1515
Annons
Innehåll från MicrosoftAnnons

Snabbfotad cyberkriminalitet ställer stora krav på uppdaterad och modern säkerhet

I takt med att digitaliseringsgraden ökat kraftigt under Covid-19-pandemin och att säkerheten ofta fått stå tillbaka när verksamhetsutvecklingen skett, har samhälle och verksamheter blivit mer sårbara för allvarliga cyberhot.

Covid-19-pandemin har inneburit att många verksamheter tagit enorma digitala kliv i vilka säkerheten i många fall inte hängt med. I takt med denna utveckling har opportunistiska cyberkriminella snabbt blivit duktiga på att identifiera de nya sårbarheterna i säkerheten. För att bekämpa cyberbrottsligheten och skapa en säker miljö där företag och privatperson kan växa utvecklar Microsoft säkra plattformar och resurser. Varje månad analyseras insikter från 8 biljoner datapunkter och hindrar många miljarder intrångsförsök av olika slag. Dessa insikter ligger till grund för att skydda människor, enheter, appar och data var de än befinner sig och vilket arbete som än utförs. 

– Vi har sett att många cyberkriminella snabbt passar på att utnyttja pandemin och att de generellt sett anpassar attackerna till svagheter i samhällsförändringar. En utsatt verksamhet riskerar bland annat att helt tvingas stanna upp, att företagshemligheter läcker ut och orsakar förlorad konkurrenskraft eller att förtroendet för verksamheten förloras, säger Sandra Barouta Elvin, Nationell Säkerhetschef Microsoft.

Nationssanktionerad cyberkriminalitet

Cyberattacker som sker på direkt uppdrag av eller som är sponsrad av en statlig verksamhet är Nationssanktionerad cyberkriminalitet. Det kan se ut på olika sätt och rör sig om allt från utskick av skräppost i syfte att tjäna pengar för att sponsra annan typ av verksamhet till att i politiskt syfte angripa politiska eller militära mål. Microsoft har 3 500 cybersäkerhetsspecialister globalt och analyserar varje månad åtta biljoner datapunkter i syfte att identifiera och förhindra cyberattacker och intrångsförsök. Det team som arbetar specifikt med att analysera statsunderstödda cyberhot har identifierat att Sverige sticker ut bland de länder som utsatts för flest antal statsunderstödda cyberattacker i Europa de senaste två åren. För att motverka cyberkriminalitet satsar Microsoft stora summor på både forskning och utveckling av säkra lösningar för en digital verklighet.

– För ett land kan nationssanktionerad cyberkriminalitet innebära allvarliga hot mot såväl enskilda verksamheter och individer som samhället i stort. Vi har till exempel sett attacken på Ukrainas elnät 2015 som orsakade ett större strömavbrott i landet och påverkansattackerna mot det amerikanska presidentvalet 2016. Så cyberkrigsföring finns absolut på agendan globalt och även Sverige håller på att bygga upp ett statligt cybersäkerhetscenter. Det är viktigt att vara medveten om att phishing mail och liknande där syftet är att finansiera den kriminella verksamheten drabbar alla i samhället, säger Sandra Barouta Elvin.

Så kan företag och organisationer skydda sig

När avancerade hot har blivit vardag krävs mer än vad ett traditionellt säkerhetsskydd erbjuder. Det traditionella utgår från att man är på en arbetsplats med en tilldelad enhet vars antivirusskydd och brandvägg finns på plats. Då arbetssätt och processer förändrats till att bli allt mer platsoberoende behövs en intelligent säkerhet och moderna verktyg som anpassas efter en ny hotbild. 

– På Microsoft kallar vi det för Zero Trust, det är en arbetsmodell där vi bygger upp ett försvar som är skräddarsytt för skydda mot nya typer av hot. Zero Trust-modellen består av olika typer av programvara och säkerhetslösningar som hela tiden anpassas och uppdateras efter den kravbild som finns, säger Sandra Barouta Elvin. 

Säkerhet berör alla och handlar om att säkra något, att skydda en verksamhet och dess tillgångar. För att skapa en säker miljö är det viktigt att identifiera vad man vill skydda och på vilket sätt, för att sedan ta ansvar för att skyddet implementeras och uppdateras.

– Det finns nya, komplexa och smarta hot i den moderna världen som man behöver skydda sig mot på ett annat sätt än vad man tidigare gjort. Men jag vill att man ska ta med sig att det finns skydd mot de mest komplexa attackerna. Oavsett vilket säkerhetsbehov man har kan vi förmedla antingen via våra egna produkter eller våra noga utvalda partners ett fullgott skydd, säger Sandra Barouta Elvin.

Om Microsoft
Microsoft investerar årligen 1 miljard dollar i forskning och utveckling av säkra plattformar samt för resurser som möjliggör för varje företag och person att utvecklas och nå längre. Varje månad analyseras insikter från mer än 8 biljoner datapunkter och hindrar många miljarder intrångsförsök av olika slag. Dessa insikter ligger till grund för att skydda människor, enheter, appar och data var de än befinner sig och vilket arbete som utförs.

Ta del av Microsofts senaste Digital Defense Report här.

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera