Annons
Innehåll från SAS InstituteAnnons

Ansvarsfull och tillitsfull AI främjar innovation på ett kraftfullt sätt

Oavsett om det gäller små och medelstora företag, hälso- och sjukvårdssektorn eller den starkt reglerade finanssektorn har artificiell intelligens blivit en del av vardagen, i symbios och interaktion med oss. Den fortsatta utvecklingen av artificiell intelligens kräver dock både ansvarstagande och nyfikenhet, enligt ledande AI-experten Josefin Rosén, vid SAS Institute.

AI blir en alltmer integrerad del av näringslivet och den offentliga sektorn, i synnerhet i egenskap av beslutsstöd, enligt Josefin Rosén, Nordic Leader of AI & Analytics på SAS Institute.

– AI finns inom så gott som alla branscher och alla delar av samhället och blir allt oftare en del av beslutsfattandet. Även inom områden där besluten som tas kan få stor inverkan på individen.

Inom bankväsendet används AI exempelvis för att automatisera och snabba upp kreditbeslutsprocessen, medan man inom den offentliga sektorn bland annat använder AI för att automatisera beslut om förmåner.

– Inom hälso- och sjukvården arbetar vi till exempel tillsammans med ett sjukhus där vi kombinerar AI och prediktiv analys för att bättre identifiera och besluta om vilka cancerpatienter som är lämpliga kandidater för en viss typ av kirurgi, berättar Josefin. SAS arbetar exempelvis även med fordonstillverkare för att analysera sensordata i realtid, för att upptäcka tidiga tecken på underhållsbehov och minimera oplanerade driftstopp för lastbilar på vägarna.

Ett av de allra viktigaste uppdragen för Josefin Roséns team är att skapa medvetenhet och vägleda organisationer i hur de på bästa sätt kan implementera AI på ett ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar att hjälpa företagen att fokusera på rätt saker och sedermera hjälpa dem att omsätta ansvarsfull och pålitlig AI i praktiken.

Bland SAS Institutes kunder är det många som under en längre tid redan experimenterat en hel del med AI; samtidigt har tekniken gjort stora framsteg under de senaste åren, enligt Josefin Rosén.

– Många av våra kunder tittar nu närmare på att operationalisera och skala upp sin AI. Vi ser hur allt fler integrerar AI i sin kärnverksamhet. Det är vår uppgift att stödja den utvecklingen. Det blir allt tydligare att allt som AI kan stötta och hjälpa till med leder till konkurrensfördelar – och tvärtom om man inte använder det alls, säger hon.

Josefin tror också att AI-driven innovation kommer att bli det nya normala i hela samhället under de kommande åren. När AI integreras i affärssammanhang ser vi de verkliga effekterna av investeringarna.

Ansvarsfullhet framför allt

När tekniken används inom områden där besluten kan ha stor påverkan på individen såsom hälso- och sjukvård, samt finanssektorn, som är särskilt känsliga i detta avseende, finns det lite eller inget utrymme för misstag.

I april förra året lade EU-kommissionen fram ett förslag på det allra första rättsliga ramverket för AI. Ramverket syftar till att främja tillitsfull AI och att skydda medborgare från att AI får en negativ inverkan på individen när det gäller områden såsom hälsa, ekonomi och säkerhet.

Josefin anser att detta är en milstolpe och ett viktigt steg i rätt riktning när det gäller säkerhet kring tekniken och för att få medborgarna att lita på och känna sig trygga med att använda AI.

– Ansvarsfull och tillitsfull AI främjar innovation på ett kraftfullt sätt.  En förutsättning för att AI ska kunna användas är att användarna litar på det, och om människor litar på AI kommer de att bli mer benägna att använda det, och det ökar chanserna att AI-driven innovation blir verklighet på en bred front i samhället och i näringslivet de närmaste åren, säger Josefin Rosén.

Nyfikenhet är drivkraft bakom modern teknik

När man arbetar med att driva ett så komplext område som AI framåt är det särskilt viktigt att bibehålla en särskilt mänsklig egenskap – nyfikenhet.

– Ska jag kalla mig AI-expert måste jag ständigt vara nyfiken på vad som händer inom området. AI är ett område som rör sig framåt med en enorm hastighet och du måste aktivt se till att du är uppdaterad, konstaterar hon och fortsätter:

– För mig betyder nyfikenhet att du är lyhörd, intresserad av och medveten om vad som händer i din omgivning och i världen och att du i allmänhet har ett öppet sinne. Det gäller både för tekniken i sig och för att förstå människor och deras situation. Först då kan vi ge råd på bästa möjliga sätt, säger Josefin Rosén.

Samtidigt påpekar hon att nyfikenhet är lika nödvändigt för de företag hon arbetar med, både i fråga om AI och om allt annat.

– Genom att läsa om vad andra gör och hur de använder teknik kan man lära sig mycket. Det är något våra kunder har tagit fasta på – de förstår att de behöver lyssna på sina konkurrenter i samma utsträckning som de lyssnar på sig själva och oss, avslutar Josefin Rosén.

Här kan du läsa mer om SAS AI-lösningar och konkreta exempel på hur olika företag arbetar med AI.  

 

Mer från SAS Institute

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SAS Institute och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera