1515
Annons
Innehåll från SEK Svensk ElstandardAnnons

Standarder säkerställer en elektrifierad framtid

Skiftet till en grön, digital och elektrifierad framtid innebär att många industrier står inför stora utmaningar. I arbetet med att skapa gemensamma lösningar är standarder som är anpassade till behov och förutsättningar viktiga verktyg.

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation utsedd av regeringen att ansvara för standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet för att tillsammans med kollegor i andra länder ta fram standarder som lever upp till globala krav. 

Försprång som skapar konkurrenskraft 

Deltagare i standardiseringsarbetet får ett försprång som skapar konkurrenskraft när Sverige och världen ställer om till ny, innovativ och miljövänlig teknik. SEK representerar Sverige inom IEC och CENELEC vilket ger medlemmarna möjlighet till global påverkan.

– Det är samma princip i Sverige som globalt, ju fler som är med och bidrar med synpunkter desto bättre blir standarderna. Samtidigt är det viktigt att arbeta fram standarder ur ett brett spektrum, inte bara tekniskt, för att få med aspekter som exempelvis etikfrågor kring självkörande fordons beteende eller hur el genereras på ett hållbart sätt. Vårt uppdrag är att skapa medvetenhet kring elektriska och elektroniska installationer och produkter, säger Bettina Funk, Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), på SEK Svensk Elstandard. 

Alla har ett intresse i standardiseringsverksamheten 

Standarder ger insyn i vad som gäller och bidrar med kunskap till alla. Till exempel kan ett testlab bli medlem för att få veta vilka framtida parametrar som kommer krävas och en produkttillverkare för att hålla sig uppdaterad kring vilka nya standarder som kommer kräva förändring i produkter eller tjänster. Att vara med under standardiseringsarbetet innebär en tidig inblick och möjlighet att påverka så att man, när standarden fastställs, är redo med en anpassad produkt eller tjänst. 

– Som deltagare får man även ett bra nätverk då man tillsammans med andra som arbetar med elektrifieringsfrågor diskuterar utmaningar och lösningar. Våra deltagare ligger i framkant gällande teknologiutvecklingen och befinner sig ett steg före alla andra, säger Bettina. 

Är man informerad om vad som gäller för de produkter som hanteras är det lätt att göra rätt.

– Vi har certifieringar och olika behörighetskrav för de som hanterar exempelvis elinstallationer. Men just när det gäller nya saker, så som elbilsladdare, har vi handböcker för vad som gäller vid en installation. Det är information som man lätt kan ta till sig och sedan ha som underlag vid diskussion med de som ska installera exempelvis elbilsladdaren eller solcellspanelerna, säger Bettina.

All information om svensk standardisering inom elområdet går att hitta på www.elstandard.se

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation, utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC och alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet.

 

Mer från SEK Svensk Elstandard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SEK Svensk Elstandard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera