1515
Annons
Innehåll från Nordea Private BankingAnnons

Fem fördelar med holdingbolag

Pernilla Frisk, affärsjurist på Nordea Private Banking.
Pernilla Frisk, affärsjurist på Nordea Private Banking.Foto:iStock & Jörgen Hinder

Det finns olika anledningar till att det kan vara fördelaktigt att starta holdingbolag. Främst kan du som företagsägare ha stor nytta av det i din företagsstruktur. Nordea Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk listar fem orsaker till varför hon brukar rekommendera sina företagskunder att starta sådana bolag.

Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande här.

Holdingbolag, eller ägarbolag som det också kallas, är en form av bolag som enbart äger andelar i andra företag eller bedriver kapitalförvaltning. Det är alltså inte rörelsedrivande. 

Så här förklarar Nordea Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk de viktigaste fördelarna: 

1. Beredskap för framtida ägarförändringar

En ägarförändring kan ibland komma plötsligt. Du kanske får ett oväntat bud på ditt bolag, en delägare blir sjuk eller kanske avlider. Då kan det vara bra att i god tid ha förberett en flexibel koncernstruktur. 

Vanligen har man ett holdingbolag som i sin tur äger aktier i ett eller flera dotterbolag. Men har du flera verksamhetsgrenar kan det finnas skäl att ha dessa separerade i olika bolag. På så sätt kan du sälja av olika verksamhetsgrenar var för sig. 

2. Kapitalförvaltningen separeras

Många bolag har betydande belopp som utgör överlikviditet. I vissa koncerner kan det finnas stora värden i flera olika dotterbolag, som tillsammans blir en ännu större summa. Om det inte finns några planer på att återinvestera i närtid bör du istället placera kapitalet för att få avkastning. 

Min rekommendation är att se på kapitalförvaltningen som en egen verksamhetsgren. Att lägga kapitalförvaltningen i ett holdingbolag underlättar, då ser du tydligt hur mycket denna verksamhetsgren genererar. 

3. Styrelsen behöver inte involveras   

Det är inte alltid lämpligt att externa styrelseledamöter eller en extern VD är direkt involverade i kapitalförvaltningen. De kanske inte har rätt kunskaper eller så kan de ha en annan syn än ägaren vad gäller risknivå. Genom att hantera kapitalförvaltningen i ett holdingbolag kan du undvika konflikter kring detta.

4. Riskerna minskar  

All verksamhet innebär ett risktagande – ett företag kan gå i konkurs eller råka ut för en stämning. 

Genom att överlikviditet från verksamhetsbolagen samlas i ett holdingbolag, separerar du till viss del det legala ansvaret mellan de olika bolagen. Det kan innebära en minskad risk vid för oförutsedda händelser, exempelvis skadeståndskrav. Många sådana ärenden leder till förlikning och det kan då finnas en risk att förlikningssumman blir högre om det finns mycket kapital i verksamhetsbolaget.

5. Utdelningarna underlättas 

För att göra en utdelning från ditt bolag till dig själv som fysisk ägare så måste det finns fritt eget kapital enligt senast fastställda balansräkning. Om du har kapitalförvaltning i olika dotterbolag kanske det inte finns tillräckligt med fritt eget kapital för att dela ut det belopp du önskar. I vissa fall kan du behöva vänta till nästa årsstämma. 

Genom att ha kapitalförvaltningen i ett eget holdingbolag skapar du förutsättningar för att lättare kunna dela ut under räkenskapsåret.

Att tänka på 

En omstrukturering av en koncern eller ett bolag får både skatte- och civilrättsliga konsekvenser. Det är inte ovanligt att de familjerättsliga aspekterna glöms bort när bolagsstrukturen förändras. Det är därför viktigt att ta hjälp av expertis om du planerar att starta nya holdingbolag. 

Ta reda på mer om hur Nordea Private Bankings jurister kan hjälpa dig när det gäller holdingbolag 

 

Mer från Nordea Private Banking

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera