1515
Innehåll från SENSAnnons

De satsar på ren energilagring

Sens tar av sig blåstället och förflyttar sig inom värdekedjan för energilagring. Storskaligt projekt inom energilagring ska byggas upp och finansieras med hjälp av långa intäktskontrakt med energikunder. 

Världen ställer om och produktionen av förnyelsebar energi ökar exponentiellt. Men när förbrukningen peakar, solen går i moln och vinden lägger sig blir energin väldigt dyr och förnyelsebar energi en bristvara. Lagring av energi kommer därför att vara en central pusselbit för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på elmarknaden. Det menar Calle Wellenius, vd på SENS.

Erbjudandet handlar om att ta tillvara på energi som går till spillo och göra det lönsamt. Det kan handla om att ta tillvara på säsongsöverskott av värme genom ”termoslagring” eller att nyttja negativa elpriser under dygnets timmar med pumpkraft.

– Storskalig energilagring i olika former är vitalt för att vi ska lyckas nå våra klimatmål. Detta faktum har tvingat fram nya, växande marknader där beprövad teknik som vår kommer att ha en nyckelroll.

Breddar sina erbjudande

Under våren förvärvar SENS bolaget Pumped Hydro Storage. I samband med förvärvet kommer SENS att transformera sin verksamhet och ompositionera sig från utförare till en stark utvecklare av energilagringslösningar i stor skala. Nya SENS kommer på så sätt bli det enda renodlade lagringsbolaget på svenska börsen – inom värme och el.

– Sammanslagningen gör att vi får synergieffekter och ett bredare erbjudande inom lagring och distribution av energi. SENS lagrar energi i berg och Pumped Hydro Storage i vattenreservoarer – de är båda beprövade tekniker, men vi gör det i ny tappning och tillsammans skapar vi ett attraktivt och heltäckande erbjudande, säger Calle Wellenius.

Långsiktiga planer

Pumped Hydro Storage är selektiva och strategiska, menar Otto Werneskog, vd på bolaget. Han vill bygga en bred portfölj med olika projekt för att sprida riskerna och öka intjäningen på sikt.

– Vi har utvecklat lyckosamma vindkraftsprojekt för 10 miljarder och sålt till stora jättar över hela världen. Med det sagt – där vindkraften var för tio år sedan, är vi idag med energilagringsmarknaden. Nu vill vi göra samma sak, säger Otto Werneskog.

– Innovationstakten i bolaget ökar och vi tar in ny expertis och starka kompetenser. Vägen till målet är aldrig spikrak men det vi gör nu är att bidra till att skapa ett fossilfritt samhälle. Det gör mig stolt. Inte bara för kunderna, utan för omvärlden och i förlängningen för hela planeten, säger Calle Wellenius.

Om Sustainable Energy Solutions:

SENS med 25 anställda, designar och levererar anläggningar inom termisk energilagring och omsätter ca 80 mkr. PHS är utvecklare inom storskaliga, hållbara infrastrukturprojekt inom ellagring. Genom sammanslagningen bildas nu ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring på en marknad som beräknas öka som helhet med 50 % (240 GW) fram till år 2030. Aktiens kortnamn (ticker) vid NGM Stockholm är SUST. 

Läs mer om SENS här. Vill du komma i kontakt med SENS? Kontakta företagets vd på denna mailadress: Calle.wellenius@sens.se.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SENS och ej en artikel av Dagens industri