Annons
Innehåll från Stendörren Fastigheter ABAnnons

Ökat fokus på hållbar utveckling genom ny hållbarhetsstrategi

Logistikbyggnad om ca 6 000 kvm i Brunna i Upplands-Bro, beläget ett av Stockholmsregionens mest attraktiva logistikområden. Projektet, som färdigställs i början på 2023 och som till hälften redan är uthyrt, utgör startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området. Projektet certifieras enligt BREEAM- Excellent och byggnaden förses med både bergvärme och solceller.
Logistikbyggnad om ca 6 000 kvm i Brunna i Upplands-Bro, beläget ett av Stockholmsregionens mest attraktiva logistikområden. Projektet, som färdigställs i början på 2023 och som till hälften redan är uthyrt, utgör startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området. Projektet certifieras enligt BREEAM- Excellent och byggnaden förses med både bergvärme och solceller.

Stendörren Fastigheter AB är ett börsnoterat fastighetsbolag inom lager, logistik och lätt industri. Vidare förädlas vissa av fastigheterna genom konvertering för bostadsändamål – allt med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Stendörren äger fastigheter för 12,4 miljoner kronor, huvudsakligen i urbana och stadsnära lägen i Mälardalen. Därutöver har Stendörren nyligen etablerat sig i Helsingfors-, Köpenhamns- och i Osloregionen.

Sedan starten år 2014 har Stendörren bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete och år 2017 utformades en hållbarhetsstrategi som bland annat resulterat i 41 procent minskad klimatpåverkan (kgCO2e/kvm) och 17 procent mer energieffektiva lokaler (kWh/kvm). Stendörren lanserade nyligen en ny hållbarhetsstrategi med än högre ambitioner, i synnerhet avseende hållbarhet inom fastighetsutveckling och inom social hållbarhet. Strategin omfattar olika områden där varje område har olika delmål. Bland annat finns delmålen att uppnå 100 procent fossilfritt energiutnyttjande till år 2030 samt netto-noll utsläpp av koldioxid inom nyproduktion till år 2030.

Utöver cirka 800 000 kvm uthyrningsbar yta har bolaget runt 650 000 kvm byggrätter att utveckla. 

– Den omfattande volymen medför att är det är viktigt att vi har ett hållbart arbetssätt. Ett hållbart företagande är ur alla aspekter av yttersta strategiska vikt för Stendörren. Både hyresgäster, medarbetare, finansiärer och alla övriga intressenter kräver att vi bidrar till en hållbar och jämlik utveckling av vårt samhälle, säger Erik Ranje, VD för Stendörren.

Utveckling av byggrätterna sker dels genom nybyggnation på mark utan huskroppar dels genom förtätning genom nybyggnation på mark där det redan står huskroppar.

– Vår strategi inkluderar bland annat installation av solceller och bergvärme, men även att vi använder förnyelsebart material såsom trä och återbrukat material. Vi ser att kunderna framför önskemål om hållbara lokaler vilka vi givetvis vill uppfylla och överträffa säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.

Idag har Stendörren fyra huskroppar på totalt ca 25 000 kvm i produktion. Samtliga uppfyller höga hållbarhetskrav med mål att nå BREEAM-SE certifieringar på nivå Very Good och Excellent.

Den ökade ambitionsnivån inom social hållbarhet är naturlig då Stendörren även bedriver bostadsutveckling genom att konvertera verksamhetsområden till bostadsområden.

– En del av våra verksamhetsfastigheter finns i urbana lägen som utvecklats till attraktiva bostadslägen. Här kommer det sociala hållbarhetsarbetet in som en naturlig del, till exempel genom att erbjuda arbetstillfällen och praktikplatser, både under produktion och under förvaltning av fastigheterna, till grupper av människor som står långt från arbetsmarknaden, säger Fredrik Holmström, Hållbarhetschef på Stendörren.

Vidare jobbar Stendörren med analys av hela beståndet för att hantera långsiktiga klimat risker avseende till exempel risk för översvämning enligt Task Force on Climate related Finacial Disclosure (TCFD). 

Läs mer här!

 

Mer från Stendörren Fastigheter AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Stendörren Fastigheter AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera