1515
Annons
Innehåll från SveaskogAnnons

Skogsbruk med många mål

Skogen är en speciell plats, den finns i vår närhet och ger djur och människor en fantastisk natur att vistas i. Den är också en plats med förnybar råvara i form av timmer, massaved och biobränsle. Genom ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete sköter statliga Sveaskog skogen - för både skogsbruk och biologisk mångfald.

Dagens skogsskötsel har relativt lite att göra med hur skogarna sköttes förr, då kunskapen kring hur arter påverkades av skogsbruket inte var densamma som idag.

– Idag jobbar vi aktivt med naturvård. Att anpassa skogsbruket efter landskapets förutsättningar är viktigt i vårt arbete. Vi har som mål att skapa en större variation i våra brukade skogar, t.ex. genom att lämna grupper av träd, gamla träd och döda träd vid avverkning. Dessa strukturer är viktiga för många arter, och det här är alltså ett sätt för oss att öka den ekologiska kvalitén i skogslandskapet, berättar Malin Norderman, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

450 000 hektar avsatta för naturvård

Som en del i Sveaskogs naturvårdsarbete avsätter företaget 450 000 hektar skog för naturvård, det motsvarar cirka 670 000 normalstora fotbollsplaner. I dessa skogar bedrivs inget skogsbruk, däremot arbetar Sveaskog aktivt i en del av dessa områden med att gynna eller återskapa naturvärden.

– En del skogar utvecklar naturvärden bäst om vi lämnar dem orörda, medan andra skogar behöver hjälp på traven, förklarar Malin Norderman. Skötseln i dessa skogar kan exempelvis vara att ta bort gran i lövskog för att gynna de värden som finns i lövskogen. Eller göra en kontrollerad naturvårdsbränning. Denna naturvårdande skötsel är ett sätt att härma naturliga störningar som har minskat i modern tid. Vi gör det eftersom en del arter är anpassade till återkommande störningar.

Naturvård och skogsbruk i balans

Sveaskog har även 37 ekoparker på sitt markinnehav. Ekoparkerna är landskap med en genomsnittlig storlek på 50 kvadratkilometer, där minst hälften av skogen är avsatt för naturvårdsändamål och den resterande delen brukas med hänsyn till naturen.

– De är våra ekologiska flaggskepp! Flera av dem är dessutom populära besöks- och utflyktsmål. Ekoparkerna ger oss en utmärkt möjlighet att kombinera avsättningar för naturvård och skogsbruk i balans på landskapsnivå.

Effekt 20 utvärderar naturvårdsinsatser

Skogsbruk är en långsam process och det tar många år innan man ser resultatet av de åtgärder man genomför. Därför började Sveaskog år 2009 ett utvärderingsprojekt, Effekt 20, som löper fram till år 2033. Projektet ska utgöra grunden för en utvärdering av företagets naturvårdsinsatser.

– Projektet består av en fågelinventering och en insektsinventering som genomförs i sex ekoparker och fyra referenslandskap. Vi har valt att fokusera på fåglar och insekter då de artgrupperna relativt snabbt svarar på förändringar i landskapet. Nyligen inledde vi ett samarbete kring projektet med ett forskarlag på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som kommer hjälpa oss att göra en vetenskaplig analys av de data vi samlar in. På så sätt kan vi dra lärdom av vår verksamhet, och även fortsättningsvis kunna utveckla vårt naturvårdsarbete, säger Malin Norderman.

Sveaskog ägs av svenska staten och är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogsmarksareal. Vi har verksamhet i cirka 170 kommuner och har drygt 800 medarbetare. Bolagets inriktning är skogsbruk med hänsyn till biologisk mångfald.

www.sveaskog.se

 

Mer från Sveaskog

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sveaskog och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera