kommer att vara högaktuella för många företag, men att detta medför höga krav på pålitliga tekniska lösningar. 

Den snabba omställningen har inneburit att den digitala och tekniska mognaden har ökat kraftigt på väldigt kort tid. Nathalie Dahmm, Head of Culture & Leadership hos Tele2, konstaterar att företaget liksom många andra har haft sina utmaningar, men att företagets digitala verktyg och tjänster har varit avgörande för kundernas såväl som för den egna verksamheten.

– Det har blivit tydligt att välfungerande data- och telekominfrastruktur är den centrala faktorn för att ställa om till distansarbete. Vi är stolta över att ha kunnat bidra till en fungerande verksamhet för våra kunder under 2020, i form av tillgängliga, flexibla och säkra telekomlösningar.

Tele2 har följt utvecklingen noga under hela pandemin, bland annat via tre studier av svenska tjänstemäns erfarenheter av distansarbete, som genomförts i samarbete med Kantar Sifo.

– Vi har sett en tydlig förändring sedan våra två första studier i februari och april. Det som upplevdes som svårt och krångligt i omställningen till ett digitalt arbetssätt känns nu mer som en naturlig del i vardagen. Däremot tycker många fortfarande att det kan vara knepigt att läsa av stämningen i videomöten, säger Nathalie.

Hybridkontor – en sömlös upplevelse

En viktig insikt har varit att kundernas behov och inställning har förändrats kraftigt under pandemin. Människor har blivit vana vid distansarbete och videomöten och många vill arbeta hemifrån i större utsträckning framöver. Enligt Nathalie har dessa kunskaper  mynnat ut i Tele2s nya initiativ kring hybridkontoret.

– Många uppskattar friheten med distansarbete men det finns också en tilltagande längtan till normala förhållanden på kontoret. Företag å sin sida ser fördelar i form av minskade kontorshyror och ett friare förhållande till medarbetarna. Samtidigt har många insett kontorets fördelar vad gäller socialt utbyte, dynamik och kreativitet. Väldigt få vill arbeta enbart på distans!

Kräver långsiktigt hållbara lösningar

Grunden i hybridmodellen är att vissa medarbetare önskar växla mellan distansarbete och kontorsarbete i högre grad än tidigare. För att kunna tillmötesgå denna förändring behöver företagen hitta långsiktigt hållbara lösningar. Det kan dock behövas en del anpassningar för att kunna erbjuda en sömlös arbetsupplevelse.

– I vårt erbjudande finns egentligen allt som behövs för ett fungerande hybridkontor redan nu, från mobilt bredband och molnbaserad telefonväxel, till videolösningar och service och support. Under våren kommer vi att lansera nya paketeringar för företag med olika inriktning och behov. Att tekniken fungerar och är rätt anpassad för kundernas behov är av vikt inte bara för effektiviteten, ¬utan också för medarbetarnas välmående. Det finns exempelvis en tydlig koppling mellan dåligt fungerande teknik och ökad stress, berättar Nathalie.

Kommunikation viktigare än någonsin

Den stora utmaningen med hybridmodellen är dock att just få till ”hybriden”. Alla måste kunna ha samma tillgänglighet till verktyg och funktioner, var än de befinner sig, vilket ställer krav på både teknik, ledarskap och rutiner. Arbetsmässigt behöver man komma överens om vilka arbetsuppgifter som passar bäst på kontoret respektive på distans. 

– Alla behöver veta vad som gäller oavsett om de är hemma eller på kontoret. Kommunikation blir därmed viktigare än någonsin. En känslig fråga rör kontroll, hur håller du koll på ditt hybrida team som chef utan att medarbetarna känner sig övervakade? Eller omvänt, hur släpper du på kontrollen utan att medarbetare känner sig osedda? Det är en fin balansgång. Tillit, transparens och tydlighet är nycklar till hybridkontoret.

Det bästa arbetssättet – för var och en

Just dessa utmaningar är en av anledningarna till att Tele2 liksom många andra företag ser över sin framtida arbetsplats utifrån flera olika perspektiv - teknik, kontor, välmående och mycket mer. Tele2 har, utöver de externa undersökningarna, även genomfört interna enkäter – med skyhögt engagemang – för att kunna vara fortsatt flexibla och agila.

– Eftersom pandemin och restriktionerna blivit mer långvariga än vi hade trott och hoppats, har vi hela tiden fått omvärdera och addera ny fakta till våra egna planer. Vi bedömer nu att vårt framtida sätt att arbeta kommer på plats under våren 2021.

Nathalie understryker att det är viktigt att se över vad som är det bästa arbetssättet för varje enskilt företag, utifrån företagets unika grundvärderingar och företagskultur. Även om man i den senaste Kantar Sifo-undersökningen kan se att effektiviteten ökar på distans, ökar också missnöjet och stressen. 

– På Tele2 anser vi att detta är väldigt viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vi vet också att det sociala mötet och de kreativa utbytena, som är svåra att tillgodose online, är otroligt viktiga för våra medarbetare. Därför måste vi hitta en väg framåt som passar just oss – det är en spännande resa.

Kontakta Tele2

Läs mer om hybridkontoret och rapporten i sin helhet: tele2.se/foretag/ovrigt/samarbete

Hemsida: tele2.se/foretag

Kontakt: tele2.se/foretag/radgivning

 

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera