ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Innehåll från Paroc

Stenull – ett hållbart material med lång historia

  • Redan 1996 lanserade företaget REWOOL, en tjänst för återvinning där överbliven isolering returneras från kund och återvinns till nya produkter.

I över 80 år har PAROC utvecklat, tillverkat och levererat isolering av stenull för en mängd olika applikationer. Idag är företaget marknadsledande på sina huvudmarknader och har en fortsatt stadig tillväxt, inte minst tack vare sitt tydliga hållbarhetsperspektiv.

PAROC har varit en föregångare inom hållbarhetsarbete i många år. Redan 1996 lanserade företaget REWOOL, en tjänst för återvinning där överbliven isolering returneras från kund och återvinns till nya produkter. Nästan 25 år senare har PAROC fortfarande ett tydligt hållbarhetsfokus som är under ständig utveckling.

– Hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp som inbegriper ett stort antal olika nyanser. Globalt står världen inför stora klimatutmaningar. Om vi tillsammans inte löser dem föreligger en stor osäkerhet kring hur förutsättningarna för oss ser ut framöver. Vi vill med våra produkter och vår expertis bidra till att minska effekterna, berättar Beatrice Hallén, hållbarhetschef på Paroc.

Sparar 200 gånger miljöbelastningen
Ungefär 40 procent av den totala energianvändningen i Europa, och 36 % av koldioxidutsläppen, härrör till uppförande, uppvärmning och kylning av byggnader. PAROCS stenullsprodukter kan direkt sänka behovet av energi genom sina isolerande egenskaper och företaget har därigenom en stor möjlighet att bidra till minskad negativ klimatpåverkan.

– Ur ett klimatperspektiv sparar man under byggnadens livslängd cirka 200 gånger den miljöbelastning som förorsakas under tillverkningen. Förutsatt att man använder stenullsisolering. Materialet lever lika länge som byggnaden och klassas dessutom som obrännbart!

Komfort, livskvalitet och ekonomi
Förutom en rent temperaturisolerande funktion isolerar stenull också mot ljudföroreningar, en komfortfaktor som spelar allt större roll. PAROCs stenullsprodukter påverkar alltså inte bara miljön utan också komfort, livskvalitet och ekonomi.

– Vi brukar säga att det är ett gammalt men modernt material. En av våra senaste satsningar är ökad kompression av förpackat material, upp till 70 procent. Detta minskar behov av såväl transporter som förpackningsplast och effektiviserar lagerhantering betonar Beatrice.

Fortsatt starkt miljöfokus
Idag är PAROC marknadsledande, räknat i marknadsandel, på sina huvudmarknader i Finland, Sverige och Baltikum, inom såväl byggisolering som teknisk isolering, och är en stark utmanare i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland. 2018 blev PAROC en del av Owens Corning, en global aktör som utvecklar, tillverkar och marknadsför isoleringsmaterial, takprodukter och glasfiberkompositer.

– Owens Corning presenterade i oktober 2019 sina hållbarhetsmål för 2030. Målen inkluderar bland annat att sänka utsläppen av växthusgaser från våra fabriker med 50 procent och att skapa ett helt cirkulärt förlopp, med minskad mängd genererat deponiavfall och ökad materialåtervinning.

PAROC investerade 2019, som en av flera åtgärder i syfte att ta ansvar för sin egen produktion, i certifierad grön el till flera av sina anläggningar. Man arbetar också genom en extern certifiering, BES 6001, för kontinuerligt ökad hållbarhet i sin leverantörskedja.
– Vi siktar också på att utvecklas i vår affärsmodell genom samarbeten med andra aktörer. Vi kan inte göra allt själva, men vi kan visa vägen, avslutar Beatrice.

FAKTA: PAROC
PAROC står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin- och offshore-lösningar samt undertak och andra akustikprodukter.

FAKTA: ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGGNADER
Isolering är den mest effektiva åtgärden för att energieffektivisera byggnadsbeståndet och därmed bidra till att minska energianvändning och utsläpp av CO2. Oavsett om man pratar om nybyggnation eller renovering är klimatskalet det som avgör hur mycket energi som kommer att gå åt. Med rätt isolering av varje del skapas en framtidssäkrad byggnad.

Läs mer på  www.paroc.se  

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Paroc och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer