ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Innehåll från Peab

Hållbart näringsliv

Peab bygger närproducerat i hela Norden

  • – Det växande intresset från finansiärer och investerare för företag med ett genuint hållbarhetsarbete stödjer oss i vårt arbete mot en hållbar verksamhet, säger Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.

Som Nordens största bygg- och anläggningsföretag bygger och utvecklar Peab samhällen med hållbarhet och lokala resurser i fokus. Detta sker genom att satsa på återbruk av material, höjda miljökrav på affärspartners, utfasning av fossila bränslen för transport och produktion samt social hållbarhet.

– Vi ser ett växande intresse från finansiärer och investerare för företag med ett genuint hållbarhetsarbete, säger Elisabet Stadler, miljöchef på Peab. Det stödjer oss i inriktningen mot en hållbar verksamhet i allt från våra egna anställdas arbetsmiljö, vårt sociala arbete för det lokala samhället vi verkar i, till att de leverantörer vi arbetar med själva jobbar ansvarsfullt med sin miljöpåverkan.

Dessa resonemang är inte nya inom Peab. Förra året var det 60 år sedan bolaget grundades, och utgångspunkten för Peabs hela verksamhet har sedan starten varit det närproducerade samhällsbygget. Med det menas att Peab finns lokalt med kontor, medarbetare, byggarbetsplatser, täkter och mycket mer. Så långt det är möjligt tar man tillvara lokala resurser i form av personal, underentreprenörer och egna insatsvaror. Peabs tre klimat- och miljömål är tillsammans med det sociala engagemanget en integrerad del av begreppet närproducerat samhällsbygge.

Peabs tre miljömål
• Fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen till 2030. För att säkerställa en hög miljöstandard för byggnader Svanenmärker Peab till exempel alla egenutvecklade bostadshus och certifierar lokaler de utvecklar med det internationella systemet BREEAM.

• 100 procent materialeffektiv verksamhet 2040. Peabs resursanvändning ska utgå från en cirkulär affärsmodell där resursanvändningen optimeras och avfall minimeras. Koncernen strävar efter att nya produkter och material ska innehålla återanvänt material och vara designade för återbruk.

• Helt klimatneutrala 2045. Det handlar till exempel om att utveckla, tillhandahålla och använda material som innebär en liten klimatpåverkan och att ta bort behovet av fossilt bränsle.

Närproducerat samhällsbygge och materialutveckling
Det närproducerade samhällsbygget handlar om ett arbetssätt som miljömålen och det sociala engagemanget är en integrerad del av.

– Vi fungerar som vilket lokalt bygg- och anläggningsföretag som helst. Med tillägget att vi även har fördelen av att ha stora resurser som finns fördelade över hela Norden, förklarar Elisabet Stadler. Det visar sig i form av att vi, så långt det är möjligt, satsar på att anställa lokal personal, använder lokala insatsvaror och underentreprenörer.

Att använda lokalproducerat material som betong och asfalt minskar behovet av långväga transporter. Även att förfina produkter som traditionellt har hög klimatpåverkan är ett sätt för koncernen att bidra till att branschen i stort får tillgång till mer hållbara material. Peab har tagit fram ECO-Betong där slagg, som är en biprodukt från ståltillverkning, fungerar som bindemedel istället för cement, som är ett klimatbelastande material. Ett annat exempel är ECO-Asfalt, där torkning och uppvärmning av ballasten till asfalten är energikrävande. Genom att Peab använder förnybara bränslen i produktionen minskar utsläppen av CO2 dramatiskt.

– Vi återvinner också uppbruten asfalt i ny beläggning. Peab har sedan flera år en egen rikstäckande recyclingverksamhet där nya material skapas av restprodukter från bygg- och anläggningsprojekt och industriprocesser. Detta koncept ligger helt i linje med marknadens strävan efter cirkulära flöden och minskat uttag av naturresurser, säger Elisabet Stadler.

Fakta: Peab
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Peab klättrar på rankinglistorna över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Läs mer på www.peab.se

Artikeln är producerad av Peab och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer