Annons
Innehåll från PreemAnnons

Mångfald leder till innovation

Ylva Nyberg, HR-direktör på Preem.
Ylva Nyberg, HR-direktör på Preem.

För Preem är en arbetsplats präglad av mångfald en av nycklarna för att leva upp till visionen om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Företaget har en bred definition av mångfald där varje individs unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till Preems utveckling att ständigt bli bättre. Preem verkar i en föränderlig bransch och ambitionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle ställer höga krav på innovation, nyskapande och engagerade medarbetare.

– Mångfald i arbetslivet handlar främst om att tillvarata olika erfarenheter och perspektiv. Vi har också valt att i samma andetag prata om inkludering, som är en av Preems tre värderingar. Först när både mångfald och inkludering finns i kombination kan vi till fullo hämta hem effekterna i form av hög prestation, innovation och lönsamhet, säger Ylva Nyberg, HR-direktör på Preem.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hur Preem arbetar med mångfald och inkludering! 

Tagit fram ett inkluderingsspel

För att nå ytterligare framgång i mångfaldsarbetet har varje affärsområde inom Preem satt upp sina egna mål för 2020.

– Mångfald riskerar lätt att bli en HR-fråga vars affärsvärde inte är förankrat i verksamheten. Det finns en oerhörd kraft i att ha chefer och medarbetare på alla nivåer i företaget som ser värdet av, och arbetar aktivt för, en ökad mångfald, säger Ylva Nyberg.

För att öka kunskapen om mångfald och inkludering har Preem bland annat tagit fram verktyg i form av kortfilmer som visar dilemman som kan uppstå på en arbetsplats, samt ett inkluderingsspel. Spelet består av fakta- och diskussionsfrågor samt olika dilemman att ta ställning till.

– Tanken är att på ett lättsamt sätt närma sig frågor som kan upplevas som svåra. Förutom ökad kunskap om mångfald och inkluderingen har verktygen, enligt feedback från grupper som använt dem, bidragit till bra diskussioner och ökad förståelse för varandra, säger Ylva Nyberg.

Vill få fler tjejer att söka tekniska utbildningar

Preem är även partner till Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och mångfald på arbetsmarknaden. Partnerskapet innebär, förutom deltagande i ett antal mångfaldsnätverk, också att Preem deltar i ett mentorprogram som syftar till att hjälpa personer med utländsk bakgrund in på den svenska arbetsmarknaden.

I närområdet kring sitt raffinaderi i Lysekil har Preem dessutom gjort aktiva insatser för att få ungdomar, och specifikt tjejer, intresserade av tekniska utbildningar.

– Vi har bland annat bjudit in alla sjundeklassare i närområdet till oss och sedan har vi besökt dem i skolan året efter. Några elever har dessutom haft sin praktik på vårt raffinaderi i Lysekil. Efter praktiken berättade fem tjejer att de nu hade tänkt om och skulle söka tekniska utbildningar på gymnasiet. Vi behöver fler kvinnor i vår bransch och hos oss på Preem så det är verkligen glädjande att se att vi lyckas väcka intresse genom de insatser vi gör, avslutar Ylva Nyberg.

Fakta Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag, med visionen att leda omställningen till ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en kapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Preems mål är att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag innan år 2045.

EXTERN LÄNK: Läs mer här!

Mer från Preem

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Preem och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera