Innehåll från Tele2Annons

Så vill Tele2 använda AI i sitt miljöarbete – och öka sin energieffektivitet med upp till 40 procent

Med AI och smarta lösningar hoppas Tele2 kunna öka energieffektiviteten i mobilnätet med upp till 40 procent – och därmed minska sitt koldioxidavtryck avsevärt. Det är ett av flera projekt i företagets hållbarhetsarbete.

– Våra kunder, investerare och medarbetare kräver att vi intensifierar vårt miljöarbete. Den här kommer att bli en allt viktigare fråga där vi vill gå i bräschen, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

I takt med ett allt större miljömedvetande i världen lägger företag mer fokus på sitt hållbarhetsarbete. Den svenska telekomoperatören Tele2 TEL2 B -0,17% Dagens utveckling har utarbetat ett ambitiöst program för att stärka sin hållbarhetsprofil som en del av sin affärsstrategi.

– Det här blir en naturlig väg att gå för oss och frågan blir allt viktigare för att vi ska fortsätta att vara en relevant aktör på marknaden. Vi måste vi hela tiden ligga i topp när det gäller vårt hållbarhetsarbete, säger Erik Wottrich.

Kraven och förväntningarna kommer från flera håll. Tele2s företagskunder förväntar sig att Tele2 har en hög miljöprofil. Tele2 i sin tur ställer samma höga krav på sina underleverantörer.

– Hela företagets värdekedja måste bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Erik Wottrich.

Redan 1 januari 2018 gick Tele2 över till att enbart använda förnyelsebar el för sin verksamhet i Sverige. Det har minskat företagets koldioxidutsläpp från 34 000 ton till 4 000 ton årligen. För återstående del klimatkompenserar Tele2 genom att stötta utvecklingen av förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft i två FN-godkända projekt i Indien.

Smarta lösningar ger stor inverkan

Men Tele2 bidrar själva också i utvecklingen av ny teknik som är mer energieffektiv och som kommer hela samhället till nytta. Nyligen avslutades ett EU-initierat forskningsprojekt, ”SooGreen”, som drevs tillsammans med bland annat KTH, där Tele2 som ensam svensk telekomleverantör varit drivande. Tele2 har varit med och utvecklat en teknik för att dynamiskt kunna släcka ned vissa frekvenser på vissa master ofta och under väldigt korta tider - mikrosekunder - när de inte behövs och ingen användare är i närheten. Dessa små pauser innebär sammantaget stora energibesparingar.

Tele2 har därefter startat upp och driver nu ett uppföljningsprogram med 20 EU-partner där man ska utveckla teknik baserad på AI för att ytterligare kunna energieffektivisera driften av mobilnäten.

– Det handlar om att analysera den enorma mängden insamlad data som finns i våra system för att bättre förutse hur människor med mobiltelefoner rör sig. Genom att dra slutsatser från historisk data kan vi förutse hur masterna kommer att användas framöver. Då kan vi driftsoptimera mobilnätet och på ett ännu smartare sätt sätta delar av oanvända mobilmaster i stand-by mode, för att sedan slå på dem igen strax innan användarna behöver dem. Användarna kommer inte att påverkas, säger Erik Wottrich.

När den tekniken är fullt utvecklad kommer Tele2 uppskattningsvis att kunna energieffektivisera mobilnätet med upp till 40 procent.

– Det här är viktigt för oss, vi vet att vi bidrar till klimatpåverkan och vill göra vad vi kan för att minska vår påverkan, säger Erik Wottrich.

Även små ingrepp påverkar

Annan teknik som Tele2 utvecklar hjälper till att minska utsläpp på andra sätt. Företagets egenutvecklade mobillösningar tillåter till exempel företagskunder att på ett smidigt sätt använda videokonferenser i stället för att resa till möten. Likaså finns smarta lösningar för att möjliggöra distansarbete eller arbete hemifrån.

Dessa lösningar används också av de anställda på Tele2 som en del av företagets miljöarbete.

– Vi försöker hålla nere antalet transporter och flygresor för till exempel möten och i stället använda videokonferenser, säger Erik Wottrich.

I allt större utsträckning använder Tele2 lokaler i smarta byggnader, som är energioptimerade och utvecklade för att minska energikonsumtionen. Ett exempel är att värmen från Tele2s datahallar inte går till spillo. På en anläggning säljs värmen till ett energibolag under årets kalla månader, på en annan har Tele2 nyligen tecknat avtal med ett energibolag om försäljning och återvinning av värmen som alstras. Samtliga Tele2-anläggningar som byggs eller renoveras förbereds för att kunna leverera värme vidare.

– Framtida generationer kommer att ha stora krav och förväntningar på att företag har en bra och ansvarstagande miljöprofil. Det ska vi på Tele2 självklart se till att vi har. Det är vi skyldiga kommande generationer, säger Erik Wottrich.

Fakta: Tele2

Telekomoperatören Tele2 erbjuder tjänster som förenklar och effektiviserar kommunikation mellan både människor och maskiner, oavsett avstånd. Det möjliggör exempelvis mindre resande, transporter och pappersförbrukning. Uppkoppling och Tele2s andra tjänster bidrar därför till en mer långsiktigt hållbar utveckling genom minskad resursförbrukning och minskning av utsläpp och avfall. Samtidigt kan Tele2s kunder sänka sina kostnader och öka sin effektivitet.

Läs mer på www.tele2.com/sustainability

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?