1515
Annons
Innehåll från MIDAAnnons

En grön oas fylld av gröna möjligheter

Malaysia är en grön oas välsignad med en rik biologisk mångfald och frodiga skogar. Här finns även ett imponerande utbud av förnybara energikällor och en väl utarbetad plan för att utnyttja grön teknik. Den kombinationen skapar stora möjligheter för den som vill investera i en växande grön framtid.

Läs mer om dina möjligheter i Malaysia 

Malaysia är ett av Sydostasiens tekniskt mest progressiva länder. Med fem decennier av stark ekonomisk tillväxt är landet också en pålitlig affärspartner och hemvist för mer än 5 000 utländska företag från 40 länder. 

En orsak till att Malaysia är så eftertraktat för investeringar är landets öppenhet för hållbar utveckling. Grön teknik har öronmärkts som ett av landets nya tillväxtområden och är en viktig motor för landets ekonomi. Malaysia har också en etablerad nationell utvecklingsplan där landets hållbara utveckling finns väl formulerad. Den baseras på de globala målen i Agenda 2030 och fungerar som en pådrivare för att stärka ekonomin ytterligare och skynda på den gröna tillväxten och hållbarhetsarbetet. 

Förutom att skydda miljön och naturtillgångarna på ett långsiktigt och ansvarfullt sätt, är målet också att vara ett miljötekniskt nav och en viktig grön innovatör, främst inom fokusområdena energi, byggnader, transporter och avfallshantering.   

Stark tillväxt 

De gröna satsningarna har också gett resultat, mycket tack vare den malaysiska regeringens samordnade ansträngningar för att utveckla branschen. Gröna teknikprojekt och -tjänster har haft en enorm tillväxt under det senaste decenniet. Från 29 projekt 2010 med investeringar på endast 1 371 miljoner SEK (606 miljoner MYR), till 439 projekt med en total investering på närmare 10 miljarder SEK (4,36 miljarder MYR) 2019. I sektorn skapades också under denna period 1 024 anställningsmöjligheter. 

Målet är att sektorn ska skapa 390 miljarder SEK (43 miljarder USD) i intäkter och mer än 200 000 gröna jobb till 2030. 

Möjligheter och incitament

Mycket finns kvar att göra. Malaysias kraftproduktion är fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen och landets naturliga energikällor erbjuder därmed affärsmöjligheter i överflöd. Det ideala läget i ”solbältet” ger en solexponering på mer än 2 200 timmar per år och solenergin har en stark tillväxtpotential. Projekt inom biomassa, biogas, vattenkraft och geotermisk energi har också stor potential,  

Även Malaysias avfall skapar möjligheter. Landet genererar mer än 30 000 ton avfall per dag och över 60 procent av detta är återvinningsbart. Senast i juni 2020 var 85 procent av Malaysias 138 deponianläggningarna inte miljöanpassade. Här finns med andra ord goda utsikter att utvinna energi från avfall. Framför allt med tanke på att regeringens mål är att återvinna 40 procent av avfallet till 2025. 

Ett annat tydligt tecken på regeringens hållbarhetsfokus är landets budget för 2021. Den lyfter fram hållbara energiinitiativ som överensstämmer med FN: s mål för hållbar utveckling. Dessa initiativ kommer att ge Malaysia en tätposition tillsammans med andra ledande nationer.

Läs mer om dina möjligheter i Malaysia 

 

Mer från MIDA

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med MIDA och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera